Obrazy na stronie
PDF
ePub

IRODALOMTÖRTÉNETI

KÖZLEMÉNYEK

SZERKESZTI

SZILÁDY ÁRON

A BIZOTTSÁG ELŐADÓJA

TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM

BUDAPEST

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA

4

[merged small][merged small][ocr errors]

TARTALOM.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I. TARTALOM-MUTATÓ.

A) Szerzők betűrendes sora szerint.

Dr. Barcsa János. Két nő birá-
lata Csokonai Dorottyájáról
A debreczeni Csokonai-sir-
emlék és Péczely József
Arany János távozása a deb-
reczeni kollégiumból
Bayer József. A >Sok hühő sem-
miért első magyar fordításai-

ról...

Benkó Imre. Domokos Márton

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Lap

búcsuztatója Buzinkai György értesíti Apaffi fejedelmet Pósaházi haláláról... Csúros Ferencz. Csokonai kollégiumi pöre Cs. Dr. Sebestyén Gyula. A magyar honfoglalás mondái. I. k. Budapest, 1904 Czeizel János. Dayka Gábor lőcsei tartózkodása ... Dékáni Kálmán. Kazinczy Ferencz Diáriuma 193, 327 D. Oláh Gábor. Csokonai és a latin költők Friedreich István. B. Wesselényi Miklósné klastromi följegyzései Geber Antal, Gróf Bethlen Miklós bécsi fogságáról ...

[ocr errors]

112

247

366

52

482

249

445

123

29

252

464

158

Dr. Gyöngyösy László. Adatok a Gyöngyösy-család történeté

hez

59, 206 Hegedüs István. Raguzai emlékbeszéd Mátyás király felett 317, 430 Hellebrant Árpád. Irodalomtörté

neti repertorium. 127, 254, 383, 495 Dr. Horváth Cyrill. A Batthyánycodexről... 129, 257, 388 Illéssy János. Két oklevél Liszthy Lászlóról Jónás Károly. Révai Miklós eredeti levele Kapuváry Antal veszprémi kanonokhoz Dr. Kardeván Károly. Gvadányi Világtörténete

Katona Lajos. A Festetics codex bűnbánati zsoltárai ... ... Kemény Lajos. Tinódi Sebestyén életéhez

Kolosvári István levele Apaffihoz nyomdai dolgokról

L. M. R. Dr. Sebestyén Gyula. A magyar honfoglalás mondái. II. kötet. Budapest, 1905. Maróthi Rezső. Kisfaludy Sándor levelei Bezerédj Györgyhöz

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »