Obrazy na stronie
PDF

Tegoż dnia, to jest ze czwartku na piątek, umarł w nocy tamże w Wars szawie Jan Mikołaj Danilowicz, Podskarbi Wielki Koronny, multis antehac exagitatus morbis, którego śmierć nie mało przydała okazyi do fakcyi quaerentibus, quae sua sunt, i do kontradykcyi zanoszenia w oczywistych i potrzebnych Rzeczypospolitej sprawach, aby tylko mógł każdy cokolwiek pro se in curia Regis wytargować z tych wakancyi, które sie po pomienionym Podskarbim ad dispositionem Regiam dostały. Do czego mieli pola i materyi z potrzebę [sic], gdy Król po Rzeczypospolitej affektował tego, aby Królowa Pani nasza, małżonka jego, mogła otrzymać od Stanów koronnych dla przystojnego stołu i obeścia dworu swego królewskiego sufficientem provisionem, ponieważ tak prędko przyść nie może do possessyej dóbr, reformacyej swojej podległych, dla possessorów żyjących. Z tej tedy okazyi, iż się ta prowizya ściągać miała na Koronę i Pruską Ziemię czterdzieści tysięcy, a na W. Ks. Litewskie dwadzieścia tysięcy, różni różnych szukali sposobów, jakoby pod tak pogodny czas zamąciwszy wodą, mógł każdy jakąkolwiek na sie ułowić rybkę. Jedni modestius idąc w rzeczach, pałace swoje, do których Królowa inklinacyą miała i one płacić chciała, ultro jej ofiarowali; drudzy przywiązaniem sie do konfederacyi (którą natenczas żołnierze koronni, zjachawszy się do Lublina, nieostrożnymi uniwersałami Stanisława Lanckorońskiego, Wojewody Bracławskiego, regimentarza natenczas wojskowego, z stanowisk dla komisyej evocati knowali) niepomału króla straszyli; insi zaś, aparte jedni, drudzy per subordinatas personas affektacyej królewskiej i prowizyej Królowej kontradykowali, aby tylko swego dopiąć mogli, dlaczego sprawy Rzeczypospolitej potrzebne odłogiem leżały i w konkludowaniu sejmu prolongacya sie działa.

7. Posłowie kozaccy wyżej mianowani na prywatnej audiencyej u Króla odprawowali poselstwo sobie zlecone a oraz oddali mu imieniem hetmana swego regestra wojska zaporowskiego, świeżo według pakt spisanego, co najwiętszym poddaństwa i posłuszeństwa jego a oraz i pokoju jakiegokolwiek było dokumentem. Więtsza albowiem część panów naszych, spraw Rzeczypospolitej dobrze wiadomych, byli tego rozumienia, że Chmielnicki albo nie miał tego woli do effektu przywieść, albo luboby był chciał, nie mógłby był temu dosyć uczynić, aby był miał z kilkakroćstotysięcy pobuntowanego chłopstwa żołnierzami tak małą liczbę uczynić a drugich sine numero w chłopy obrócić. A to przecię miał tak wiele rozumu (który mu w tej okazyej przyznać musiemy) i rady, że, czego sie podjął, ultra spem et opinionem omnium samą rzeczą dokazał. Księga ta, w której te regestra spisane, jest in folio, dość miąższa, bo tak wiele tysięcy imion i przezwisk niemało miejsca wziąć musiały. A iż to opus jest i wielkie i do czytania trudne, bo ruskim charakterem wszytko pisane, dla snadniejszej tak Króla jako i inszych wszytkich w tych regestrach informacyi i zrozumienia, zebrany iummaryusz pułków wszytkich, wiele w którem setni i ludzi, podali z herbem Chmielnickiego i podpisem jego. Co wszytko de verbo ad verbum tu sie kładzie.

Na starożytny klejnot P. Chmielnickich 1).
Starożytność to tylko jakby odnowiła,
Że wiekopomność jawno znowu sie odkryła:
Klejnot, który Chmielnickich dom pryozdoblajet
W mužnosty, w prawdi, w wiery mocno utwierżajet.
Ne dyw, bo Abdank jest znak szczodrej powolności,
Chrest za firmament wiery Chmielnickich możności.
Niezwyciężonys, Królu, w chrześcijańskim państwie,
Gdy powolność Chmielnickich majesz w swym poddaństwie.

[ocr errors]

.

.

114 358 136 101 168

.

.

.

.

.

.

.

100

.

.

.

.

.

261
174

.

.

.

[blocks in formation]

211

.

Pułk Czehryński.
JMP. Hetman Bohdan Chmielnicki.....
Kuryn Assawulski . . . . . . . . .
Setnia Kryłowska . . . . . . .
Setnia Woronkowska ..
Setnia Bożyńska . ...........
Setnia Borowiecka. ...
Setnia Medwiedowska . .
Setnia Żabotynska...
Setnia Smiłowska ....
Setnia Hołowiatyńska ..
Setnia Baklyjska . . . . . . . .
Setnia Orłowska . ...........
Setnia Weremirowska z Zadniepra ..
Setnia Żołwińska . . . . . . . .
Setnia Maksimowska . . . . . .
Setnia Krzemieńczewska ...
Setnia Potocka ............
Setnia Omenicka ...
Setnia Czołtweńska . . . . . .
Setnia Ostopowska . . . . . . . . . . .

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

198 115

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Pułk Czerka ski.

n - ro Pułkow. Jaśko Woroniczenko . . . . . . . 261 Setnia Szepcowa . . . . . . . Setnia Petraszkowa . . . . . Setnia Braiłowa . . . . . . . . . . . .

263 Setnia Moszencowa ...

234 Setnia Markowa . . . . . . .

286 Setnia Lazarowa . . . . . . . . .

241 Setnia Sawarskiego ... Setnia Wołoczenkowa ...

112 Setnia Kulakowskiego . . . . . . . .

185 Setnia Ostrowskiego .. Setnia Mikityna . . . . . Setnia Sawina . . . . . Setnia Moszeńska ... Setnia Bohuszkowa ...

147 Setnia Zołosnoka . . . . . . . . . . . 161 Setnia Omentywska . . . . . . . . . . 131 Setnia Pesczanskaja . . . . . . . . . . 125

2990 Pułk Kaniowski. Pułkownik Semen Szawicz . . . . . . . . . 277 Setnia Starodubowa . . . . . . . . . Setnia Wołynczowa .. Setnia Kulawina . . . .

231 Setnia Bohdaneńkowa . . . . .

218 Setnia Hunina . . . .

215 Setnia Resczenkowa ..

162 Setnia Klimowa . . . . Setnia Jakimowa . ... Setnia Andruszkowa . . . . . . . ... Setnia Międzyrzycka ........... 147 Setnia Trechtymirowska.. Setnia Rzysczowska ... Setnia Stawicka . . . .

170 Setnia Michałowska . . . . . . . . . 98 Setnia Masłowska . . . . . . . . : : :

100

3167 Pułk Korszunski. Pułkownik Łukian Możyra . . . . . . . . 250 Setnia Korkuszyna . . . . . . . . . . . 222

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

103

.

[ocr errors]

.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Setnia Werchunecka . . . . . . . . . .

207 Setnia Demkowa . . . . . . . . . . . 142 Setnia Iwachneńkowa . . . .

203 Setnia Markowa . . . .

226 Setnia Tomopeńkowa . . Setnia Kuryszkowa . . . . .

231 Setnia Korczowska . . . . . . . . . . .. Setnia Koszenkowa ...

103 Setnia Harasneńkowa . ..

250 Setnia Imschlejowska Setnia Horodyskiego..

149 Setnia Jarutina ...

108 Setnia Lisiańska . . Setnia Demkowa .... Setnia Hawryłenkowa . . Setnia Olszańska Setnia Sietnicka . . . . . . . . . . . . .

3470

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Pułk Białoczerkieski (sic). Pułkownik Michajło Chromyka . . . . . . 1722 Hermanowka . . . . . . . . . . . . . 100 Kamienobrod . . . . . . . . . . . . .

- 30 Chwastow . . . . . Miasto Olchowiec .. Miasteczko Bojarka . Miasto Antonow ... Torczycza . . . . . Miasto Piatyhore ... Miasteczko Skwira . . . . . . . . . . . Didowczyzna .. Karabczyjow ... Pawołocz . . . . Chodorkow .. Iwniczanie .... Byszów . . . . . . Wodotyć . . . . · Willa misteczko [sic] .. Brusiłow. . . . . . . . . . . . . Rożów ...... ...... · · ·

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

no

Wojtaszowka . . . . . . . . . . . . .
Korostyszow . . . .

. . . .

39

99 2990

[ocr errors]
[ocr errors]

296 252 202 172 199 190 202

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Pulk Humański.
Pułkownik Jusyff Hłuch . . . . . . . . .
Setnia Mankowska . . . . . . . . . . .
Setnia Iwanhorodzka...
Setnia Budzowska . . . . . . . . . . .
Setnia Babańska . ..
Setnia Werszacka ...
Setnia Kuczabiewska.
Setnia Cybulowska ...
Setnia Iwańska ....
Setnia Buczańska ...
Setnia Romanowska ..
Setnia Kislańska . . . . . .
Setnia Sobolewska . . . . . . . . . .
Setn.a Jadwiżyńska . . . . . . . . . . .

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

·

[ocr errors]

.

216 248 252 241

.

.

.

200 154

..

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Pułk Bracławski.
Pułkownik Danilo Nieczaj ........
Setnia Rajgrodzka . . . . . . . . .
Setnia Tulczynska . . . . . . . . . .
Setnia Klebanska ...
Setnia Krasniowska ..
Setnia Braiłowska ...
Setnia Wilszanska ..
Setnia Werbska . ...
Setnia Oraczkowska . . . . . . . . . .
Setnia Tymowska ...
Setnia Aleksandryska ..
Setnia Jampolska .. .
Setnia Szarhorodzka ..
Setnia Muchanowska ...
Setnia Stanisławowska ...
Setnia Miaskowska . ..
Setnia Łenczynska ....
Setnia Wachłanowska ...
Setnia Czeczelnicka . . . . . . . . . .
Setnia Komarhorodzka . . . . . . . . .

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »