Obrazy na stronie
PDF
ePub

Tegoż dnia, to jest ze czwartku na piątek, umarł w nocy tamże w Wars szawie Jan Mikołaj Danilowicz, Podskarbi Wielki Koronny, multis antehac exagitatus morbis, którego śmierć nie mało przydała okazyi do fakcyi quaerentibus, quae sua sunt, i do kontradykcyi zanoszenia w oczywistych i potrzebnych Rzeczypospolitej sprawach, aby tylko mógł każdy cokolwiek pro se in curia Regis wytargować z tych wakancyi, które sie po pomienionym Podskarbim ad dispositionem Regiam dostały. Do czego mieli pola i materyi z potrzebę (sic), gdy Król po Rzeczypospolitej affektował tego, aby Królowa Pani nasza, małżonka jego, mogła otrzymać od Stanów koronnych dla przystojnego stołu i obeścia dworu swego królewskiego sufficientem provisionem, ponieważ tak prędko przyść nie może do possessyej dóbr, reformacyej swojej podległych, dla possessorów żyjących. Z tej tedy okazyi, iż się ta prowizya ściągać miała na Koronę i Pruską Ziemię czterdzieści tysięcy, a na W. Ks. Litewskie dwadzieścia tysięcy, różni różnych szukali sposobów, jakoby pod tak pogodny czas zamąciwszy wodą, mógł każdy jakąkolwiek na sie ułowić rybkę. Jedni modestius idąc w rzeczach, pałace swoje, do których Królowa inklinacyą miała i one płacić chciała, ultro jej ofiarowali; drudzy przywiązaniem sie do konfederacyi (którą natenczas żołnierze koronni, zjachawszy się do Lublina, nieostrożnymi uniwersałami Stanisława Lanckorońskiego, Wojewody Bracławskiego, regimentarza natenczas wojskowego, z stanowisk dla komisyej evocati knowali) niepomału króla straszyli; insi zaś, aparte jedni, drudzy per subordinatas personas affektacyej królewskiej i prowizyej Królowej kontradykowali, aby tylko swego dopiąć mogli, dlaczego sprawy Rzeczypospolitej potrzebne odłogiem leżały i w konkludowaniu sejmu prolongacya sie działa.

7. Posłowie kozaccy wyżej mianowani na prywatnej audiencyej u Króla odprawowali poselstwo sobie zlecone a oraz oddali mu imieniem hetmana swego regestra wojska zaporowskiego, świeżo według pakt spisanego, co najwiętszym poddaństwa i posłuszeństwa jego a oraz i pokoju jakiegokolwiek było dokumentem. Więtsza albowiem część panów naszych, spraw Rzeczypospolitej dobrze wiadomych, byli tego rozumienia, że Chmielnicki albo nie miał tego woli do effektu przywieść, albo luboby był chciał, nie mógłby był temu dosyć uczynić, aby był miał z kilkakroćstotysięcy pobuntowanego chłopstwa żołnierzami tak małą liczbę uczynić a drugich sine numero w chłopy obrócić. A to przecię miał tak wiele rozumu (który mu w tej okazyej przyznać musiemy) i rady, że, czego sie podjął, ultra spem et opinionem omnium samą rzeczą dokazał. Księga ta, w której te regestra spisane, jest in folio, dość miąższa, bo tak wiele tysięcy imion i przezwisk niemało miejsca wziąć musiały. A iż to opus jest i wielkie i do czytania trudne, bo ruskim charakterem wszytko pisane, dla snadniejszej tak Króla jako i inszych wszytkich w tych regestrach informacyi i zrozumienia, zebrany iummaryusz pułków wszytkich, wiele w którem setni i ludzi, podali z herbem Chmielnickiego i podpisem jego. Co wszytko de verbo ad verbum tu sie kładzie.

Na starożytny klejnot P. Chmielnickich).
Starożytność to tylko jakby odnowiła,
Że wiekopomność jawno znowu sie odkryła:
Klejnot, który Chmielnickich dom pryozdoblajet
W mužnosty, w prawdi, w wiery mocno utwierżajet.
Ne dyw, bo Abdank jest znak szczodrej powolności,
Chrest za firmament wiery Chmielnickich możności.
Niezwyciężonys, Królu, w chrześcijańskim państwie,
Gdy powolność Chmielnickich majesz w swym poddaństwie.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

168

100

.

261

.

174 211

Pułk Czehryński.
JMP. Hetman Bohdan Chmielnicki
Kuryn Assawulski
Setnia Kryłowska
Setnia Woronkowska
Setnia Bożyńska .
Setnia Borowiecka
Setnia Medwiedowska .
Setnia Zabotynska
Setnia Smiłowska
Setnia Hołowiatyńska
Setnia Baklyjska.
Setnia Orłowska .
Setnia Weremirowska z Zadniepra
Setnia Żołwińska
Setnia Maksimowska
Setnia Krzemieńczewska.
Setnia Potocka
Setnia Omenicka
Setnia Czołtweńska.
Setnia Ostopowska

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

to

[ocr errors]

4) Pod tym napisem znajduje się w rękopisie, od ręki dosyć nieudolnie naszkicowany herb » Abdank« (Niesiecki powiada, że Chmielniccy mieli herb Massalski), a w postaci litery W z krzyżem osadzonym na wierzchu środkowego ostrego kąta tejże litery. Nad tarczą ten sam znak powtórzony; a nadto po obu bokach po cztery litery, ustawione rzędem jedna pod druga, a to: B. C. H. W. J. K. M. 2. (Bohdan Chmielnicki, hetman wojsk J. Kr. Mci zaporoskich).

n-ro

261 198 115 263 234 286 241 96

Pułk Czerkaski.
Pułkow. Jaśko Woroniczenko
Setnia Szepcowa
Setnia Petraszkowa
Setnia Braiłowa
Setnia Moszencowa .
Setnia Markowa
Setnia Lazarowa .
Setnia Sawarskiego
Setnia Wołoczenkowa
Setnia Kulakowskiego
Setnia Ostrowskiego
Setnia Mikityna
Setnia Sawina
Setnia Moszeńska
Setnia Bohuszkowa
Setnia Zolosnoka
Setnia Omentywska
Setnia Pesczanskaja

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

.

Pułk Kaniowski.
Pułkownik Semen Szawicz
Setnia Starodubowa
Setnia Wołynczowa
Setnia Kulawina .
Setnia Bohdanenkowa
Setnia Hunina
Setnia Resczenkowa
Setnia Klimowa
Setnia Jakimowa .
Setnia Andruszkowa
Setnia Międzyrzycka
Setnia Trechtymirowska
Setnia Rzysczowska
Setnia Stawicka
Setnia Michałowska
Setnia Masłowska

.

[ocr errors]

277 333 264 231 218 215 162 159 241 163 147 167 222 170

98 100 3167

Pulk Korszunski.
Pułkownik Łukian Możyra
Setnia Korkuszyna

250 222

[ocr errors]

.

207 142 203 226

.

[ocr errors]

.

Setnia Werchunecka
Setnia Demkowa
Setnia Iwachneńkowa .
Setnia Markowa .
Setnia Tomopeńkowa
Setnia Kuryszkowa .
Setnia Korczowska
Setnia Koszenkowa.
Setnia Harasneńkowa
Setnia Imschlejowska
Setnia Horodyskiego
Setnia Jarutina
Setnia Lisiańska
Setnia Demkowa
Setnia Hawrylenkowa
Setnia Olszanska
Setnia Sietnicka

103 231 244 103 250 151 149 108

[ocr errors]

I 20

252 250

.

211

48

3470

1722 100

30

100

100

30 70

100

[ocr errors]

122

Pułk Białoczerkieski (sic).
Pułkownik Michajlo Chromyka
Hermanowka
Kamienobrod
Chwastow
Miasto Olchowiec
Miasteczko Bojarka
Miasto Antonow
Torczycza
Miasto Piatyhore
Miasteczko Skwira
Didowczyzna
Karabczyjow
Pawołocz
Chodorkow
Iwniczanie
Byszów
Wodotyc
Willa misteczko [sic]
Brusiłow.
Rożów

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

.

Pułk Humański.
Pułkownik Jusyff Hłuch
Setnia Mankowska
Setnia Iwanhorodzka
Setnia Budzowska
Setnia Babańska.
Setnia Werszacka
Setnia Kuczabiewska
Setnia Cybulowska
Setnia Iwańska
Setnia Buczańska
Setnia Romanowska
Setnia Kislańska. .
Setnia Sobolewska.
Setn.a Jadwiżyńska .

296 252 202 172 199 190 202 216 248 252 241

200

154 153

2977

219 189 99 70 280

[ocr errors]

49

.

50 40 99

Pułk Bracławski.
Pułkownik Danilo Nieczaj
Setnia Rajgrodzka
Setnia Tulczynska
Setnia Klebanska
Setnia Krasniowska
Setnia Braiłowska
Setnia Wilszanska
Setnia Werbska .
Setnia Oraczkowska
Setnia Tymowska
Setnia Aleksandryska .
Setnia Jampolska
Setnia Szarhorodzka
Setnia Muchanowska
Setnia Stanisławowska.
Setnia Miaskowska.
Setnia Łenczynska.
Setnia Wachlanowska
Setnia Czeczelnicka
Setnia Komarhorodzka

III

79 98 61

100

80

259 82

[ocr errors]

209 146 85

« PoprzedniaDalej »