Dzieła, Tom 3

Przednia okładka
Józef Unger, 1876
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Spis treści

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 139 - Owo zgoła pijana Polska zwać się może, Piją wszyscy, biskupi i senatorowie, A piją do umoru; piją i prałaci, Żołnierze, szlachta, w miastach, we dworach i we wsiach.
Strona 139 - Znijdą się tedy wszystkie panny do pokoju Rano dla ubierania. Tam wżdy o dwunastej Na półzegarzu wstanie; niż koszulę weźmie, Niż pończoszki, trzewiczki, godzina wyciecze. Potem zaś do zwierciadła. Jedne włosy trefią, Drugie wieże budują na głowie i baszty; Trzecie tam opinają i stroją ten ołtarz.
Strona 198 - Znać dobrze żeś się schował między ludźmi, Obce narody ciekawie zwiedziwszy, Cudzoziemskich się napiłeś humorów, I staropolską zmieniwszy naturę, Przystroiłeś się cale w cudzą skórę. Przeto do ładu nic ci nie przypadło, Cokolwiek w naszej Polsce się znajduje, A satyryckie byś napełnił karty, Wszystkoś upatrzył, wszystkoś ponotował. Nie przepuściłeś wszelkiemu stanowi, Każdegoś znalazł i każdegoś dotknął, Szkoły, szpitale, kościoły, ambony, Sejmy, trybunał...
Strona 198 - Tento jest klejnot twej starożytności , Na której zawsze twoi cni przodkowie Pływając, mądrze ster trzymać umieli, Tam nią kierując, żagle obracali, Gdzie nieśmiertelnej sławy zysk odnoszą, Potem lat pełni, pełni i honorów, Ojczystą ziemią leżą przyodziani. A ty jakobyś nie w Polsce schowany, Żeś nic polskiego widzę nie ulubił, I owszem...
Strona 209 - Satyry albo Przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsce należące, na pięć ksiąg rozdzielone, a teraz od errat pierwszych zkorygowane i wydrukowane roku pańskiego 1654, 4to, dr.
Strona 139 - Co na trupa czuwają, zbyć jako od siebie. A oni nie dla duszy, lecz dla twego zbioru Wieszają się nad tobą jako kruk na świeżo Obieszonym, czekając swego tam obłowu. Słyszałem, że raz jeden kapłan pana na śmierć 85 Dysponując, a widząc, że już zmysły stracił, Pyta go: „Mościpanie, te kilka set łasztów Odkazujesz-że waszeć na kościół?
Strona 57 - Występki, którymi tchniesz cały, Zarzucasz innym, a sam pełen jesteś zbrodni. Prawdziwe czy zmyślone zarzucasz im błędy, Wiedz to, że są źli ludzie, aleś ty najgorszy. Niesłuszność, niepobożność i zgwałcona wiara, To jest w tym, to jest w owym, aw tobie zaś wszystko. Tyś Szwedowi królestwo, króla, wszystkie prawa Zaprzedał — wstydżże się więc i żałuj na wieki.
Strona 401 - Pana winowalł, iż jako sam siebie, tak i cokolwiek ludzi być mogło, odważył dla ojczyzny. 6. Panom residentom i nieresidentom wolny zawsze do residencyej pańskiej i do samego Pana, gdziekolwiek jest akces; wolna i pańskich spraw i zabaw, salva majestate inspectio. Wszak pan z natury i dobroci swej candidus et apertus, nunąuam affectat secretum, jechał do Prus jawnie, non extra limites, bo pruska ziemia pars corporis et corona regni. Było i tam z panem niemało senatorów, urzędników...
Strona 402 - A że nie sam codzienną drobniejszą odprawuje ekspensę, zachowuje w tym zwyczaj dawny, i swój honor, wiedząc dobrze pisarską swoję, a szafarska. drobniejszych ministrorum powinność. A zaprawdę nie masz też czego strzedz chwała Bogu, wszystkie niemal proventa mensae regiae absumpsit z ekonomiami zaraz communis calamitas, wyniszczyła szkatułę pańską dosyć niezapasną ciężka wojna, obozy, i do szczętu wyniszcza codzienna principis (lubo z nią nie trąbią) in egenos liberalitas,...
Strona 358 - Puszczę się na dół , aż lu znów altana w kolumny ze drzwiami i poręczami z marmuru , i widok na Wisłę z pięknym różnych drzew ogrodem. Stołowa izba ma wszędzie dwoiste okna , u góry widzisz koronę , z której zwiesza się świecznik a wśród onego , zegar skazuje godziny.

Informacje bibliograficzne