Dzieje panowania Zygmunta III: króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, itd, Tom 2

Przednia okładka
Nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1860 - 335

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 211 - Maiynę od zapamiętałej panowania żądzy. Najprzód więc Stadnicki kasztelan przemyski, jako najbliższy powinowaty, otworzył jej w tej mierze myśli swoje; list ten napisany był nie jak do małżonki w. kniazia moskiewskiego, lecz tylko jak do wojewodzianki sandomirskiej. Maryna w tych odpisała słowach: „Miłe mi są uprzejme chęci waszmości, jako pochodzące od osoby, tak ściśle krwią ze mną połączonej. Ufam ja w tym Bogu, który jest mścicielem krzywd, a niewinności obrońcą,...
Strona 328 - Kłnszyń; przyszliśmy niespodziewanie na nieprzyjaciela, nie miał o nas przestrogi, ani wiadomości nijakiej, jeszczebychmy ich podobno na posłaniu zastali, ale iż przez złość i ciasność drogi wojsko...
Strona 127 - Dymitrze, książę moskiewskie; a że z tego cośmy od was słyszeli, iz okazanych nam pism, uznajemy was za takiego, z uprzejmości naszej wyznaczamy wam na potrzeby wasze...
Strona 30 - Albo król grywa w karty?" I odpowiedzieli mi komornicy jego: „Grywa, skoro wstanie od stołu." Otóż macie wszystkie walne sprawy stanu królewskiego. Nie wiecie, jakim on fortelem wyprowadził żołnierza z Inflant, powiadając, że dopiero na sejmie pieniądze wziąć mieli, ale cnotliwi żołnierze, widząc, że ich przeciw Rzeczypospolitej ściągają, opowiedzieli się przy nas. A czyż go to poprawi? Prosili go i na tym sejmie, aby według prawa rozdawał urzędy; nie mogli i tego uprosić....
Strona 329 - Francuzowie zbrojny dosyć dobrze, jako się godzi ludziom rycerskim; trwała bitwa ancipite Martę najmniej trzy godziny. Co dzisiejszego wieku dziw jest, bo się bitwy impetem tylko odprawują, że trudno było sądzić czyja wygrana. Zdarzył Pan Bóg z miłosierdzia swego, po tak wielu się obracaniach i ich i naszych, że dzielność i męstwo rycerstwa waszej królewskiej mości przemogło nieprzyjaciela; najprzód Moskwa a potem i cudzoziemcy jęli uciekać.
Strona 328 - ... niespodziewanie na nieprzyjaciela, nie miał o nas przestrogi, ani wiadomości nijakiej , jeszczebychmy ich podobno na posianiu zastali, ale iż przez złość i ciasność drogi wojsko 10 nie mogło się pospieszyć, przyszło mi godzinę i dalej poczekać, że się wojsko ze złej drogi wybiło, aw tym też nieprzyjaciel się ocknął, i postrzegła nas straż; przyszło nam jeszcze przed słońca wschodem dnia wczorajszego 4- Julii* zwieść z nimi potrzebę. Na wielkiej nam było...
Strona 264 - Urassów, strzela, rani, ucina mu głowę. — Inni Tatarzy ciało na ćwierci sieką, głowę kładą do sakwy i do Moskwy uwożą — Bojarowie widząc mord uciekają. — Trzech tylko pacholąt polskich słabemi siłami do ostatka broniąc nieszczęśliwego, dowiedli, że Polak odstępować nie umie. — Tak zginął oszust nikczemny i podły w obyczajach, rozpasany na wszystko co niecne. Znaleziono...
Strona 325 - ... mojem, kilkaset człowieka z piechotą przeprawiwszy za groblę, z naszymi jął się ścierać, ale z łaski bożej od naszych sparty bez szkody, bo żadnego naszego ani zabito, ani pojmano, ustąpili za most, uienajgorzej im jednak dobito. I drugich języków dostaliśmy, jednego znacznego Smolanina, który miał pięćset Kozaków pod swą władzą; ci powiadają, że więcej ludzi nad to, com w pierwszym liście oznajmił, niemasz, jedno z temi dwiema wojewodami , i jeszcze o mniejszej liczbie,...
Strona 31 - ... to go poprawi? Prosili i na tym sejmie, aby według prawa rozdawał urzędy; nie mogli i tego uprosić; cóż nam po prawach , gdy on ich nie szanuje. Niech więc jak kto chce czyni, ja się z tem oświadczam, że ja króla Zygmunta za pana nie mam, i poddaństwo mn wypowiadam. Nie mam go za pana, bo mi prawo mieć nie każe. Możeż to serce szlacheckie przewieść na sobie, aby nam krzywoprzygiężca i Sodomczyk panował? A to nas wszystkich szlachciców ziemia pozrze; wiedzą i to wszyscy,...
Strona 330 - ... łaski poratowaniem pieniędzmi do tego, aby się mogli pokrzepić. Nie mianuję na ten czas nikogo, jako kto sobie poczynał przy tej służbie wk mci, bo i tak, chociaż się spodziewał poczynając pisać, że miał być list krótki, przyszło przedłużyć, atoli o wszystkich...

Informacje bibliograficzne