Obrazy na stronie
PDF
ePub

Czerkies, Czerkies y lud i kraj Czerkiesów) Danilowicz Jan Mikołaj, podskarbi w. kor.
87, 89, 110.

142, 172, 212, 302.
Czernica (właść. Czerniawka), wieś 368.

Helena z Zurowa, poślubiona Teodorowi Kar.
Czernichowskie województwo 39, 190, 192, Tarnowskiemu, staroście krzepickiemu 142.
271, 281, 308, 373--4.

Zofia z Tęczyńskich, żona Jana Mik., podskar-
Czernichów miasto 175, 348, 349, 378.

biego w. kor. 302.
Czerniejowce, miasteczko 263–5, 269. Dorohob uż, miasto 320.
Czerniewski lub Czerniowski, porucznik lub Dawid (biblijny) 169.

właściciel chorągwi Szymona Szczawińskiego, Dawidowcze (wlaść. Dawidowice), wieś 388.
wojewody brzeskiego 287, 309.

Dąbrowa, miasto 148.
Czerniów, wieś 274.

Dąbrowski powiat 148.
Czernuchy, wieś 17.

Debiński, kapitan rajtaryi 291.
Czersk, osada 4, 79, 126, 141, 143, 174, 223 rotmistrz chorągwi kozackiej 312.
Czerykowski powiat 320.

Delft, miasto 103.
Czeryków, miasto 320.

Deli Usein pasza 57.
Czerwone Morze 104.

Delme, rzeka 92.
Czesi 189, 253.

Delmenhorst, miasto 92.
Czeski v. Czechy wieś.

Demin (Demmin), miasto 88-9, 113.
Czesme (wlaść. Czeszme), miasto portowe 201. Denhoff Ernest, wojewoda pomorski 203.
Czetwertynówka, wieś 13.

Henryk, oberszt pułku drag. 42, 48, 262, 294.
Czetwertyński książę Fedor 31.

Gerard, wojewoda pomorski, 78, 89, 186, 191.
Zacharyasz 48.

– Jan 302, 306.
Częstochowa, miasto 146, 378-9, 397-8. Kasper, wojewoda sieradzki 74.
Częstochowski powiat 379, 397.

Stanislaw, starosta wieluński 291, 306.
Czirniów v. Czerniów.

Zygmunt, wojewodzic sieradzki, starosta byd-
Czopowski, porucznik lub wlaściciel chorągwi goski i sokalski 64, 74, 249, 253, 286.

kozackiej w pulku Aleksandra Koniecpolskiego, Denis, St., miasto 99.
chorążego w. kor. 289, 312.

Deraźnia miasteczko 6, 50, 56.
Czorsztyn, zamek (także: Czorsztyński zamek), Derenkówka (wlaść. Derenkowiec), wieś 15.
326—8, 363, 383.

Derżany v. Drzowice.
Czortków, miasto 61, 281.

Desna, rzeka 19, 174, 273, 319–20, 348, 378.
Czortkowski powiat 61.

(wlaść. Deštné), wieś 230.
Czuhaj albo Czujko, kozak 369.

Deszkowce, wieś 3, 5.
Czum ha k albo Czumchak (także Czumhackoj), Deteren i Dytren (wlaść. Detern), miasto 93.
miasteczko 17, 18.

Deutsch-Eylau v. llawa.

Dębica, miasto 63, 65, 162, 173, 209-10, 391.
Czupczak, wieśniak 323.

Dębicki Albrycht, stolnik nowogrodzki 47.
Czurylo, porucznik lub właściciel chorągwi ko- Marcin, podczaszy sandomirski 173, 208, 357.
zackiej 286, 311.

380, 390.
Czy kalów, jezioro 109.

Dębiński Stanisław, sędzia krakowski 65.

Stefan 288.
Dajerski murza 281.

Diana 198.
Daleszyce, osada 207.

Didowczyzna (właść. Didowszczyzna), wieś 215.
Dalmacy a, kraj 114, 201—2.

Dietrichstein, książę 73.
Dam v. Alt-Dam.

posel hiszpański 243.
Damianice lub Damienice, wies 64.

Diferstein v. Dietrichstein.
Dammartin, miasto 97.

Dluga, rzeka 116, 121.
Dania 50, 59, 90, 171.

Dlugosz, historyk 162.
Danilik, wieśniak 323.

Dniepr, rzeka 8-9, 15-18, 25, 27, 36 40,
Danilowicz Jan, starosta olsztyński 286, 308. 44-61, 81, 109, 130, 133, 175, 211, 223,

rzeka 17.

261, 280, 320, 325, 344, 348–9. 360, 362, Dziantymir bej 45.
368-9, 372, 375, 377–9, 397.

Dziduszycki, porucznik cz. rotmistrz chorągwi
Dnieprowy liman 31, 39, 44, 67, 132.

kozackiej 289, 312.
Dniestr rzeka 8, 20, 27, 32, 36, 43–5, 61—2, Dzierzglowski Hrehory, pułkownik kozacki
132–3, 222, 256, 263-4, 280—1, 322.

humański 323.
Dniestrowy liman 84.

Dziez ajer, wlaść. Džezairi-Bahri-Sefid, wilajet
Dobrzecz, wieś 231.

turecki 68.
Dochna, rzeka 12.

Dzik Iwan, pulkownik kozacki chwastowski 324.
Dogna, rzeczka i wieś 245,

Dzikie Pola 32, 133–4, 372.
Dolany, wieś 231.

Dzumińska, właścicielka wsi Trojczyce 60.
Dolina, miasto 222.
Dolińskie starostwo 222.

Eckemberg, dama dworska królowej Cecylii
Dollart, zatoka 93, 106—7.

Renaty 113, 142.
Dolni Vistonice, miasteczko 233.

Edling, wieś 240.
Dolhe (wlaść. Dolgoje), wieś 314.

Eendragt, kanal 103.
Domagalicz Owsiany, nazwisko zmyślone (w sa- Egejskie morze 7, 21, 28, 67–8, 76, 201.
tyrze: »Nowy Zaciąg«) 143.

Egipt 67, 76 145, 153, 164. ,
Domaracki 323.

Egripo, wyspa 201.
Dominikanie, zakon 226, 241.

Ekaterynoslawska gubernia 25, 40, 45, 108.
Domotkań, rzeka 9.

Ekiemberg v. Eckemberg.
Don, rzeka 7-8, 37, 56, 67, 82, 130.

Elbiąg (wlaść. Elbląg), miasto 120.
Dordrecht, miasto 95.

Elburg, miasto 105.
Dravenna, rzeka 90.

Elida, prowincya 80-1.
Dra wa, rzeka 240 - 1, 243-4.

Elżanowski Tomasz, ks. Jezuita 99.
Dreikirchen v. Traiskirchen.

Ems, rzeka 93, 106—7.
Drenthe, prowincya 93, 106.

Enghien, Klara Klementyna de Maillé-Brézé,
Drezno, miasto 6, 20.

księżna d’E., żona Ludwika II de Bourbon 97.
Drozdowski Jan 332.

Erfurt, miasto 32.
Druszkopol, miasteczko 314.

Esse (wlaść. Este), rzeka 91, 108.
Dry hajtów (?), miejscowość 80.

Estraszowice (?), wieś 255.
Drzowice, wieś 233.

Estrées-Deniécourt, miasteczko 97.
Dubiecko, miasto 195.

Eszterhazy Mikołaj, palatyn węgierski 6o.
Dubno, miasto 297-8, 313, 313-315, 318, Euboea, wyspa 201,
323, 334, 359.

Europa 33, 58, 96, 99, 165.
Dubieński powiat 330.

Evripo v. Egripo.
Dubowa, wieś 369.

Ewanowice v. Iwanowice.
Dunaj, rzeka 7, 24, 82, 133, 155, 166, 243.
Dunajec, rzeka 63, 211.

Fabius Aemilius, wódz rzymski 168.
Dunajgród (dziś Dunajowce), miasteczko 61. Falenty (Duże i Male), wsie 121.
Dürnstein, wieś 241.

Falkienwol (wlaść. Falkenwalde), wieś 88, 114.
Duplessy, wojskowy, służący w piechocie cu- Falkiersan, dowódzca dragonów ks. Bogusława
dzoziemskiej 297.

Radziwilla 292.
Dworce, miasteczko 230,

Falkoni Baptysta, sztukator 208.
Dydrechszteyn v. Dietrichstein.

Fantoni, poeta i muzyk 150 – 1.
Dyonizy św. 99.

Fantazy a, wieś 391.
Dzadzala (albo: Dzadzaly) Filon, pulkownik Farurejów na 195:
kozacki kropiweński 218, 290, 344, 350, 352.

Federaw v. Föderlach.
Dzialdów, miasto 115, 120.

Fedorenko, pulkownik kozacki kalnicki 217.
Dzialyńska Kat., wojewodzianka pomorska 124. Feistritz, wieś 240.
Dzialyński Kasper, biskup chelmiński 115. Fela v. Fella.

Fekembergówna v. Eckemberg.

Freisach i Freistat v. Friesach.
Feldkirchen, miasteczko 242—3.

Freitstad (wlaść. Freistadt cz. Frysztat), mia-
Feldsburg, miasto 235.

steczko 227.
Fella, rzeczka 244-6

Freutak, wojskowy, slużący w regimencie pie-
Felsztyn, miasteczko 6, 137.

szym ks. Boguslawa Radziwilla 292.
Ferdynand II, cesarz 51-5, 194.

Friesach, miasto 241.
· III, cesarz 41–5, 57, 73, 236, 257.

Friuli, ziemia friulska 247.
IV, król węgierski 236.

San Daniele del F., miasto 248.
II Medyceusz, książę toskański 76.

Frizesome (?), rzeka 96.
Filak v. Fülek.

Fronckiewicz Matyasz, starosta mozyrski 348.
Filip, syn Fryderyka V, elektora Palatynatu 281. Fryderyk III, książę szlezwicko-holsztyński 108.
Firlej 360.

V, elektor Palatynatu, krol czeski 253, 281.
wojewodzic lubelski 296.

Henryk, książę orański 104-5.
Jędrzej, kasztelan belzki 296.

Wilhelm, elektor brandeburski 291, 306.
- Jędrzej, wojewodzic sandomirski, późn. kaszte- Frysztak, miasteczko 224.
lan lubelski 302, 307.

Frysztat v. Freistadt.
Mikolaj, wojewoda sandomirski 302.

Fryzka zatoka 114.
Stanislaw, starościc kazimirski 1,

Fryzy a 92—3, 107.
Firlejówka, wieś 148..

Ful, wojskowy, służący w regimencie rajtarskim
Flandry a 82.

Jakóba Weyhera, wojewody malborskiego 292.
Flaun, kapitan-lejtnant w regimencie Jacka Roz- Fulsztyn v. Felsztyn.
rażewskiego 293.

Fusina, wieś 251.
Flawrocki 143.

Fusów, wieś 314.
Flik, oberszt-lejtnant w regimeacie dragonskim Fülek, miasteczko 6o.

Henryka Denhofa 294.
Flor, spowiednik królowej Ludwiki Maryi, żony Gabaonici (biblijni) 165.
Jana Kazimierza 279.

Gail, rzeczka 240, 243-4.
Florenckie księstwo 9.

Gajowski Pawel 332.
Fluzo wa v. Fusów.

Galata, dzielnica Konstantynopola 80.
Fogaras, miasto 254.

Galli (Gallowie) 122.
Fohnsdorf, wieś 240,

Galacz, miasto 24.
Foksa, Kozak 325.

Galęzówka, rzeka 3, 71.
Foksz a ny, miasto 24.

Galga, sultan tatarski 45, 90.
Fontainebleau, miasto &c.

Gamara, Stefan di, gubernator m. Cambray
Forlandy a v. Wermlandya.

96, 101.
Föderlach, wieś 244.

Gandza 300.
Framberg v. Frauenberg,

Garlica (?), miejscowość 62.
Franciszek św. seraficki 239.

Garwoliński powiat 200.
Albrecht, książę sasko-lauenburski 229. Gaston, książę orleański 73, 97, 119.
Franciszkanin, Franciszkanie 170, 195, 229, Gdańsk, miasto i, 4-6, 11, 68, 70, 78, 81—2,
238, 259.

84, 114-15, 118—20, 124, 151, 171, 188,
Franciszkanki 232.

223, 386.
Francuz, Francuzi 67, 82, 101, 106, 147, Gdański powiat 118, 120.
152, 157, 225.

Gdańszczanie 119, 102: ;
Francya 1, 5, 78, 95, 98, 100, 123, 224, 399. Gdeszyński Marek, rotmistrz królewski 43, 112.
Frankfurt, miasto 6, 32.

Gedeon (biblijny) 161, 168. '
Frankonia 56.

Gelderland, prowincya 105. 1
Frauenberg, zamek 240.

Gemona, miasto 245, 247.
Frauendorf, wieś 240.

Gerardi Antoni 36.
Fredro Jędrzej 299.

Germani, Germanie 155, 247.

Gębicki (Gembicki) Andrzej, biskup lucki 121, Gorajski Zbigniew, kasztelan chelmski, późn.
126—7, 185, 191.

kijowski 186, 191, 273.
- Jan, ksiądz, sekretarz królewski 392.

Gorecki, wojskowy 49.
Piotr, biskup krakowski 206, 325, 328, 330, Gorne, miasteczko 96- 7.
303—4, 383, 398.

Gos, wojskowy z regimentu piechoty ks. Bogu-
Giebe (Gieb a u) v. Jivova.

slawa Radziwilla 292.
Giebułtów, wieś 207.

Gosiewski Wincenty Korwin, stolnik litewski
Gielczew, rzeka 75, 79, 125, 141.

349, 370-I
Giemona v. Gemona.

Gostyń, rzeka 227.
Gieral, »oberster wachtmagister« w regimencie Gościerzyn v. Kościerzyn.

rajtarskim Jakóba Weyhera, wojewody mal- Goworek Jan 333.
borskiego 292.

Góra Kalwarya, wieś 200.
Gissa Mikołaj Konstanty, major regim. piechoty Górski, porucznik lub właściciel chorągwi ko-

królewskiej, późn, oberszt-lejtnant gwardyi kró. zackiej w pułku Marcina Kalinowskiego, he-
lewskiej 292.

tmana pol. kor. 287.
Giurgewo, miasto 7.

Górzyce, wies 282.
Givava v. Jivova.

Grabianka, osobistość fikcyjna w satyrze:
Glik span, wojskowy, służący w regimencie »Nowy Zaciąg« 144.
Krzysztofa Houwalta 293.

Grabiny, wieś 210.
Glinia ny, miasteczko 150, 102, 304, 361. Grabów, miasto 146.
Glinka 144.

Graff, administrator žup wielickich 386.
Glogbitz, wojskowy, służący w regimencie Granada (właść. Grana), margrabia di, 194.

Zygmunta Przyjemskiego, pisarza polnego Graz, miasto, 238.
294

Grechi, de, szlachcic wenecki 252.
Gloggnitz, wieś 237.

Grecy, Greczyn 80, 145, 201, 354.
Glukstadium (Glückstadt) miasto 56, 60. Grecy a 83.
Glogów, miasteczko 365.

Gremboszewski, osobistość fikcyjna w saty-
Gloknitz v. Gloggnitz.

rze » Nowy Zaciąg« 143.
Glowaczów, miasteczko 3, 71, 74, 125, 141. Greves mühlen 89, 108.
Gluchowiec, wieś 391.

Grimaldus (Grimaldi), kardynał 18.
Głupczycki powiat 229.

Grodno, miasto 6
Gniewosz Mikołaj Wojciech, biskup kujawski Grodzicki, kapitan 43.
119, 184–5. 191, 206, 251, 381.

- Krzysztof, oberszt artyleryi 38, 42—3, 48
Gnila Lipa, rzeka 62.

Gromacki Jędrzej 332.
Gnoin, Gnoien, Gnoino (dziś po niem. Gromadzice, wieś 99.
Gnoien), miasteczko 89, 113.

Gromadzka Katarzyna (I-mo voto Piasecka) 99.
Gnoiński Jędrzej, porucznik lub wlaściciel cho Gromadzki Mikolaj 99.
rągwi kozackiej 288, 312.

- Pawel 99.
Godziszewski Andrzej 148.

Stefan 332.
Golczowski Jędrzej, porucznik lub właściciel Groningen, miasto 106.
chorągwi kozackiej 288.

prowincya 93, 106.
Goliath (biblijny) 164.

Gross vater, wieś 84.
Golna (wlaść. po pol. Golinowo albo Kladkowo, Grodecki powiat 63, 256, 258.
po niem. Gollnow), miasteczko 88.

Gródek, miasto 256, 258, 367.
Golub, golubskie starostwo 72.

cz. Horodek 13, 276.
Goluchowski Abraham, starosta stężycki i wi. Grójecki powiat 71, 74, 125, 141, 146, 174,
ślicki 77, 170, 191-2.

223—4, 254.
Sebasty a n, rotmistrz 268.

Grudziądz, miasto 115, 120.
Goniądz, miasto 72.

Grudziński Andrzej, wojewoda rawski 171,
Gonzaga, ród książęcy 122.

185, 191.

Grudziński Jędrzej Karol, kasztelan nakielski, Hansiathicae civitates 89, 91.

późn. wojewoda kaliski 157, 286, 293, 308. Happre (?), miejscowość 96.
- Zygmunt, wojewoda kaliski 157.

Harderwyck (wlaść. Harderwijk), miasto 105.
Grunwald, wieś 109.

Hasan, pasza 85.
Gruszecki, porucznik lub wlaściciel chorągwi Hasselt, miasto 93.
kozackiej 289, 313.

Hawratyński, setnik kozacki 262.
Gruszki, wieś 64, 147.

Hawryszówka, wieś 271.
Grypsmil v. Grevesmühlen.

Hejna, kupiec gdański 84.
Grzybowska, podkomorzanka czerska 223. Hejski, wojskowy 324.
Grzybowski ks., proboszcz przecławski 173. Helena Mary a, córka Wasyla Lupula, hospo-
- Jan, starosta warszawski 306.

dara woloskiego 70, 348.
Piotr 324–5.

Helespont 167.
Guebrian, Gu ebriane, de (właściwie: de Gué. Henneg au v. Hainaut.

briant), Jan Baptysta, marszałek francuski 100. Henryk, cesarz 160:

pani, wdowa po marszalku J. B. 100. Henryka, Henryetta, córka Fryderyka V,
Guise, książę de, 119..

elektora Palatynatu 253, 281.
Gujski Bernat, lowczy sandomirski 380. Hepner, wojskowy z regimentu pieszego króle-
Gulczewski Stanislaw, stolnik warszawski 211. wicza Karola Ferdynanda 293.

porucznik lub właściciel chorągwi kozackiej Herberg, kapitan w regimencie pieszym Andrz.
312.

Kar. Grudzińskiego 293.
Gulden, wojskowy z regimentu pieszego ks. Bog. Herhun, pulkownik kozacki 323.
Radziwilla 292.

Herkules 119.
Gultz, kapitan w regimencie pieszym Andrzeja Hermanówka, miasteczko 215.
Karola Grudzińskiego 293.

Hermanstadt (Sybin), miasto 254.
Gulczewski 8.

Hernad, rzeka 57.
Gurk, rzeka 241.

Hernpamfort (? może: Herrn-Baumgarten, mia-
Gussoni, szlachcic wenecki 252.

steczko) 235.
Gustaw (Adolf), król szwedzki 153, 166, 169. Herpin Klaudiusz z Perpessu, Francuz z indy-

genatem polskim 295.
Haarlem, miasto 103.

Hert v. Hirth.
Haarlemskie morze (cz. jezioro) 103.

Hettendorff, właściciel wsi Deštné 230.
Habsburg 247.

Hilary, ks. Karmelita 249.
Hadziacki powiat 17.

Hilfeld, wojskowy z regimentu pieszego kró-
Hadziacz, miasto 9. 17, 321.

lewicza Karola Ferdynanda 293.
Haff, Kleines, zatoka 88, 113.

Hincza v. Huńcza.
Haga, miasto 95, 103.

Hirth, wieś 241.
Hainaut (Hennegau), prowincya 96, 102. Hispani, Hiszpanie 152, 155.
Hajsyn, miasto 13.

Hiszpania 7, 67, 101, 104 -- 5, 163, 169..
Hajsyński powiat 13.

Hladki Matwij, pulkownik kozacki mirhorodzki
Halicka ziemia 42.

219, 347, 371.
Halicz, miasto 62.

Hladoženko Hawrylo, setnik kozacki 219.
Haliczany, wieś 333.

Hluch Jussuf, pulkownik kozacki humański 216.
Haltenoffen v. Althofen.

Hnylopiat, rzeka 377.
Haltschan v. Altschanz.

Hof v, Dworce.
Hamburg, miasto 6, 30, 50, 89, 90-1, 103, Holandy a 6, 56, 76, 93, 95, 103, 105–6,
108, 188.

114, 132.
Hanczarycha, góra 280, 360.

Holendrzy 93, 104, 152, 166.
Hanna, rzeka 233, 399.

Holofernes 164.
Hannover, kraj 91-3, 106—7.

Holsztyn, Holsatia 60, 90.
Hans, pocztarz 91.

Holdakowski, ekonom 31.

« PoprzedniaDalej »