Obrazy na stronie
PDF
ePub

INDEX GENERALIS.

A

Absolutio pœnitentis in peri-
culo mortis constituti, pag. 36.
forma absolutionis 37. abso-
lutio ab excommunicatione in
foro exteriori 38. absolutio à
suspensione vel interdicto extra
vel intra sacramentalem con-
fessionem 40.

Actus variarum virtutum sug-
gerendi moribundis 68.
Administratio

Sacramento-
rum, et quæ circa hanc genera-
liter servanda sint 5. adminis-
tratio baptismi ritè facienda 9.

Adultus. Baptismus adulto-
rum 27. In hisce Provinciis,
adulti baptizari possunt eadem
forma ac infantes. 28.

Egrotus. Vide Infirmi.
Agnus. Benedictio agni pas-
chalis 122.

Amentes, quando communi-

candi 43.

Anima. Status animarum ut
describendus in libro à Paro-
chis 179.

Aqua, qualis esse debeat, ut
sit materia apta baptismi 9.
Facultas aquæ baptismalis bre-
viori formula conficiendæ Mis-
sionariis concessa 32. Brevior
formula benedicendi aquam
baptismalem 181. Aqua bene-
dicta 114.

B.

*

Baptismus. Recta adminis-
tratio baptismi 9. ejus materia
et forma 9. ejus minister 11.
ejus patrini 13. ejus adminis-
trandi tempus et locus 13.
Baptismus parvulorum 11. ejus
ordo 17. baptismus adultorum
27. administrari potest eadem
forma ac pro parvulis 28. bap-
tismus ægroti, seu in casu
necessitatis, quomodo admi-
nistrandus 25. 29. baptismus
plurium eodem tempore quo-
modo administrandus 25. bap-
tismus quando iterari debeat 28.
utrùm fieri debeat per infu-
sionem, aut per immersionem,
aut per aspersionem 10.

Baptisterium, quale esse de-
beat 14.

Baptizati, ut describendi sint
in libro à Parochis 175.

Bellum. Preces dicendæ tem-
pore belli 165.

Benedictio. Regulæ generales
de benedictionibus 113. bene-
dictio aquæ baptismalis 181.
aquæ lustralis 114. agni pas-
chalis 122. annuli 107. cande-
larum extra diem Purificationis
117. novi cœmeterii 150. cor.
poralium 127. novæ crucis 128.
domus novæ 119. domorum 118.
novæ ecclesiæ 141. novorum

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Professio fidei catholicæ, an-
glicè 193.

Psalmus Ad Dominum cùm
tribularer 144. Beati immacu-
lati 94. Cantate Domino can-
ticum... laus 97. De profun-
dis 82. Deus misereatur nostrî
156. Deus noster refugium 165.
Domine ne in furore tuo arguas
me 163. Domini est terra 98.
Dominus regit me 161. Ecce
quàm bonum 187. Exaudiat
te Dominus 167. Fundamenta
ejus 140. Lætatus sum in his
145. Lauda Jerusalem 158.
Laudate Dominum de cœlis 96.
Laudate Dominum in sanctis
ejus 98. Laudate Dominum
quoniam bonus 154. Laudate
pueri Dominum 93. Levavi
oculos meos 144. Magnus Do-
minus et laudabilis 186. Mise-
rere meî Deus 83. Nisi Domi-
nus ædificaverit 139. Quàm
dilecta 131. Qui habitat in
adjutorio 168.

Pueri non communicandi qui
eucharistiæ cognitionem nun-
dum habent 44.

R

Reconciliare. Ritus reconci-
liandi ecclesiam violatam 146.
et cœmeterium violatum 152.
simplex sacerdos, ad id delega-
tus, potest reconciliare eccle-
siam ab episcopo consecratam
150.

Regulæ generales de benedic-
tionibus 113.

Reliquiæ. Insignium reliquia-
rum translatio 174.

nendi primarium lapidem pro
ecclesia ædificanda 130. bene-
dicendi novam ecclesiam et
oratorium 141. reconciliandi
violatam 146. benedicendi no-
vum cœmeterium 150. cele-
brandi matrimonium 106.

S

Requisita varia in adminis-
tratione baptismi 14.

Ritualis liber semper haben-
dus secum in administratione
sacramentorum 7.

Ritus benedicendi, et impo-

Sacerdotalium indumentorum
benedictio 124.

Sacramentum. Quæ genera-
liter servanda sint circa sacra-
mentorum administrationem 6.

sacramentum baptismi quo-
modò ritè administretur 9.
sacramentum eucharistiæ 42.
peccatoribus occultis, et amen-
tibus quando administrandum
43. sacramentum pœnitentiæ 33.
ordo illud ministrandi 34. sacra-
mentum extremæ unctionis 54.
quomodo, et quibus adminis-
trandum 55. ordo illud minis-
trandi 56. sacramentum matri-
monii 103. ritus illud cele-
brandi 106.

Sal requisitum in adminis-
tratione baptismi 15. benedictio
salis pro baptismo 18. pro aqua
lustrali 114.

Scapularis benedictio 188.
Sepultura. Quid observan-
dum in sepultura mortuorum
79. quid in sepultura parvulo-
rum 92. pro mortuorum sepul-
tura prohibitum quidquam pa-
cisci, aut tanquam pretium
exigere 79. quibus non liceat
dari ecclesiastica sepultura 81.

Serenitas. Processio pro im-
petranda serenitate 156.

Simonia etiam suspicio vitan-
da in sacramentorum adminis-
tratione 7.

Sodalitas B. M. V. de monte
Carmelo. Modus in illam ad-
mittendi 185.

« PoprzedniaDalej »