Obrazy na stronie
PDF
ePub

pulo in politicam redigeret. Vbi autem de hoc themate aliquantulum disputauerint, et contulerint, ac in hanc partem animi inclinári uiderentur, tunc palam et copiofis argumentis res effet urgenda et promouenda. Episcopo Sambienfi idem faciendi studium esse cuperem, sed quia prudentia hoc agi debet, uideretur tutius, ut uelut luipendens sens tentiam appareret. Tandem accedente populo conuictus argumentis fequeretur et ipfius autoritas. Ve. rum dabit uobis Christus et in his et omnibus os et spiritum fapientiae, populo uero intellectum et sensum, ut re ipfa doceamini melius, quam meis praescriptis, quomodo hic agendum fit.

Annotationes in Deuteronomium edo, infcri. ptas et nuncupatas Episcopo Sambienfi. Sed come paffionibus uexatus tarde promoueo opus. Tu me illius uerae gratiae fideliter commenda, et faluta Amandum omnes fratres in Domino. Viue et ua. le in Christo. Salutat te Philippus et Prior nofter, quem nuper Satan iacto latere de tecto in foro uoluit extinguere, sed Dominus certe eum miraculofe feruauit. Nihil dum auditur de Schatz. geyrio tuo. Murnarrus habitum cum suis mutauit greffus cum omnibus monasterium, factus ut aliqui dicunt, Canonicus regularis uel studentium ordinis in Collegio, fed manet tamen Murnarr, ut fuit.

Memento mi Brismanne, ut pro scholis pue. rorum ftatuendis fideliter labores. Nam hie Satanas sentit fefe peti, dum pueritiam fibi cripi me. tuit et incredibili arte fese paffim opponit. Commendo ob id tibi hunc iuuenem Iohannem Hadda, mirum his rebus idoneum curandis. Vitemb, feria 2. post uifit. Mariae 1524. ")

XXXIII.

Hieronymo Baumgartnero. Gratia et pax in Domino. Etiam te, mi Hie, ronyme, cogor uti in multitudine pauperum. Hic iuuenis, Gregorius Keser, petit alicubi conditionem, et a me literas poftulauit ad aliquem Nurm. bergenfem. Quamuis autem parum fpei illi face. rem, quod fcirem, omnia ubique plena, tamen in Dei nomine illum dimisi, qui etiam coruos pascit. Caeterum fi uis Ketham tuam a Bora tenere tura factum, antequam alteri tradatur, qui prae manibus eft. Nec dum uicit amorem tui. Ego certe utrumque utrique copulatum gauderem, Vale Wittemb. 12. Octob.-1524. **)

ma

*) Act. Boruff.. T. L p. 793. Erleut. Preussen T.I.

p. 247. **) VN. 1730. P. 529.

.

XXXIV. Nicolao Hausmanno. Mihi non fatis tutum uidetur concilium e no. enim res mali exempli, quantumuis bono zelo tentata, ut probant omnia Ecclesiae exempla ab initio, ita ut in Apostolico concilio ferme de operibus et traditionibus magis quam de fide fit tractatum. In posterioribus uero nunquam de fide , sed semper de opinionibus et quaestionibus disputatum est, ut mihi conciliorum nomen tam pene suspectum et inuifum fit, quam nomen liberi arbitrii. Si una ecclefia alteram non uult sponte imitari in externis istis, quid opus est conciliorum decretis, quae mox in leges et animarum laqueos uertuntur. Inui. tetur ergo altera ab altera libere , aut suis moribus finatur' frui. Modo unitas spiritus falua sit in fide et uerbo, quantumuis fit diuerfitas in carne et elementis mundi. poft Martini, (12. Nou.) 1524. *)

[ocr errors]

XXXV.

Nicolao Hausmanno.

G. et P. Vidit me et locutus eft mihi uir ifte, fed cum non urgeret me in caufa sua, quam

*) Schelhorn. Ergötzlichk. T. II. p.41.

uis promtus essem, placuit et ipfi et mihi, ut tu pro eo apud consules, fi opus fit agas,' facturus omnia pro sua benignitate, quae poffet. Vale et ora pro me peccatore. Witeb. f. 4. post Barbarae (d. 7. Dec.) 1524.

Fratri tuo Valentino iam antea a me scriptum est per alios poftulatores. Saluta Dominum Mul. phord.

XXXVI.

Georgio Raudt, Praedicatori in Plauen.

Gnad und Fried. Chariffime frater. Breuibus accipe ab occupatissimo, fi fic habet res, ut tuto et libere non queas illic uerbum sequi et dicere cogerisque impiis mislis et ceremoniis seruire, con. filium est, ut potius deserto, loco abeas, ubi libere possis et profis relicta illis ratione reddenda , qui resistunt. Sic et nobili Nicol. Sack fcripfi. Sin mancre potes tuta et falua conscientia, ne legibus illorum feruias ullo modo, (quod non credo eos ferre poffe , nisi nouo miraculo) mane in nomi. ne Domini. Ora pro me. Multis ego unus et solus respondere cogor, ideo noli mirari breuitatem meam tot scribendis libris et epistolis obrutissimus.

[ocr errors]

Vale Witemb. feria 3 post Oculi (d. 1. Mart.)
1924. *)

XXXVII.
Johanni Scoto, insigni Equiti.

O. et P. in Christo, Seruatore noftro. Quam primum de connubio fcribere ordirer, amice charifsime, anxia folicitudine torquebar , ut ne quod iam fit, eueniret mihi, plus operae fcilicet hic, insumendum, quam tota alioqui caufa mea. Quodfi ubi cerui, ut est in prouerbio, cornua -reponerent, obferuari poffit; adeo diuinum connubii ftatum effe, in hoc uno abunde fatis ante conspectum statueretur, quod princeps mundi Satan tam, uarie huic aduersetur, ac totis uiribus opponat fefe, ut adeo non imminuatur sed augeatur fcortatio, Literis iam olim mandaui, tam ingentem esse obedientiam, quae parentibus praestatur, ut liberis citra horum fcitum et adsensum neque despondere neque coniugio se iungere debeant. Atqui nimium pergunt huc parentes, ut etiam impedire et remorari atque (cuius rei nuper historiam percensuifti mihi) pro fua libidine cogere incipiant, hunc uel illam affum

[ocr errors]

*) Extat in lo. Paul. Oettel. Hift. aller

Paftorn und Superintendenten zu
Plauen, Schneeberg, 1747. 8. p. 16.

« PoprzedniaDalej »