Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

PUBLISHED BY A. AND W. GALIGNANI, 18, RUE VIVIENNE;
AND JULES DIDOT, SEN. 6, RUE DU PONT-DE-LODI.

1825.

[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »