Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tinitatis regulas revocasse ; in Psalmis et canticis interpunctionem ad Hitz in the
editionis vulgatæ restituisse ; sermones, homilias, et sanctorum bis in A TO in dem die
torias, collatis veteribus manuscriptis, recognovisse. Quamobrem jubet tada, send time in one or
bulla enumeratis, quas fere iisdem verbis repetit, adjungens easdem me abitants,
ortum habent, cujusmodi sunt Missalia, Diurnalia, Officia parva sva bisa bikin unt.
conditiones servandas in impressione eorum quæ a Breviario romano dallo schrotech

A 1 9291 UGT, ligi
ararkarmlapo an deriphs, aut qr

BASE/, bacia recitanie w
ESTARU Apa Telly

sta, quires tamen ab ordin
11
romanum a Pio V editum, et progressu temporis in multis deprava biti
rum, examinasse, et in statum pristinum restituisse , illudque sic res,
titutum in typographia vaticana imprimi et divulgari jussisse. Pro-
hibet ne alibi imprimatur nisi juxta cxemplar Vaticanum, et habita
ordinariorum licentia, sub poena excommunicationis latæ sententiæ
Interdicit usum Breviariorum impressorum absque tali ordinariorum
licentia in scriptis, quæ fidem faciat de collatione facta prædictorum
Breviariorum cum originali romano : cujus etiam licentiæ copia ini
tio vel in calce cujusque Breviarii semper imprimatur. Prædictis or
dinariis prohibet ne aliquid addi, vel detrahi permittant , et hæc sub
pæna excommunicationis, suspensionis a divinis, ac interdicti ab in
gressu ecclesiæ. Verumtamen in gratiam pauperum Breviaria lacte- <sperti apa sebe
mus impressa vendere, apud se retinere, ac illis uti permittit.
URBANUS

URBANUS viii, bulla quæ incipit Divinam psalmodiam , datu Romæ
die 25 januarii anno 1631, declarat se, piorum doctorumque viro-
rum adhibita cura, Breviarium a Pio V editum, ct a Clemente VIII
recognitu:n, a pluribus mendis expurgasse ; hymnos ad metri et la
ut juxta hanc correctionem Romæ imprimatur, alibi justa romanum
cxemplar excudatur, servatis conditionibus in suprascripta Clementis
B. Mariæ Virginis, Officia majoris hebdomadæ, et alia id genus.
EX DECRETORUM REGISTRO S. RITUUM CONGREGATIONIS HÆC

BREVIARIUM ROMANUM ATTINENT.
Sacra rituum congregatio declaravit et decrevit non potuisse post
bullam Pii V de Breviario romano, neque posse locorum ordinarios,
tam sæculares quam regulares , addere kalendariis etiam propriis
sanctorum officia , nisi ca duntaxat quæ Breviarii romani rubricis,
vel sacræ rituum congregationis, seu sedis apostolicæ licentia con
ceduntur: neque propria auctoritate, quovis prætextu, mutare ritum
qui babetur in kalendario romano seu rubricis Breviarii in altio-
rem ritum , neque extendere concessa officia de loco ad locum.

Item vetuit et prohibuit celebrari per totam civitatem vel diæcesim,
etiam de cujuscumque ordinarii auctoritate, festum cum officio , eo
quod in loco adsit ecclesia parochialis, vel regularis, vel abbatialis,
aut aliqua reliquia; sed tantum in ipsius sancti ecclesia titulari, seu
ubi asservatur corpus aut insignis reliquia, et non alibi.
lasignes autem reliquias declaravit esse caput, brachium , crus,

prout har

[ocr errors]

AD

[ocr errors]
[ocr errors]

z letadleen romana descriptis
at territain raino destriplus : 3

espera seu reliquiæ, insignis illius

[ocr errors]
[ocr errors]

III

thalit

constitutionis Pii V respective.

Loco + sigilli.

toda. Ita ut ne quidem dictis festis vel octavis festa ad libitum tunc
sotentia possint recitari, sed omitti prorsus debeant.
mundum ex indulto apostolico, ut ita locus sit celebrando officio ad

decreto sacræ rituum congregationis 11 augusti 1691, intelligi
du sendo constet de identitate corporis seu reliquiæ insignis illius-
basa 5. Sede non fuerit specialiter concessum, officia recitari et mis-
a celebrari vetuerunt, non obstante quod ipsorum corpora vel insig-

3 reliquiæ in ecclesiis asserventur, quibus tamen ab ordinariis
Iraurum approbatis debitam fidelium venerationem prout hact

wat ilm partem corporis in qua passus est martyr, modo sit integra ,
leprave & bra perma, et legitime ab ordinariis approbata.
! sic to De sanctis episcopis locorum, martyribus, civibus, et aliis festis,
de. Pro de quibus in kalendario romano seu rubricis Breviarii nihil habe-

sur, uti etiam de beatis nondum canonizatis, nihil propria auctoritate
intenta

constituste; sed omnino consulatur sacra rituum congregatio.
Tarorin

Decretam
quoque nuper editum

super electione sanctorum in pa-
lictorun

tas, et impressum, omnino servetur.
pia iD

Et hæc omnia decrevit, statuit, et mandavit, innovando poenas
lictis of
hæc sub Facta demum relatione horum decretorum sanctissimo domino

estro Vilano, Papa VIII, ea laudavit et approbavit, atque ab om-
i bacte

Les dique sub prædictis penis servari præcepit, nec non in novis
Pozrunus de mandato Sanctitatis suæ imprimendis apponi jussit.

T. TEGRIMIUS

Episc. Assisiens. Secrets
EADEM PRO SANCTIS AD LIBITUM.
ti, modato Clementis X, festa sanctorum ad libitum in poste-
te man esse transferenda, si eorum festivitas incidat in diem domi-
tucam id aliquem diem festorum mobilium; sed tunc illo anno eo
za stica esse omittenda. Quod ipsum postca Innocentius, papa XI,
o corregatione halita 24 januarii 1682, generali decreto confirma-
så, el entendit insuper etiain ad octavas et natalitia sanctorum , de
rrupto in aliqua religione vel dicecesi , ex indulto apostolico, reci-

Pamit tamen ut festum translatum, quod alias eo die celebran-
sa kan, in alium diem non impeditum transferatur, item ut eo-
sa die omitti possit officium semel per hebdomadam aut mensem

EADEM PRO SANCTIS IN MARTYROLOGIO DESCRIPTIS.

SiDctorum ratione corporis seu insignis reliquiæ recitanda debert de sanctis duntaxat in Nartyrologio romano descriptis, et Det sancti qui reperitur in Martyrologio reis autem Sanctis in prædicto Martyrologio non descriptis, aut quia

romano descriptus : de

[ocr errors]

Even sera riuum congregatio, habita die 2 decembris 1675, sta

m jubet

emcotis easden romano Iparra

ECA

se post

naries,

[ocr errors]
[ocr errors]

nitum

[ocr errors]

resim, cio, etialis,

IV

3.

Sacrorum rituum eadem congregatio ad relationem eminentissijai 22 nec in illa feria in qua secundum rubricas sit reponendum officium ,

servatum est ) exhibendam esse censuerunt, sed absque offici
missa, sub poenis de non satisfaciendo præcepto recitandi officii
aliisque in constitutione S. Pi V contentis die 11 augusti 1691
sanctissimus approbavit die 19 octobris ejusdem anni 1691.
Loco + sigilli.

F. VALLEMANUS

S. R. C. Secretaris
DECRETA GENERALIA CIRCA RUBRICAS.
Cum sacrorum rituum congregationi demisse supplicatum fue
sequentia dubia declarare :

Primum , an, cum multis congregationibus, religionibus, sive desiis vel nationibus concessum sit a sancta scde apostolica uta mel, vel pluries in singulis hebdomadis, vel mensibus celebrent varia officia per annum, verbi gratia de sancto Sacramento vel de san ris, in diebus non impeditis aliquo festo duplici vel semiduplici, f. cere liceat ejusmodi officia etiam in diebus sanclæ Quadragesimæ, Ac Ventus, Vigiliarum et Quatuor Temporum, etiam si de his diebus null sit facta specialis mentio in aliquibus officiorum concessionibus.

Secundum, an dies impeditus festo duplici vel semiduplici pr dictis officiis recitandis, intelligantur etiam dies, in quibus ponen dum est officium de festo duplici, vel semiduplici translato, quem admodum dicitur responsum fuisse olim a sacra congregatione, quod scilicet festum duplex, vel semiduplex etiam translatum, nec non dies octavæ sit dies impeditus respectu talium Officiorum.

Tertium, an regulares absque speciali privilegio, sed sola communicatione privilegiorum aliarum religionum possint addere nomen *. g sancti fundatoris in litaniis, et Confiteor, itemque recitare officia en la cu tizione, missas concessas aliis religionibus. a reverendissimi domini Cardinalis Colloredo respondit. feris Adventus, Quadragesimæ, Quatuor Temporum, Vigiliarum sive cum jejunio, sive absque jejunio, nec in feria secunda Rogationum,

Ad primum, negative, et hujusmodi indulta non habere locum in a planinskega

[ocr errors]
[ocr errors]

dominicæ.

Ad secundum, affirmative.
Ad tertium, negative in omnibus.

Et ita declaravit, ac servari voluit, ac insuper ut declarationes seu
docteta prædicta omnibus innotescant, typis ea imprimi mandavit
dic 20 martij 1906.
Loco + sigilli. G. CARD. CARPINENUS. B. INCHIRAMI,

Sac. Rit. Congreg. Secret.

[ocr errors]

inerentur, et post quartam diem octobris, sancto Francisco sacram,

1.

atum fueri

s, sise
lica ut
celebrentar
el de subc-

Juplic, in esimæ, 1. Liebus poli

heren draiter diebus in anno correctionis 1582, præcedendo recesse

it anim poschalein suo in loco reposuit : sed viam quoque trae officio e di oftician, கப் 16g1,6

DE ANNO
EMASTS, ET EJUS PARTIBUS.
ecretaria

Alpes menes bibet daodecim, hebdomadas duas et quinquaginta ,
e da aum; dies vero trecentos sexaginta quinque, et fere sex
bers: tundo ezin temporis intervallo sol zodiacum perlustrat. Quater
aten ser bare singulis quaternis annis diem constituunt : hinc an-
sa il interchanis, bissextus vel bissextilis dicitur.

DE ANNI CORRECTIONE,
ibus.
duplici pro

LIESDLY NECESSITATE, AC KALENDARIO GREGORIANO.
us ponet

Quod dictum est, annum continere trecentos et sexaginta quinque
des, et fere ses horas , intelligendum est sex horas non esse inte-
1968, ca ad earum completncntum aliqua minuta deficiant.

Es gerorum minutorum neglectu progressum est ac si annus ultra
Des 30 cvativerer integras sex horas, et factum est ut minuta
per alta debitam quantitatem annis singulis tribuebantur , tractu
zapris ita escreverint , ut invicem juncta constituerint dies decem ,
the cousam dederunt ut æquincctium vernum sedem suam

Cei malo occurrens Gregorius XIII, non solum æquinoctium ver-
na resituit in pristinam sedem , a qua jam a concilio nicæno
tant, quod a concilio ad zij kalendas aprilis fuerat constitutum , et

to, quen cone, quod

[ocr errors]

compt
re nomen
official

[ocr errors]

TU

mentissiai

locus in

[ocr errors]

irum site

gatioquia,

oficus

Cones see mandant

et rationem qua cavetur ut in posterum et æquinoctium Trentin, et ziv luna paschalis a propriis sedibus nunquam remove

Ut enim aquinoctium vernum ad xij kalendas aprilis restituerehal, statui: ut dicti decein dies in mense octobris ipsius anni 1582, syneas dies non esset quinta , sed decimaquinta octobris ; et ita

I tot annorum circulis irrepserat , in modo Ut autem in posterum idem error vitaretur, ne

Secret

STTUR, qui in præteritum teaporis fuit correctus.

[ocr errors]

aprilis æquinoctium vernum recederet, statuit idem Gregorius Isissextum quarto quoque anno (uti mos est) continuari debere , preterquam in centesimis annis ; qui quamvis bissextiles antea semper fuerint , qualem etiam esse voluit annum 1600, anno correctionis proximum , post eum tamen , qui deinceps consequentur centesimi, noa omnes bissextiles essent , sed in quadringintis quibusque annis primi quique tres centesimi sine bissexto transigerentur ; quartus vero quisque centesimus esset bissextilis, ita ut anni 1700, 1800, 1900 bissextiles non sint; anno vero 2000, more consueto, dies bissextus intercaletur, februario dies 29 continente, idemque ordo intermiltendi intercalandique bissextum diem in quadringentis quibusque an. mis perpetuo conservaretur.

QUATUOR TEMPCRA. Quatuor Tempora celebrantur quarta et sexta feria ac sabbato post tertiam dominicam Adventus, post primam dominicam Quadragesimæ, post dominicam Pentecostes, post festum Exaltationis sanctæ Crucis.

NUPTIÆ QUANDO CELEBRARI NON POSSUNT JUXTA DECRETUM

CONCILII TRIDENTINI. A dominica prima Adventus usque in diem Epiphaniæ, et a feria quarta Cinerum usque in octavam Paschatis inclusive, sancta synodus solemnitates nuptiarum prohibet; in aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit,

DE CYCLO DECENNOVENNALI AUREI NUMERI. Cyclus decennovennalis aurei numeri est revolutio numeri 19 annorum ab i usque ad 19, qua revolutione peracta, iterum ad unitatem reditur. Verbi gratia : anno 1577 numerus cycli decennovennalis , qui dicitur aureus, est i anno sequenti 1578 est 2, et ita deinceps in sequentibus annis, uno semper amplius usque ad 19, qui aureus numerus cadet in annum 1595, post quem iterum ad unitatem redeundum est ; ita ut anno 1596 aureus numerus sit rursus 1, et anno 1597 sit 2, etc.

Igitur ut aureus numerus quolibet anno proposito inveniatur, composita est sequens tabella aureorum numerorum, cujus usus incipit ab anno correctionis 1582 inclusive, duratque in perpetuum. Ex ea enim aureus numerus cujuslibet anni post annum 1582 reperietur hoc modo.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

1, 2, 3, 4, 5.

« PoprzedniaDalej »