Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors]

199

.

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Pułk Kalnicki.
Pułkownik Fedorenko . . . . . . . . .
Setnie: Zywotowska . . . . . . . . . .

Borsczokowska . . . . . . .
Tetyowska . ...
Pohrebiska . . .
Lipowiecka ..
Balabanowska . .
Ilińska . . . ..
Kumańska. ..
Rachowska ...
Daszowska . ...
Czerleczka . ..
Zornicka . . ..
Omentiowska . . . . . . . .
Babińska ...
Przyłucka ...
Winnicka ....
Niemirowska · · · · · · · ·
Woronowicka . . . . . . . . . .

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Pułk Kijowski.
Pułkownik Anton Zdanowicz.....
Setnie: Kijowska . . . . . . .

Bieleckiego. · · · · · ·
Nahornego . . . . . . . . . . .
Przedrzymirskiego . . . . . .
Wasilkowskiego · · ..
Bilogrodzka ...
Chodoszowska ..
Trypolska . . . .
Obuchowska ..
Prewanska...
Czostopska . ..
Brawarska ...
Jasnogrodzka ..
Makarowska . . . . . . . . . .

.

.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

229 220

.

.

[ocr errors]

252 129

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

202

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

153

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Pułk Pereasławski.
Pułkownik: Fesko Łoboda . . . . . . . .
Setnie: Romanenkowa . . . . . . . . .

Iwana Kowalenka ..
Cikmonowa . . . . . . . . . .
Iwerka Sidorowicza . .
Iwana Babicza . ..
Jahotynska. ...
Helmiatowska ..
Bereżańska . . .
Bykowska ...
Woronkowska .
Baryszkowska ..
Baryskaja .....
Basanska ....
Hoholewska.
Kozielska ..
Ostranska ..
Zaworycka . · · · · · · · ·
Murawska . . . . . . . . . . .

[merged small][ocr errors][ocr errors]

128 124 141 101 196 II

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

208 382 219 160 132

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

131

[ocr errors]
[ocr errors]

Pułk Mirhorodzki.
Pułkownik: Matwiej Hładki . . . . . . . .
Setnie: Hawryła Hladoženka ......

Andruşiowa . . . . . . .
Kuryka Popowskiego.
Krasnopolska.....
Ucztenicka. . . . . . . . . . .
Komyszanska .....
Horolska ..
Łubienska ,
Lubanska ...
Romunska .....
Konstantynowska ..
Łochwicka. · ·
Szericzanska ...
Pańkowska . . . . . . . . . ..
Hlinska . . . . . . . . . . . .

[ocr errors]
[ocr errors]

219 165 228

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

161

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

300

99 300

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

.

113

80 3009

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Pułk Pułtawski.
Pułkownik: Matwiej
IkNatwiej

..
. . . . ..

. . . . . . . Setnie: Petraszowa Pułtawskiego . . . . . .

Rythinia . . . . . . . . . . . .
Zierkowska .....
Kobielacka ...
Zopuszłoj ...
Bachaczka ..
Borkowska . .
Kuzminska . .
Borkowska ..
Kowalowska ..
Bałakłyjska ..
Łukomska ...
Weprzycka . . . . . . . . . .
Hadiacka . . . . . . . . . . .
Knyszowska od Hadiacze-o [sic] .
Badolska . . . . . . . . .
Raszawska . . . . . . . . .
Lutenska . . . . . . . . . . .

.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

100

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

99

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Pułk Przyłucki.
Pułkownik: Tymafyj Nieczaj . . . . . . . 110
Setnie: Skuratowa . . . . . . . . . . .

98
Przyłucka....
Waminska. ...
Warwinska . .

100
Przyłucka . . . . . . . . . . 100
Srybranska ...
Denicka . . . ..

100 Halicka . . . . . . .

IOI Perewołoczawska ..

100 Isczenska ....

99 Isczenska ....

100
Horodecka . . .
Iwanicka ...
Monasterska ..
Karybatowska ..
Krasnianska ..
Horminska . . . . . . . . . . . 99
Huzowska . . . .

100 Kropiwecka .. ....

40 Lipowczanie . . . . . . . . . .

60

1996 Pułk Nizynski. Pułkownik: Prokop Szumelenko . . . . . . 99 Setnie: Nizynska . . . . . . . . . . .

100 Nizynska . ..... . 100 Dywicka ..

100 Nizynska ...

99 Kobylecka . . . . . . . . . . . Nizynska ...

99 Nizynska .. ..

100 Berezawska . ... ... . Nosawska . . . . . . . . . ::

99

991
Pułk Czerniechowski.
Pułkownik: Martyn Nebaba . . . . . . . . 401
Setnie: Borznianska . . . . . . . . . . 100

Bachmacka . . . . . . . . . . . 99
Batorynska. . . . . . . . . . . 99

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Latera pułków.
1. Czehrynskiego . . . . . . . . . . . 3220
2. Czerkaski . . .

... 2996
3. Kaniowski ..

... 3167 4. Korszynski....

. . . 3470 5. Białoczerkiewski . . . . . . . . . . 2990 6. Humanski . . . . . .

2977 7. Bracławski ..

2662 8. Kalnicki..

· · 2050 9. Kijowski ...

2002 10. Pereasławski . .

2986 11. Kropiweński ..

· 1993 12. Mirchorodzki ..

3009 13. Pułtawski . . . . . . . . . . . . . 2970 14. Przyłucki . . . . . . . . . . . . 1996 15. Nizynski . . . . . . . . . . . . . 991 16. Czerniechowski . . . . . . . . .. 998

40477 Locus sigilli: Kozak Zaporowski. Bohdan Chmielnicki, Hetman wojska J. K. M. Zaporowskiego ręką własną.

Według woli i postanowienia z J. K. M. P. N. Mciwem pod Zborowem, do tych regestrów pieczęć wojskową przycisnąwszy, ręką sie swą własną podpisał Bohdan Chmielnicki, Hetman z wojskiem J. K. Mci Zaporowskim.

Joannes Wyhowski, Pisarz wojska J. K. M. Zaporowskiego.

9. Odprawowało sie wesele P. Krasińskiego, Kasztallana (sic] Płockiego, z Panną Langieran, Francuzką ?), pokojową starszą Królowej Paniej naszej, z którą pospołu w domu jej rosła i wychowała sie. Bankiet publiczny Królestwo sprawowało na Zamku w Senatorskiej Izbie. Państwo młode siedzieli u królewskiego stołu. Tańce i dobra myśl długo w noc trwały.

12. Po długich tandem alterkacyach, po całodziennym i całonocnym uprzykrzonem siedzeniu, snem bardziej pomorzeni a ledwie tak wielkiemi niewczasami nie przymuszeni, skończyli Sejm rano o ósmej na półzegarzu

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »