Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]
[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

QUI AB ÆVO APOSTOLICO AD TEMPORA INNOCENTII III (ANNO 1216) PRO LATINIS
ET CONCILII FL0RENTINI (ANN. 1439) PRO GRÆCIS FLORUERUNT ;

RECUSIO CHRONOLOGICA oMNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIORA ECCLESIÆ SAECULA,

*vrra edrtiones accURAtissimas, INTeR se cuMQUE N0NNULLis codicibus MANU8CRiPtis collatAs, peRQUAM Diligen<rsa castigata; disseRtationibus, commentariis, vARiisQUE LectioNiBUs coNTiNeNTeR illustrata; omnibus cperibus post Amplissimas Editiones Quae tRiBUs Novissimis saecUlis debextUR AbsolutAs detrctis, Aucta; InDICIBUS PARTICULARiBUs ANALYTICIS, siNGULOS SIVE TOMOS SIVE AUCTORES ALICUJUs momeNti suesEQUENtibus, Donata; capitulis INtRA IPSUM texTUM Rite Dispositis, NECNON et titulis siNGULARUM PAGINARum maRginem suPERioREM DistiNGUENT1BUS SUBJECTAMQUe MAteRIAM siGNificANtibUs, AdoRNAta; opeRiBUs cUm dUbiis, tum ApocRYPHIS, ALIQUA vERo AUCToRitate iN oRDiNE Ad tRAditionem EccLEsiAsticAM PoLLeNTiBUS, AMPLificata ;

voeentis et Amplius locupletata indicibus AuctoRUM sicUt et opeRUM, Alphabeticis, chaonologicis, startsticis, syntheticis, Analyticis, analogicis, IN QUodque Religionis PUNCTUM, DogmaticUm, morale, lituagicum, cAnoNicum, disciplinare, histoRicuM, ET GUNCTA ALIA SINE ULLA ExceptioNe; sed PRaeseRtim duobus indicibus immensis et geneRAlibus, Altero scilicet RERUM, Quo coNsulto, QUiDQUiD non solum talis talisve pater, verum etiAM UNUsQUisQUe PAtRUM, ne uno QUidem omisso, in quodlibet thema scRiPseRit, Uno intuitU coNspiciatur; alteRo SCRIPTURÆ SACRÆ, ex quo lectori comperire sit obviuM QUINAM PATREs et in quibus opeRUM suorum locis singulos siNGULoRUM LIBRORUM 8. ScRiPtURae veRsUs, A PRimo GENESEOS USQUE AD NOViSSiMUM APOCALYPSIS, COMMENTATi SiNT :

rdrrio accuRatissma, caeterisque omnibus facile AnteponendA, si PeRpeNdANtUR chARActeRum nitiditas, chaatae QUAlitAs, integritas textUs, perfectio coRREctioNis, opeRUM RecUsorUm tum varietas, tUm numeRus, foRmA voLumunUm PeRQUAM coMMODA 8IBIQUE IN toto PAtRoLoGiae DeCU RsU coNsTANtER similis, pRetii exiguitas, PRaeseRtimQue istA collectio, UNA, METHODICA et chRoNologica, sexcentorum fragmentoRum opusculoRUMque hactenus hic iLlic spaRsoRUM, primum AUtem In nostra Bibliotheca, ex operibus et Mss. Ad oMNEs aetates, Locos, linguas formasqUe PERtinentibus, coADUNATORUM.

SERIES LATINA,

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINae
A TERTULLIANO AD INNOCENTIUM III.

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

■Bibliotheeae Cleri universae,
SIVE CURSUUM C0MPLETORUM IN SINGUL0S SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORg.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

PARISIIS
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES
IN VIA DICTA • A VENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSÉE DU MAINE, 127.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]

saecULUM V. ANNUS 420

* SANCTI EUSEBII
HII E R ( ) N YM I.

oPERA OMNIA,

POST MONACHORUM 0RDINIS S. BENEDICTI E C0NGREGATIONE S. MAURI

SED POTISSIMUM D. JOANNIS MARTIANAEI
n EcENSiONEM

DENUO AD MANUSCRiPTos ROMANOs, AMBROsiANOs, VERONENSES ET MULTos Alios,
NEC NON AD OMNES EDITIONES GALLICAS ET EXTERAS CASTIGATA,
PLURIMIS ANTEA OMNINO INEDITIS M0NUMENTIS
AliisQUE s. DOCTORIS LUCUBRATIONIBUS SEORSIM TANTUM vULGATIS AUCTA,
Notis ET OBSERVATIONIBUs iLLUSTRATA,

studio et lAboRe

VALLARSII ET MAFFAEII VERONÆ PRESBYTERORUM,

EDITIO PARISIORUM NOVISSIMA,
JUXTA SECUNDAM AB IPSIS VER0NENSIBUS ITERATIS CURIS RESENSITAM
TYPIS REPETITA,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA : A VENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSÉE DU MAINE, 127.

1883

« PoprzedniaDalej »