Obrazy na stronie
PDF
ePub

Januar. LV.

ut

Epift. ad tatibus nihil incommodent. Ipfam religionem, ut ait
Auguftinus, quam pauciffimis & manifeftiffimis ce-
lebrationum Sacramentis mifericordia Dei effe li-
beram voluit, fervilibus oneribus premunt
tolerabilior fit conditio Judæorum,` qui etiamsi
tempus libertatis non agnoverunt, legalibus tamen
farcinis, non humanis præfumptionibus fubjiciun-
tur. De his S. Doctor ita conqueritur. Sed hoc ni-
mis doleo, quod multa quæ in divinis libris falu-
berrimè præcepta funt, minus curantur, & tam
multis præfumptionibus plena funt omnia, ut gra-
vius corripiatur, qui per octavas fuas terram nudo
pede tetigerit; quam qui mentem vinolentiâ fepe-
lierit. Cum Auguftino libens dixerim. Hæc appro-
bare non poffum, etiamfi multa hujufmodi propter
nonnullarum vel fanctarum vel turbulentarum per-
fonarum fcandala devitanda liberius improbare non
audeo. Itaque hujufmodi ritus advectitios, qui extra
ritum ab Ecclefiâ in Manualibus comprobatum temerè
vagantur, dolentes quidem tolerare cogimur, minime
vero fuademus.

Ibid.

Ibid.

Illinc critici faftidiofi homines, dum fuperftitionem acrius amputant, vivos piiffimi cultûs ramos evellunt. Nimirum, diclitant, ea fingula, quæ in privatis quibufdam Ecclefiis fieri folent, amputanda effe ut aliena ab univerfali aut à puriore antiquiffimæ Ecclefiæ ritu. Quafi verò univerfalis Ecclefia hanc rituum varietatem ratam non fecerit? Quafi verò Romana Ecclefia cæterarum omnium mater ac magiftra id umquam ægrètulerit. Quafi verò non accepta fit apud omnes opti

ad Cafula

ma hæc Auguftini fententia, in his rebus in quibus Epist. 36. nihil certi ftatuit fcriptura divina, mos populi Dei, num. vel inftituta majorum pro lege tenenda funt. De quibus fi difputare voluerimus & ex aliorum confuetudine alios improbare, orietur interminata lu&tatio. Præterea nefas eft minoris facere recentiores, quam antiquiores Ecclefiæ ritus. Neque enim Ecclefia fenef cendo minus fapit, aut fpiritu promiffo fenfim deftituitur! Profectò non fatis Catholicè fentit, quifquis fatetur, pari omnino auctoritate pollere ritus in decimo octavo, ac ritus in quarto fæculo ab Ecclefiâ inftitutos. Immota enim ftat hæc Auguftini fententia unicuique fæculo æquè aptanda. Si quid horum tota per orbem Epist. Lv. frequentat Ecclefia, . . . quin ita faciendum fit difputare infolentiffimæ insaniæ est.

non

ad Januar.

"

Itaque paftores fingulos graviffimè monemus & amantiffimè adhortamur, ut gemino huic officio fe totos impendant, ficuti decet miniftros Chrifti, & difpenfatores myfteriorum Dei. Scilicet ut diligentiffimè obfervent ea omnia, quæ Ecclefia in Manuali obfervari jubet, ceteros autem ritus quos popularis aura inconfultè ufurpat, declinent; neque ipfi, obtento quovis pietatis incentivo quidquam novi & infoliti tentare audeant. Abfit verò ut in tanto munere obeundo ab illâ aureâ Auguftini fententiâ umquam recedant. Non ergo afperè, Epift. xx12 quantum exiftimo, non duriter, non modo imperioso ista tolluntur, magis docendo, quam jubendo, magis monendo, quam minando: fic enim agendum eft cum multitudine. Severitas autem exercenda eft

ad

in peccata paucorum. Et fi quid minamur,

cum

dolore fiat, de fcripturis comminando vindictam futuram, ne nos ipfi in noftra poteftate, fed Deus in noftro fermone timeatur. Ita prius monebuntur spirituales, vel fpiritualibus proximi, quorum au&toritate, & leniffimis quidem, fed. inftantiffimis admonitionibus, cætera multitudo frangatur.

Datum Cameraci die 20 Augufti anno Domini 1707.

FR. AR. D. CAMERACENSIS.

Tabula

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »