Obrazy na stronie
PDF
ePub
[graphic]

Publikace III. třídy České Akademie posud vydané.

ROČNÍK I.

Čis.

a) Rozpravy:

1. Dr. Jan Kvíčala. Nové kritické a exegetické příspěvky k Vergiliově
Aeneidě

2. Adolf Patera. Jana Amosa Komenského korrespondence

3. J. Truhlář. Počátky humanismu v Čechách

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

4. Robert Novák. Grammatická, lexikální a kritická pozorování u Velleja
Paterkula

[blocks in formation]

5. Dr. Jiří Polívka. Kronika o Bruncvíkovi v ruské literatuře ROČNÍK II.

Čís. 1. Dr. V. E. Mourek. Syntaxis složených vět v gotštině
ROČNÍK III.

....

1. Dr. Jan Kvíčala. Bádání v oboru skladby jazykův indoevropských.
Část I.

2. Robert Novák. Mluvnicko-kritická studia k Liviovi

3. Vavřinec Josef Dušek. Hláskosloví nářečí jihočeských. I. Část: Con-
sonantismus

[merged small][merged small][ocr errors]

4. Josef Truhlář. Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladi-
slava II.

3.20

ROČNÍK IV.

Čís. 1. Ferdinand Menčík. Příspěvky k dějinám českého divadla ..
ROČNÍK V.

2.60

Čís. 1. Dr. Jan Kvíčala. Kritické a exegetické příspěvky k Platonovým rozmluvám. I. Faidros, Gorgias

[ocr errors][merged small]

Čís. 1. Josef Zahradník. O skladbě veršů v Iliadě a Odyssei

[merged small][ocr errors]

2. Vavřinec Josef Dušek. Hláskosloví nářečí jihočeských. II. Část: Voka

[merged small][merged small][ocr errors]

4. Ignác Hošek. O poměru jazyka písní národních k místnímu nářečí.. ROČNÍK VII.

3. Dr. Jan Kvíčala. Kritické a exegetické příspěvky k Platonovým roz-
mluvám. II. Protagoras. Symposion

[merged small][merged small][ocr errors]

Čís. 1. Jan Loriš. Rozbor podřečí Hornoostravského ve Slezsku
ROČNÍK VIII.

Čís. 1. Ignác Hošek. Nářečí českomoravské. Díl I. Podřečí polenské
ROČNÍK IX.

Čís. 1. Vavř. Jos. Dušek. Kmenosloví nářečí jihočeských

20. Václav Vondrák. Studie z oboru církevněslovanského písemnictví
21. Ignác Hošek. Nářečí českomoravské. Díl druhý: Podřečí polnické. I.
1. Mluvnický nástin

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

22. Ignác Hošek. Nářečí českomoravské. Díl druhý: Podřečí polnické. I. 2. Ukázky podřečí

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

25. Jan Kvíčala. Příspěvky k dějinám lyrického a tragického básnictví řeckého

23. Jan Máchal. Staročeské skladby dramatické původu liturgického.. 24. Vavřinec Jos. Dušek. Hláskosloví nářečí jihočeských. III. část: O změnách slabičných a o kvantitě

2.70 4.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

26. Ant. Kašík. Popis a rozbor nářečí středobečevského

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

31. Arnošt Kraus. Pražské časopisy 1770-1774 a české probuzení. 32. Josef Hanuš. Mik. Adaukt Voigt, český buditel a historik

1.50

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Jan Urban Jarník. Dvě verse starofrancouzské legendy o sv. Kateřině Alexandrinské.
Dr. Václav Vondrák. Frisinské památky

Dr. J. Hanuš. Život a spisy Václava Bolemíra Nebeského
Adolf Petr Záturecký. Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví.

Frant. Bartoš. Národní písně moravské nově nasbírané. (Díl I.)

Frant. Bartoš. Národní písně moravské nově nasbírané. (Díl II.)

K

2.80

6.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

こと

SBORNÍK FILOLOGICKY.

VYDÁVÁ

III. TŘÍDA ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA
PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA
PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ.

1910.

REALKA

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »