Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

PROSTANT Arud G. G. & J. ROBINSON, ET T. PAYNE:

CANTABRIGIÆ, APUD W, H. LUNN ;—EDINBURGI, APUD J. MUNDELL & SOC.

1796.

[ocr errors][merged small]

Cum exemplaribus editionis fecundæ divenditis, novam adornare inftituiffet Redemtor, et a me petiiffet, ut, fi quid haberem, adderem: opellæ qualifcunque a me hic adhibitæ paucis reddenda effe videtur ratio. Obfervationibus quidem Baxteri et Gefneri, quas, fi a paucis Baxterianis recefferis, fervandas effe duxi omnes, paffim addere aufus fum meas, fi quas rei intelligentia defiderare videbatur. Textum nonnullis in locis, fed caute et parce, ad fidem librorum mutavi, caufafque rei commemoravi. Gefneri varietati lectionis meam quoque inferendam effe exiftimavi, quam vel ex Bentleiana editione, nondum a Gefnero notatam, vel Venetiana de anno 1559; vel Glareana, quæ Friburgi a. 1536 prodiit in lucem, vel Chabotiana a. 1615, vel Lambini Wecheliana a. 1596 collegeram. Præterea cum fingulari Titii Profefforis Phyfices longe Celeberrimi et College mei conjunctiffimi liberalitate exemplar editionis Glareanæ manu Crufii olim Profefforis Vitebergenfis ad meos ufus accepiffem: inde codicum Berfmanni varietatem et paucas Crufii conjecturas in hanc editionem transferendas putavi. Quoniam argumentorum enarratio ad rei intelligentiam non parum facere existimatur; omni, qua potui, diligentia, inprimis Sermonibus Epiftolifque illa præpofui. Pro indice prio

ris editionis valde jejuno et imperfecto, qui nec nomina nec latinia ij

« PoprzedniaDalej »