Obrazy na stronie
PDF
ePub

878 +15 1792

Q. HORATII FLACCI

VITA

III/

A

SUETONIO TRANQUILLO confcripta.

Q.

HORATIUS FLACCUS, Venufinus, patre, ut ipfe quidem tradit, libertino, & exauctionum coactore, ut vero creditum eft, falfamentario, cum illi quidam exprobraffet in altercatione Quotiens ego vidi patrem tuum brachio fe emungentem? Bello Philippenfi, excitus a Marco Bruto imperatore, tribunus militum meruit; victifque partibus, venia impetrata, fcriptum quæftorium comparavit; ac primo Mæcenati, mox Augusto in gratiam infinuatus, non mediocrem in amborum amicitia locum tenuit. Maecenas quantopere eum dilexerit, fatis demonftratur illo epigrammate :

Horatius.

a 2

Ni te vifceribus meis. Horati.
Plus iam diligo. tu tuum fodalem
Ninnio videas ftrigofiorem.

Sed multo magis extremis judiciis, tali ad Auguftum elogio:

Horatii Flacci, ut mei, efto memor.

Auguftus epiftolarum quoque ei officium obtulit, ut hoc ad Mæcenatem fcripto fignificat: Ante ipfe fufficiebam fcribendis epiftolis amicorum: nunc occupatiffimus & infirmus, Horatium noftrum te cupio adducere. Veniet igitur ab ifta parasitica menfa ad hanc regiam, & nos in epiftolis fcribendis adjuvabit. Ac ne recufanti quidem aut fuccenfuit quidquam, aut amicitiam fuam ingerere defiit. Exftant epiftolæ, e quibus, argumenti gratia, pauca fubjeci: Sume tibi aliquid juris apud me, tanquam fi convictor mihi fueris: recte enim, & non temere feceris: quoniam id ufus mihi tecum effe volui, fi per valetudinem tuam fieri poffit. Et rurfus: Tui qualem habeam memoriam, poteris ex Septimio quoque noftro audire: nam incidit, ut illo coram fieret a me tui mentio. Neque enim, fi tu fuperbus amicitiam noftram Sprevifti, ideo nos quoque àvouάνθυ περφρονοῦμεν. Praeterea fæpe eum inter alios jocos puriffimum penem, & homuncionem lepidiffimum appellavit, unaque & altera liberalitate locupletavit. Scripta quidem ejus ufque adeo probavit, manfuraque perpetuo opinatus eft, ut non modo Seculare carmen componendum injunxerit, fed & Vindelicam victoriam Tiberii Drufique privignorum fuorum; eumque coegerit propter

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

hoc, tribus carminum libris ex longo intervallo quartum addere: poft Sermones vero lectos quofdam, nullam fui mentionem habitam ita fit queftus: Irafci me tibi fcito, quod non in plerifque eiufmodi fcriptis mecum potiffimum loquaris. An vereris, ne apud pofteros infame tibi fit, quod videaris familiaris nobis effe.? expreffitque eclogam, cujus initium eft:

Cum tot fuftineas & tanta negotia folus. Res Italas armis tuteris, moribus ornes! Legibus emendes: in publica commoda peccem, Si longo fermone morer tua tempora, Cæfar. Habitu corporis brevis fuit atque obefus: qualis & a femet ipfo in Satiris defcribitur, & ab Augufto hac epiftola: Pertulit ad me Dionyfius libellum tuum. quem ego, ne accufem brevitatem. quantulufcunque eft. boni confulo. Vereri autem mihi videris, ne majores libelli tui fint, quam ipfe es. Sed fi tibi ftatura deeft, corpufculum non deeft. Itaque licebit in fextariolo fcribas, cum circuitus voluminis tui fit oynadoraтos, ficut eft ventriculi tui. Ad res Venereas intemperantior traditur. Nam fpeculato cubiculo fcorta dicitur habuiffe difpofita, ut, quocunque refpexiffet, ibi ei imago coitus referretur. Vixit plurimum in feceffu ruris sui Sabini, aut Tiburtini: domufque eius oftenditur circa Tiburtini luculum. Venerunt in manus meas & elegi fub eius titulo, & epiftola profa oratione, quafi commendantis fe Mæcenati : fed utraque falfa puto. Nam elegi vulgares, epiftola etiam obfcura; quo vitio minime teneba

.

tur. Natus eft fexto Idus Decembres, Lucio Cotta & Lucio Torquato Confulibus. Deceffit quinto Kalendas Decembres, Cajo Marcio Cenforino, Cajo Afinio Gallo, Confulibus, poft nonum & quinquagefimum annum, herede Augufto palam nuncupato, cum urgente vi valetudinis non fufficeret ad obfignandas teftamenti tabulas. Humatus & conditus eft extremis Efquiliis, juxta Mæcenatis tumulum.

« PoprzedniaDalej »