Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

WYDAWNICTWA KOMISYI HISTORYCZNEJ AKADEMIII

V KRAKOWIE.

1. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Waclawa. Wyd. Dr Franciszek Piekosiński. Tom I, 1874, 30 kor. Tom II, 1883, 10 kor. ..

razem 40 kor. Codex epistolaris saeculi XV. Tom I, 1870. Wyd. Dr August Sokolowski i Józef Szujski.

Tom II, 1891, Tom III, 1894. Wyd. Dr Anatol Lewicki . . . . . . . po 10 Kodeks dyplomatyczny malopolski. Wyd. Dr Franciszek Piekosiński. Tom 1, 1876, Tom II,

1880, Tom III, 1887, Tom IV, 1905 . . . . . . . . . . . . . . po Najstarsze księgi i rachunki m. Krakowa od r. 1300 do 1400. Wyd. Dr Fran. Piekosiński

i J. Szujski, 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks dyplomatyczny m. Krakowa. Wyd. Dr Franciszek Piekosiński. Tom I, 1879, 20 kor. Tom II, 1882, 10 kor. . .

. .razem 30 Codex epistolaris Vitoldi M. Ducis Lithuaniae 1370–1430. Wyd. Antoni Prochaska, 1882 20 Index actorum saeculi XV, ad res publicas Poloniae spectantium. Wyd. Dr Anatol Le

wicki, 1888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum. Wyd. Dr B. Ulanowski. T. I, 1894,

10 kor., Tom II, 1901, 10 kor. . . . . . . . . . . . . . . razem 20 Rationes curiae Vladislai Jagellonis et Hedvigis regum Poloniae, Wyd. Dr,Fr. Piekosiński, 1890 . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 10

[ocr errors]

III. Archiwum Komisyi historycznej.
Tom I, 1878, Tom II, 1880, Tom III, 1886, Tom IV, 1888, Tom V, 1889, Tom VI, 1881,

Tom VII, 1894, Tom VIII, 1898, Tom IX, 1902. . . . . . . . . . po

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

V. Monumenta Poloniae historica, Tom III, Lwów 1878, 24 kor., Tom IV, Lwów 1884, 28 kor., Tom V, Lwów 1888, 30 kor., Tom

VI, Kraków 1893, 20 kor.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »