El "Gloria" y el "Te Deum"

Przednia ok³adka
Centro De Pastoral Liturgic, 1999 - 64
"These are "selections about the liturgy." That is to say, these notebooks contain selected texts, documents, or articles published in Phase "magazine or other magazines and books (usually difficult to come by or out of print). These revolve around the gr

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Spis tre¶ci

Sekcja 1
3
Sekcja 2
25
Sekcja 3
30
Sekcja 4
31
Sekcja 5
53
Sekcja 6
57

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne