Obrazy na stronie
PDF
ePub

August, Augustus, cesarz rzymski 102, 151. Barański, geograf 64.
A ugusty a nie, zakonnicy 247.

Barbara św. 205.
Aurich, prowincya hannowerska 93, 107, 196. Barbarczykowie, Barbareskowie (Berberowie)
Aury acki biskup v. Oranski b.

67-8.
Aury acki książę v. Wilhelm.

Barbary a v. Berberya.
Auspitz, Austopetz v. Hustopece.

Barberynowie, rodzina Barberinich 9.
Austry a, Austria 239, 241.

Barskie starostwo 124, 378.
Dolna 233-7.

Barszczy z na 274.
Austry acki dom 54, 101, 241.

Bartel, »pisarz polny« w satyrze: »Nowy Za-
Avanna (Avlona v. Valona), miasto 76.

ciąg« 145.
A vau gour Dubois, baron de, posel francuski Baryczka, »sędzia« w tejże satyrze j. wyż.) 143.
4-5.

Basius (Barzy ?) Andrzej, kanonik warmiński, ka-
A y szyn, Ajsyn v. Hajsyn.

pelan króla Władysława IV 14.
A zak v. Azów.

Basznia (właść. Baśnia) Dolna, wieś 284, 323.
A zowskie morze 8, 37, 56, 67, 81—2, 130– 1. Górna, wieś 284, 323.
A zów, miasto 8, 27, 37, 50, 67, 82, 94, 130. Batoh, miasteczko 313.
A z y a 83, 152, 100.

Baturyn (cz. Batoryn), miasteczko 205.

Baudis (właściciel wsi w Prusiech Królewskich?)
Babice, wieś 225-6.

115.
Babicz Iwan, setnik kozacki 218.

Bazel Jakób, oficer piechoty 295.
Babilon, miasto 202, 208.

Beczwa, rzeka 399.
Babilonskie panstwo 7.

Beier, oberszt 229.
Baden, miasto 236.

Beilen, wieś 93.
Badia di Mozzo (Badia di Moggio), miasteczko Bejdkowski 334.
246.

Bekicr bas za 67.
Bahrym owce (Bahrynowce), wieś 369.

Belgia 95, 102, 152.
Bairan Kazi, Tatar 9.

Belgowie 155.
Bajazet, sultan turecki 68.

Belluno, prowincya 248.
Bajera (?) Aga 7.

Belz, miasto 284, 323.
Baklyj v. Balakleja.

Belzki podkomorzy 5.
Bakszy Gabor (wlaść. Bakos Gabor), general Belzkie województwo 192, 302, 385.
siedmiogrodzki 60.

Belžecki, Belzecki 96.
Balcer, kapitan 293.

Ewaryst 84.
Baltazar biblijny 105.

Teodor, rotmistrz 287, 310.
Balaban 347.

Bender, miasto 132.
– Jerzy, starosta trembowelski 47-8.

Belżyce, osada miejska 1, 3, 5, 71.
Bala b a nówka, miasteczko 31.

Benedykt św. 232, 242, 244.
Balakleja (dawniej także Balaklej lub Balakly), Benedyktyni 326.
wieś, dawn. miasteczko 15.

Berbery a, prowincya turecka 68, 76.
Balaklejka, rzeczka 15.

Berdyczowski powiat 19, 273, 377.
Balcki powiat 376.

Bereg, komitat węgierski 33, 57.
Balkany, góry 106.

Berent v. Kościerzyn.
Balta, miasto 37.

Berezowa Łuka, wieś 17.
Baltyckie norze 84, 88--9, 112, 119. Bereżank a, rzeka 12.
Ba mba, król Hiszpanii 168--9.

Beresteczko, miasto 299, 300, 302—4, 314,
Bar, miasto 5-6, 9, 11, 19, 25, 30, 38, 50, 56, 61, 316, 318, 330, 332—3, 340, 345, 347, 350,

83, 89, 125, 137, 140, 261, 272, 274–6, 369. 356, 359, 361, 364, 366—7, 371, 376, 381,
Barabaszenko Iwan, poseł kozacki 134.

383, 389-91.
Baranowski Jan, stolnik bracławski 287, 309. Berg, oficer piechoty 292.
Jarosz 332.

Bergen op Zoom, miasto 95.

Bern v. Beroun.

Bieroń (Bieruń, Berun), miasteczko 226—7, 230.
Bernacki, szafarz Aleksandra Mich. Lubomir- Bilsk (?), miasto 109.
skiego, koniuszego kor. 225.

Bilski, dzierżawca m. Mitawy 116.
Bernardynka, rzeka 12.

Bilogród v. Bialogród.
Berno (morawskie), miasto 231, 233, 399. Bialogrodzkie role lub pola 26—7.
Beroun (po niem. Bärn), miasteczko 230. Biret, kupiec 232.
Berun v. Bieroń.

Biroszczek (?), miejscowość 319.
Bessaraba Maciej, hospodar woloski 24. Biski, miasteczko 17.
Bessarabia 32.

Bistritz v. Besztercze.
Besztercze, obwód siedmiogrodzki 56. Blankienes (Blankenese), wieś 91.
Bethlen Gabor, książę siedmiogrodzki 58. Bnin, miasto 78, 106, 108, 306.
miasteczko 50.

Bobola Sebastyan ks. Jezuita 99.
Betulczyk 164.

Bobrek Dolny, wieś 226.
Betulia, miasto 164.

Górny, wieś 226.
Beylen v. Beilen.

Bobrowy Stawek (Bobrówka ?), wieś 66.
Bezobrazow Fedor, bojar moskiewski 319. Bochnia, miasto 64, 209–10, 224, 378.
Będzin, miasto 379, 398.

Bocheński powiat 64, 147, 209–10, 224, 371.
Będziński powiat 379, 398.

Bocskay Stefan, książę siedmiogrodzki 58.
Bialski powiat 397.

Bogas, cieśnina morska 114.
Biala rzeka 3.

Bogdan Saraj, palac hospodarów woloskich
Bialacerkiew, miasteczko 18, 19, 271, 237, w Konstantynopolu 22.
360, 362, 369–71, 373, 375.

Bogulski Andrzej, kasztelan sanocki 186, 191.
Biale jezioro 109.

Boguslaw XIV, książę pomorski 172.
Biale morze v. Egiejskie morze.

Boh, rzeka 6, 11, 13, 19, 30, 37, 39, 44, 50,
Białka, rzeka 64.

133, 266, 269, 271-3, 275–6, 280, 376—7.
Bialogrodzka orda 290.

Bohara, kraj 342.
Bialogród (cz. Akerman), miasto 45, 81, 84, Bohun, pułkownik kalnicki 269–71, 274, 276,
132—3.

322—3, 334, 352, 368.
Bialolówka, wieś 19.

Bois le lieu (?), miejscowość 96-7.
Bialowieska puszcza 6.

Bojanowski, 294.
Białowieża, wieś 6.

Bojar ka, miasteczko 40, 215.
Biasowice (Biassowitz), wieś 226.
Bialy Dunajec, rzeka 326.

Bokum, kapitan piechoty 291.
Bialy kamień, miasteczko 149, 361, 367. Boleslaw Chrobry, król polski 169, 359.
Biecki kasztelan (Stanislaw Koryciński?) 206. Krzywousty, król polski 161, 169.
Bieczyński Wojciech 67, 250.

Śmiały 169, 242—3.
Biegański Michal, chorąży lwowski 366. Boleslaw o wie, królowie polscy 102.
Bieganowski Mikolaj, podczaszy wojew. ru. Bolestraszycki 63.

skiego, późn. podstoli lwowski, obożny wojska Bollenthin, wieś 88.
ukrainnego 9, 10, 19, 27.

Bolch any, v. Bałkany.
Bielelówka v. Bialolówka.

Boltys i las 39.
Bieleński, porucznik 293.

Boltyski jar 39.
Bielsk, miasto w gubernii smoleńskiej 109. Boltyszka, rzeka 39.
– miasto na Szląsku 227, 398.
wieś w gub. poltawskiej 109.

Bolwa, rzeka 319.
Bielska ziemia (na Podlasiu) 72.

Bona, królowa polska 382.
Bielski powiat (na Szląsku austr.) 227.

Boratyn, wieś 284.
Bielski 312.

Boreml al. Buroml, zamek 16.
Jan 288.

Bork (Borki Wielkie), wieś 5.
Bielogród v. Bialogród.

Boroml v. Boreml.

rzeka 40.

wieś 39.

wieś 224.

Borowica, wieś 372.

Brody, miasto 2, 5, 50–1, 61–2, 66, 70, 75,
Borszczów, miasto 61.

94, 125–6, 137, 140, 149, 201, 294-5, 316,
Borszczowski powiat 61.

330 – 1, 340, 344, 350, 361, 366—7.
Borzęcinek, wieś 277.

Brodzki powiat 62, 75, 78, 126, 140, 201, 316.
Borzykowa, wieś 333.

Brokersdorf (po czes. Czabowa), u Ośw. Bro-
Borzykowski Jędrzej 333.

kiensdorff, wieś 230.
Stanislaw 333

Broniszów,
Bosfor 80, 83.

Bród, potok 284.
Boska Wola, wieś 146.

Bruck, miasto 237-9, 241.
Boski (Bohowy) liman 39.

Brudersdorf, wieś 113.
Bosna, Bosna Saraj v. Serajewo.

Bruksella miasto 95—6, 102.
Bostandsi Pasza (Bostandzi basza) 7, 8o. Brunak, dowódzca chorągwi »woluntarzy« 333.
Botwic albo Bunitz (?), miasteczko 88. Brunsz wik, księstwo 107.
Bouquoy de, hrabia 101-2

Brusień v. Brusno.
Bourgiet (właść. Le Bourget), wieś 97. Brusilów, miasto 273, 307.
Bozok v. Buzuluk.

Brusno Stare i Nowe, wieś 233.
Bożek, rzeka 280.

Brussa, miasto 7.
Brabancy a Północna, prowincya holenderska 95. Brusseles, Bruxelles v. Bruksella.
Bracki kanal 202.

Brzeski Jakób 380.
Braclaw, miasto 11, 13, 261, 263, 269, 271, 361. Brzeski powiat 63, 147, 277.
Braclawsk. powiat 11, 13.

Brzesko, miasteczko 63.
podkomorzy 47, 49.

Brzeźnica, rzeka 207.
województwo 13, 36, 44, 47, 271, 373—4, Brzeża ny, miasto 321.
370, 379, 388.

Brzeżański powiat 5, 56, 366—7.
Bracla wszczyzna 261, 368, 377.

Brzostek, miasteczko 147, 225.
Bractusa v. Vagenista, jezioro go.

Brzozów, miasto 195-6, 259.
Bracz, wyspa 202.

Brzozowski powiat 195, 259.
Bra ha, rzeka 19, 369.

Brzozowski Maksymilian, kasztelan kijowski
Brahilów, Brailów, miasteczko 19, 369.

205.
Braine la comte, miasto 96.

Brzuchański 42.
Brama v.
v. Brany.

Aleksander 288, 312.
Branicka z domu, żona Stanisława Ścibora, Bubnówka, wieś 13.

starszego pokojowego hetmana Koniecpol- Buczacz, miasto 62.
skiego 2.

Buczacki powiat 62.
Branicki 354.

Budersdorf v. Brudersdorf.
Grzegorz, lowczy krakowski i starosta nie- Budziak, Budziaki, ziemia Tatarów-Nogajców
połomicki 2.

32, 44, 46.
Brany, wieś 314.

Budzin, Budzyn (Buda), miasto 57, 162.
Brańsk, miasto 319, 320.

Bucheim v. Puchheim.
Brańska z domu, żona Rusieckiego 66. Bug, rzeka 62-3, 66, 70, 75, 116, 121, 149
Brégy, wicehrabia de Flécelles, posel francu- 276, 282-5, 300--2, 322, 363, 367.

Bukareszt, miasto 24.
Breiner, właściciel zamku Kaiserberg 240. Bukowiec, miasteczko 176, 190.
Brema, miasto 91-2, 107.

Bulgary a, 7, 82.
Brenta, rzeka 251.

Bunde, dawn. wieś, dziś miasteczko '93, 106.
Bretlecomt v. Braine le comte.

Bunitz v. Botwic.
Brodek, wieś 233.

Buńczuk Haslan, murza tatarski 337.
Brodnica, miasto 72.

Bu quoy, hrabia de, v. Bouquoy.
Brodnickie starostwo 72.

Buromka, rzeka 16.
Brodnicki Bartłomiej 128.

Wielka i Mala, wieś 16.

ski 113.

Korfa 295

186, 191,

Burta, rzeka 36.

Celtiberi 163.
Busk, miasteczko 2, 62—3, 65-6, 70, 201. Celtiberia, 163.
Buskie starostwo 125

Cerigo, wyspa 83.
Butkorz, wieś 367.

Cerigotto, wyspa 83.
Butler 24, 281, 324.

Cerkiesy v. Czerkiesy.
kapitan w regimencie Bogusława Radziwilla 291. Cersk v. Czersk.
oberszt-lajtnant w król. regimencie piechoty 292. Cetner, 313.
rotmistrz chorągwi kozackiej Stanisława Lanc- Aleksander, chorąży podolski 286, 308.
korońskiego, wojewody bracławskiego 288,311. Chania v. Kanea.
wojskowy, służący w regimencie Wilhelma Chapelle en Serval, wieś 97.

Charbicki Piotr, kasztelan brzeziński 171,
Buxtu hude (wlaść. Buxtehude), miasteczko 91,
108.

Charkowska gubernia 8, 40, 108–9.
Buxtu huisen (?), wieś 92.

Charków, miasto 109.
Buzówka, dziś wieś, dawn. miasteczko 31 - 2, Chelm, miasto 75, 125–6, 140—1, 200.
36, 38.

Wielki, wieś 226.
Buzuluk, rzeka 25, 27.

Chelmek, wieś 226.
Bychawa, osada, dawn. miasteczko 2, 3, 5, 71. Chelmińskie województwo 72.
Bychawka, rzeka 3, 71.

Chelmsk. powiat 75, 125, 141.
Bydgoszcz, miasto 73.

ziemia 177
Bykowski Przemysław, kasztelan sieradzki 171, województwo 192.
186, 191.

Cherski Jań, rotmistrz 268.
Bystra, rzeka 74, 79, 141.

Chersońska gubernia 39, 44, 132.
Bystrzyca, potok 173, 209.

Chęciny, miasto 207, 391.
Nadwórniańska, rzeka 62.

Chęciński powiat 268.
Slotwińska albo Zlota, rzeka 62. Chios, wyspa i miasto 68, 201.
By szów, wieś 2, 126, 215.

Chiusa Forte, miasteczko 245—6.
Bzowski Szymon, rzekomo właściwe imię i na- Chiwa, kraj 342.
zwisko Kostki Napierskiego 363.

Chlebowicz Jerzy Karol, wojewoda smoleń -

ski 370-1.
Cambrai, miasto 96–7, 101.

Chlebowski 288, 311.
Campolaro, wieś 246.

Chlewicki Aleksander 65.
Canea v. Kanea.

Chmielecki Mikolaj 41, 50.
Caramanus (Karaman), nazwa szczepu malo. Chmielnicki Bohdan, hetman kozacki 134,
azyatyckiego, podległego Turkom 160.

211–13, 221, 249—50, 256—7, 261, 265,
Carolus v. Karol.

271, 274, 280, 282-3, 290, 295, 297--8,
Carski Brod, bród na rzece Tykiczu Uhor- 300, 303, 313, 316 – 18, 321–3, 325, 327,
skim 40.

331, 334-6, 339, 342—4, 346–7, 350—2,
Carthaginienses, 268.

354-6, 361-3, 365, 369–72, 374—7, 379,
Caryno v. Quaregnon.

397
Caspium mare 342.

Tymoteusz, syn Bohdana 256, 350, 352, 377.
Castel don Rodrygo, gubernator hiszpański w Ni Chmielnik, miasto 275, 377—8.
derlandach 102,

Chocim, miasto 20, 154, 101.
Castratuisy (7 może Castre), wieś 96. Chodkiewicz Karol Hieronim, starosta mozyr.
Catilina 160.

ski 348.
Cavata Hieronim 239.

Chodorków, miasteczko 215.
Ceblów albo Celeblów, wieś 323.

Chodzieski powiat 73.
Cecylia Renata, królowa polska, żona Wla- Choiński 38, 49.
dysława IV 4, 6, 56, 60– 1,63—4, 73, 113, 235.

Remian 332.
Celowiec, miasto 241, 243.

Choloniewski, porucznik 270.

Chomętowski Tomasz 391.

Cosa sale (?), wieś 245–6.
Chomutnia, rzeka 271.

Cuwillers (Cuvillers), wieś 97.
Chorol, miasto 16, 223.

Cycylia, rzeka 12.
rzeka 8, 16, 17, 223.

Cyflik (?), wieś 7.
Choroszków, wieś 320.

Cyklady, wyspy 201.
Chortyca, wyspa dnieprowa 38.

Cymerman, wojskowy, służący w regimencie
Chorwacy a, kraj 114.

piechoty królewskiej 292.
Chorzelów, wieś 173, 208.

Cynna, (po niem. Zinna), rzeczka 229.
Chromyka Michajlo, pułkownik koz. bialocer. Cypr, wyspa 7.
kiewski 215, 397.

Cyrsk v. Czersk.
Chrystyan IV, król duński 50, 59, 73, 80, 114. Cystersi 325.
Chrystyania, miasto 73.

Cza bow a v. Brokersdorf.
Chrzanów, miasto 225–6, 398.

Czajowice, wieś 378.
Chrzanowski powiat 225-6.

Czaplicki Samuel, rotmistrz 289, 313.
Chrząsczowski Andrzej 170.

Czapliński, rotmistrz chorągwi kozackiej Miko.
Chrząstowski Stanisław, podsędek krakowski laja Potockiego, kasztelana krakowskiego 286.
177–8, 180, 185.

Czarna, rzeka 4, 79, 125, 141, 174, 223, 391.
Chwalibóg Piotr 333.

Czarne Morze, także: Pontus Euxinus 31, 44,
Chwastów, miasteczko 215.

45, 67, 81, 84, 86, 131—2, 134-5, 250.
Chwetko, pułkownik kozacki 323—4.

Czarniecki Marcin 64, 331.
Chycki Marcyan 332.

- Stefan, porucznik chorągwi Stanisława Lubo-
Chyrów, wieś 141, 174, 223.

mirskiego, wojewody krakowskiego w r. 1644
Ciążeń, wieś 325.

44; porucznik chorągwi Mikolaja Potockiego,
Ciechanów, miasto 116, 121.

hetmana w. kor., i sędzia wojskowy wr. 1051
Ciechanowski powiat 354.

304, 317, 331, 334-5, 372.
Cieciszewski Stanisław, kasztelan liwski 172. Czarnkowski Franciszek, kasztelan poznański 324.
- Wojciech, ks. Jezuita, doktor teologii 301. Czarnobyl, miasteczko 349.
Ciekliński Dobiesław, kasztelan czechowski 389. Czarnokozienice (Czarnokozińce), miasteczko
Cielmice al. Czelmice, wieś 226.

256, 276.
Cielzuit.murza 45..

Czarny Ostrów, wieś 50.
Cieszanów, miasto 255, 258, 282--3, 321–3, Czarny Szlak, szlak karawanowy i wojenny
363, 366, 368.

! sitzer 37—8.
Cieszanowski powiat 255, 282, 284. Czartoryski książę, Jan Karol, starosta krze-
Cieszyn, miasto 227, 398.

mieniecki 286, 308.
Cietlicius 161.

Kazimierz Floryan, biskup poznański 324 – 5.
Cisa, rzeka 57, 60.

Michał Jerzy, starosta wieliski 142.
Cisówlas, wieś 278.

Czeczelnik, miasteczko 12, 13.
Colern, de, baron 239.

Czehryn, miasto 16, 261, 297, 346, 356, 372,
Compiègne, miasto 97, 100.

373, 389.
Condé, Henryk II de Bourbon, książę 97. Czehryniec Wasko 322.

Karolina Malgorzata de Montmorency, żona Czehryński powiat 16, 372.

Henryka II de Bourbon ks. de C. 97. Czechy, kraj 53, 60.
Conigh ano, (wlaść. Conegliano), miasto 248. wieś 78.
Consylepotte (?), miejscowość 96-7.

Czekaj, wieś 224.
Contrebia, 'miasto Celtyberów 163.

Czerebin v. Terebin.
Copius, dowódzca kompanii w regimencie dra. Czerka ska, rzeka 61.
gońskim Henryka Denhofa 295.

Czerka s ki wchód, bród tatarski na Dnieprze 9.
Corndorf y. Fohnsdorf.

Czerkas k. powiat 15, 16, 39, 43, 375.
Coriolanus 157.

starostwo 16, 274, 372.
Croy, książę de, 172.

Czerkasy, miasteczko 15, 16, 39, 297, 372.

« PoprzedniaDalej »