Pisarze dziejów polskich

Przednia okładka
Sumptibus Academiae Litterarum; apud Bibliopolam G.Gebethner Cracoviae, 1880

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Popularne fragmenty

Strona 359 - Hosii opera juvenila, accedunt autem epistolae et acta, quae vitam et res gestas Hosii illustrant, editionem curaverunt dr. Franciscus Hipler et dr. Vincentius Zakrzewski (Acta Poloniae historica, tomus IV).
Strona 104 - ... pańszczyźnianych, którzy woleli służbę we flocie aniżeli ciężkie jarzmo pańszczyzny. Dowodem tego jest list kasztelana krakowskiego, księcia Jerzego Zbaraskiego do Zygmunta III, w którym książę uskarża się na częste ucieczki flisaków pańszczyźnianych. A oto interesujący fragment tego listu: „Miasto żołnierzów flisy z szkut rozmaitych panów, którzy posyłali do Gdańska, ci kapitani [...] brali, a niemieckie odzienie tylko na nich kładli i takich żołnierze udawali,...
Strona 377 - Posen und des Kreises Deutsch Crone in alphabetischer Ordnung, mit Angabe des Landgerichts, des Amtsgerichts, des Landrathsamts, des Districtsamts und der bestell. Postanstalt, auf Grund der neuen Gerichtsorganisation nach amtlichen Quellen zusammengestellt.
Strona 381 - Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart, von Lemberger Metropolitan - Consistorial - Rathc, Pfarrer żur heil.
Strona 357 - HAUSMANN Richard. Studien zur Geschichte des Königs Stephan in Polen, l Theil (Aus den Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat, Band IX). Dorpat, Druck von H. Laaksmann's Buch-& Steindrukkerei, 1880, w See, str.
Strona 373 - O rzekomej wyprawie na Turka w r. 1497, przyczynek do dziejów Jana Olbrachta i do ocenienia kroniki Bernarda Wapowskiego (Odbitka z „Albumu uczącej się młodzieży polskiej , pos'\vięconego JI Kraszewskiemu").
Strona 371 - Revier, 7 Auflage. Breslau, Trewendt, 1880, fol. wielkie, i: 400-000, 2 karty litogr. 4 marki 80 fenig., kolor. 5 marek 40 fenig., na płótnie 7 marek 60 fenig. Lietopis samowidca po nowo otkrytym spiskam z priłożenijem trioch rrałorassijskich chronik: Chmielnickoj, Kratkawo apisanija Małorass-ii i Sabranija istoriczeskawo, i/dana kijewskoju wremiennoju Kommissijeju dla razbora driewnich aktów.
Strona 78 - WKM. jeśli tam przyjechał ; taki człowiek nie jest godzien i prawo na to jest wielkie, nietylko dworu WKM. attingere, ale i zdaleka, chyba bardzo skrycie i cicho być, skoroby temu szyja spadła summo jurę, zadrżałaby na tych skóra i serca wszystkich obywatelów przez tak dawny czas od tych swawolników bardzo rozjątrzone, ucieszyłyby się nie ladajako i sprawiedliwością i tem staraniem; bo alias nie może się ten płacz utulić i to narzekanie, które ad nauseam przyjść musi. Ja to...
Strona 73 - ... cierpieli dopiero servitutis miseria et memoria. Powiem jedno paradoxum, ale go wiodę zaraz, iż jest prawdziwe: teraz w Polsce solą inopia tuta est, teraz kto w niej nie miał nic, teraz ma wszystko, kto ma co, nic nie ma. Bo zdobywszy się na szablę i sajdak, choć strzelać nigdy nie umiał, przywiązawszy się do złej kupy, zaraz wszystko ma, w cudzem rozkazuje, w cudzem żyje, cudzem bogaty, tributa imponit, cudze nietylko dostatki, nietylko honestas ale i gardła onego sajdaka.
Strona 354 - FALKOWSKI Juliusz. Wspomnienia z roku 1848 i 1849, przez autora „Obrazów z zycia kilku ostatnich pokoleñ w Polsce...

Informacje bibliograficzne