Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]

-

faciunt, 520.
Verborum et nominum transposi-
tio apud rhetores et oratores non
idem valet, 564.
Verborum natura triplex, 406.
Verecundia quo pactò fiat, 246.
Veritas et falsita§ circa quæ ? 298.
Veritas quando in compositioue
et divisioue sit, 415.
Veri falsum non syllogizatur, 685.
Veri et falsi divisiò, 277
Visus omuibus mortalibus adest,
I, 1167.
Visns in oculo et circa oculum
est, 268.
Visu atque dentibus quædam gede-
ratione carent, 269.
Visu carentia, non omnia cæca
dicuntur, ibid.
Vita et anima non idem, 1013.
Vitiom quid ? 220.
Vitiis (a) ad virtutes transire dif-
ficile, 276.
Vocabula quo pacto rebus indifa, {59
Vocabula cum et sine prolatione
quid ? 168.
Vox naturaliter dihil desigwat.422.
Vox sensa animi sequitur, 298, 622.
Vox una litteris diversis scribi
potest, 402.
Vox a somo quid differat, 410.
Vox qnid ? 392, 393.
Vox a voce differt, 920.
Vox sola dictio non est, 440.

Vocis divisio, 877.
Voces quædam nil significant, 794.
Voces ut nou eb- deui, sic non eæ-
dem litteræ sunt, 410.
Voces vel unisouæ, vel unisonæ
non sunt, I, 1292.
Voces uuisonæ quæ ? ibid.
Voces æquisonæ quæ ? ibid.
Voces consonæ quæ ? ibid.
Voces Emeles quæ ? ibid.
Voces dissonæ quæ ? ibid.
Voces Ecmeles quæ ? ibid.
Voces mobiles et stantes, I, 1273.
Voces ad harmoniam aptæ, I, 1289.
Voces sunt passionum animæ no-
tae, 405.
Vocum aliæ scribi, aiiae scribi non
possunt, 423.
Vocum scriptarum
cant, aliæ non, ibi//.
Vocum differentiæ in quantitate
consistunt, I, {245.
Vocum divisio, I, A 177.
Vocum proportiones, I, 1189.
Voluntas uostrorum actuum domi-
na, 505.
Voluptatis juxta Prodicum divi-
sio, 929.

aliæ signifi-

[ocr errors][merged small]

ORDO RERUM

QUÆ IN HOC TOMO CONTINENTUR.

OPERUM BOETI CONTINUA 710.

DIALOGI IN PORPHYRIUM a victorino translati.. 9

[ocr errors]

ÉóÉíii íoMMENTARIA in Porphyrium a se transla-
7 et altera absoluta in tertia figura. - 650
Cap. XII. — De contingenti dom necessario,

tum. M.
Liber primus. Ibid.
Lib. II. 85
Lib. III. 97
Lib IV. M 15 CAp.

Lib. V. 133
IN CATEG0RIAS ARJSTOTELIS LIBRI QUATUOR.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Capct pruwUw. — De propositione, termino et syl-..

logismo.

CAP. II.— De conversione absolutarum proposition;Ê
4

CAP. III.— De conversione propositiodum de modo. Ibid.
CAp. IV. — De modis syllogisticis et asyllogisiis É;

[ocr errors]

Cap. V. — De syllogismis absolutis in seeunda fis ;

[ocr errors]

47 luta in secunda figura. - - -
CAP. XI. — pe $yllogismis mixtis ex altera necessaria

soluta in prima figura. -
Cap. X. — De miixtis ex una necessaria et altera abso-

contingente in prima figura. - - - -
CAP. XV. — Mixtio necessarii et contingentiis in pri-

[ocr errors]

651

Cap. XII). — De syllogismis ex ambabus contingenti-
bus in prima figura. 653
§§ — De syllogismis ex uua absoluta et altera

[ocr errors]

159 ma figura. 657
Ibid. CAP XVI. — De syllogismis ex ambulans contingeuti-
201 bus iu secunda figura. 659
2:39 Cap. XVII. — Mixtio absoluti et contingentis in se-
263 cunda figura.
293 CAP. XVIII. — Mixtio necessarii et contingentiis in
Ibid. secúdú figura. 661
341 CAP. XIX. — De syllogismis ex ambabus contingenti-
333 bus in tertia figura. 66?
433 CAP. XX. — Mixtio contingentis et inesse in tertia
487 figura. . . 663
$ CAP. XXI. — Mixtio necessarii et contingentiis in ter-
; 3 tiì figura. - 664
01 CAP. XXII.— De syllogismo ostensivo. 665
639 CAP, XXlII. — De syllogismo ex hypothesi. 636
Ibid. Cap. XXlV. — De qualitate et quanuitate terminorum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CAP. VI. — De syllogismis absolutis tertiue figuræ 645

CAp. VII. — De tribus figuris et indirectis •yllogis;

ad invicem.

CAP. VIII. — De syllogismis ex necessario in tribus

figuris.

CAp. IX. — De mixtis ex una necessaria et altera ab-

[ocr errors]

ismis.
Cap. XXVII. — De problematis, hoc est, prop
unaquaque figura facile et difficile construendis et de-

CAP. XXVIII. — De abundantia propositionum.
CAP. XXIX. — Medii syllogismorum inveniendi regulæ.

[ocr errors]

CAP. XXV. — De numero terminorum syllogismi. 667
CAP. XXVI. — De numero propositiouum et prossyllo-

Ibid.
ositis in

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CAP. XXXIII. — De resolutione syllogismornm in pro- an sursum deorsumve fiat in infinitum abitio. . Ibid.

positiones. 675 CAP. XVI. — Determinatis extremis, summo imoque,
CAP. XXXIV. — De resolutione in terminos. t76 melia non esse infinita. Ί3
CAP. XXXV.— De uecessario et thesi terminorum. Ibirl. Cap. XVII. — Propositionis negativæ mediatæ media,
CAp. XXXVI. — De ecthesi terminorum. 677 quibus revocetur ad imumediatam, non esse infinita. Ibid.

CAP. XXXVII. — De ecthesi terminorum compositorum et obliquorum syllogismi. Ibid. CAP. XXXVIII.— De anádiplosi et thesi syllogismorum hoc est, de geminatione et positione. 679 GAP. XXXIX. — Pro debitâ resolutione præcepta. 680 CAp. XL. — De resolutione syllogismoruim ad'impossibile et ex hypothesi. 681 CAp. XLl. — De reciproca reductione syllogismorum unius figuræ in aliam. 1bid. CAP. XLII.— De syllogismis infinitis et regulis consequentiarum. 683 LIBER SECUNDUS. 685 CAput pauMum. Ibid. CAP. II. — Quod ex falsis, in prima figura, verum coiligatur. 686 CAP. III. — Quod colligatur verum ex falsis in secunda figura. 6S9 CAP. IV. — Quod ex falsis verum identidem colligatur iu tertia figura. 690 CAP. V. — De circulari ostensione in prima figura. 692 CAP. VI. — De eadem circulari ostensione inTsecunda

figura. 693 CAP.VII.— De $; ratiociuatione in tertia figura. 694 CAP. VIII. - De syllogismo conversivo. 695 CAp. IX. — De syllogismo conversivo in secunda figura. 696

QAP.X.-De $yllogismo conversivo intertia figura.Ibid. 697

Cap. XI. — De syllogismo per impossibile. CAp. XII. — De syllogismo per impossibile in secunda figura. 699 CAP. XIII. — De ostensione per impossibile in tertia figura. - Ibid. CAP. XIV. Quo differunt justa et quæ ad impossibile ducit demonstratio. 700 CAp. XV. — De ratiocinatione ex oppositis. 701 CAP. XVI. — De ratiociuatione ex oppositis in secunda figura. Ibid. CAP. XVII. — De syllogismo ex oppositis in tertia figura. 702 CAP. XVIII. - De petitione principii. 703

[ocr errors]

INTERPRETATIO POSTERIORUM ANALYTICORUM

ARISTOTELlS. Ibid. LIBER PRIMUS. Ibid. CAPUT PRimum. — De præcognitis. Ibit. Cap. II. — De modis scieudi, et demonstratione. 713 CAP. III. — Quod non omnium sit demoustrativa acientia. 715 Cap. IV. — Quid de omni, quid per se, et per univer. sale. 716 CAP. V. — Quo pacto contingat allucinatio circa universale primum. 747 2AP. VI. — Demonstratiouem ex necessariis et prò. poaitionibus per se esse. 718 CAP. VII. — Demonstrationes ex iis quæ per se aiini et ex perpetuis esse. 720 CAP. VIII. — De principiis tuum vagis communibusque, tum propriis ac addictis. 72! CAP. IX. — Gujusque discipliuæ proprietas, accommodatasque esse interrogationes. 723 CAP. X. — De demonstratione propter quid et quod est. - 725

CAP. XI. — Primam figuram Imaxime seientiæ esse accommodatam. CAP. XII. – De ignorantia et syllogismo imperitiæ eó. rnm quæ primo immediateque insunt. 797 CAP. XIII. — De syllogisimo imperitiæ eorum qùê mediate insunt_. 729 Cap. XIV. — Sisensns a natura deficit, et scientiú propriorum sensibilium illum deficere. 7:30 CAP. XV. — Ex quot et qualibus constat $yllogismus,et

Cap. XVIII. — Propositionis affirm.ativæ mediate media non esse infinita. 732 CAP. XIX.—Elemeuta monstrandarum mediatorum non infinita esse. 735 CAP.XX. — Quod demonstratio universalis præstantior sit particulari. 736 CAP.XXI.— Quod demonstratio affirmativa præstantior evadat negativa. 738 Cap. XXII. — Demonstrationem ostensivam potiorem esse ea quæ ducit ad incommodum. 139 CAP. XXIII. — Quæ scientia certior, quæ una, quæ altera, et ejusdem plures esse posse demonstrationes. 740 CAP. XXIV. — Nom esse scieatiaum fortuitorum, neque in sensuum functione. Ibid. CAp.—XXV.—Non omnium syllogismorum eadem principia esse posse. 741 CAP. XXVI. — Quod scientia et scibile ab opinatione et opiuabili discrepent. 742 CAP. XXVII. — De solertia. 744 LIBER SECUNDUS. Ibid. Caput paiwum. — Quot qnæri solent in disciplinis. Ibid. CAp. II. — Omnem quæstionem medii esse. Ibid. Cap. III. — Discerptatio quod demonstralio eu definitio

noa ejusdem sint. 745 Cap. IV. — Syllogismo duplante non demonstrari quid

est de eo cuius est. 746 CAP. V. —

eque idem effici posse per divisionem %; logismo. 47 CAp. VI.—Non monstrari definitionem sumendo definitionem definitiouis, neque definitione contrarii. 748 CAP. VII. — Quid est, non posse monstrari. Ibid. CAP. VIII. — Quid est monstrari per aliud quid est 749 CAP. 1X. — De quid est et quod est. Ibid. Cap. X. — De difinitione quid est et propter quid. 750 CAP. XI. — Per quodlibet genus causæ demonstrari

posse. 75A cAP. XII. — De fieri et facto esse. 753 CAP. XIII. — In iis quæ circulo gignuntur demonstrationeum esse circularem. 754

CAp. XIV. — Quo pacto definitio vestiganda sit. Ibid. Cap. XV. — Spccies facilius quam genera definiri. 757 CAP. XVI. — Anatomen et analogiam terminandis pro

blematis momentum habere. - Ibid. CAP. XVII. — De causis et effectis, et an unius plures siut causæ. 758

CAP. XVIII.—Quomodo principia coguoscantur, et quis principiorum sit habitus. 760

1NTRODUCTIO ad syllogismos categoricos. 761 DE SYLLOGISMO CATEGORICO LIBRI DUO. 793 Liber primus. 16id. Lib. II. 809 DE SYLLOGISMO HYPOTHETICO LIBRI DUO. 831 Liber primus. Ibid. Lib. Il. 879 LIBER DE DIVISIONE. 875 LIBER DE DlFFINITIONE. 891 INTERPRETATIO TOPICORUM ARISTOTELIS. 909 LIBER PRIMUS. Ibid. CAPUt priwuw. Primi Topicorum libri Aristotelis quæ idtemtio et quæ ratiocinaudi species. Ibid.

Cap. II. — Ad quot utilis dialectica disserendique disciplina. 91M CAp. III. — Ex quibus et quot disceptatio dialectica constet. 912 CAP. IV. — De termino, proprio, genere et accidente.

Ibid. Cap.V.—Quod cætera prædicata aliquid claudant eorum quæ definitio continet. 913 CAP. VI. — De eodem. 914

Cap. VII. — Omnem disputationem dialecticam esse ex termino, proprio, genere, aut accidente, et ubi illa re;; riantur. 15 CAP. VIII. — De propositione dialectica. Ibid. Cap. IX. — De problémate dialectico et positione dialectica. - 916 CAP. X.— De speciebus disserendi dialecticæque dispn

tationis. 917 CAP. XI. — De instrumentis quibus syllogismorum co

piam nobis ad disserendum suppeditamus. 918 Cap. Xli. — De sumptione propositionum. Ibid. CAP. XIII. — De multiplicis distinctione. 91

Cap. XIV. — De differentiarum inventione, similium consideratione, et utilitatibus instrumentorum. 92

[graphic][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Conseqnens ubi non fuerit, ibi nec antecedeus, 121 f. Consequens in propositionibus hypotheticis quid ? 835. CoDsequentia propositionum, 369. Cousequentiæ quo pacto fiant, 368. Couseque11tiarum ordo, 369. Consequeutia quæ ? 1076. Consequentiæ propositiouum, 597. Cousequentiarum regulæ, 682. * Consilia' lo quid ? 504. Cousonantia quid ? I, 1 173, 1176. Consonautia quæ prima, I, { 194. Consonantia musicam modulationem regit, I, 1172. Consouantiae quomodo a Ptolemæo statutæ, I, 1292. Consonantiæ musicæ aure dijudicari possunt, I, 1283. Cousouautuæ ubi reperiantur, ibid. Con- onantiæ (juxla Plalolem) quomodo fiant, iìi. Consonæ voces quæ ? I, 1245, 1289. Consonautiarum musicarum species I, 1273. Cousonantiarum natura, I, 1192. (;onsonantiarum modus, I, 1210. Consonantiarnm ordo, I, 121 t. - Construere difficilius est quam destruere, 992. Coutentiosæ orationes quæ ? 1009. Conteutiosus a sophista quid differat, 1019. Coutiugens ei possibile idem, 612. Contingens qnid ? 651. Coutingentia futura quæ ? 494. Contingentium matura, 490. Contit, gentibus (de) futuris, 329. Contradictio quid ? 323, 458. Coutradictoriae simul veræ esse non possunt, ibid. Contradictio contradictionem sequitur, 610. Contradictio integra quæ ? 476. Contradictionum oppositio, 364. Contradietoriæ propositioues in uno eoueimque simul iuveniri possunt, 605.

[blocks in formation]

Contrariarum definitio, 212. . Contrariarum propositionum vis et natura, 390. Contrariorum genera varia, 1147. Contrariorum partitio, 267. Colutrariorum medio careutium natura, ibid. Contrariorum alia medium habent, alia nom, 523. Controversia in omni scripto tribus modis excitari potest, 1172. Contrario uno posito alterum sequi non est decessarium, 282. £utroversiarum materiæ duæ, I, 354.

Controversiarum genera, ibid. Controvei siarum geuera ex flumioe, I, 1355. 'ÖVersio propositionum, 804. Couversio per contrapositionem, 6

Conversio generalis, 805. Conversio per accidens, 806. Converti quid ? 222. Corpus in speciem incorpoream, non potest Mutari, 1263. Corpus id incorporalem speciem uon potest mutari, 1350. Corpus sine materia subjecta non est, ibid. Corpus omne proprium motum habet, 1341. Corpus animalis aut sanum aut ægrum, 267. Corporis humani complexiones, 229

Corpora duo locum unum non oblinent, 1356. Corpora sola mobilia sunt, 619. Corpora coelestia animata non sunt, 123. Corpora coelestia ab Arist. æterna esse confirmantur, ibid. Corporalia cmnia ex materia et forma cousistunt, 127. Corruptio generationi 1012. Creditores solvendi, 1230.

contraria,

Dardanidæ a Dardano prognati, 24. Deductio sive epagoge qnid ? 708. I)efinitio cur tradatur, 235.

Definitio omnis substantiam definit,

i)efinitio per enumerationem facta, 9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

íefinitio per definitionem non mon

stratur, 748. Definitio quid ? 1057, 1058, 1089. Definitiouis definitio, 129, 891. ,};iuitio et descriptio differunt,

Definitio a genere venit, 794. Defiuitio et res defidita eadein esse debent, 97. Definitionis quæ a toto fit species quid decim, 901. Definitio £vvot,attxf, quæ, ibid. Definitio το{οτης quæ? ibid. Definitio ύτοτρapixi, quæ ? ibid. Definitio non soium propria monstrat, verum ipsamet propria fit, 79. Definitio per proportioiìem, 1009. Definitiones per relationem, ibid. Qefinitio per translationem, 1108. Definiens interpretatioue clara uti debet, 974. Definitio superflua esse non debet, ibid. Definitio æquivocationem habere non debet, ibid. Definitionis loci varii a folio 969, usque 988. efinitionis partes quinque, 896. Definitionis modus, TA098. Definitionis tractatio, 891. Definitionem majora prædicamenta gorem, minora minorem requirum,

Definitiones propriæ quæ ? 1098. Definitiones quæ converti possunt sunt veræ ac bouæ, 36.

Definitionum genera duo, 1092. Defiuitionum materiæ et formæ, A 100. Definitionem differentiæ individua suscipiunt, 193. Definitionum variæ formæ, 1899. Defiditionum utilitas, 12. Debnitionum (juxta Ciceronem) duo genera. 897. Deliberandi finis utilitas est, M 172. Demonstrator veræ argumentationis effector est, {181. Deumoustratio neque per definitionem, neque per syllogismum fit, 749. Demoustratio affirmativa, negati vam præcedit, 737. Demonstratio ex necessariis, 7{8. Demoostratio per quodlibet genus causæ fit, 751. Demonstratio quæ ad incommodum ducit in geometria vitanda, l, 1302. Demonstratio ostensiva et ea quæ ad impossibile ducit quid inter se differaut, 700. Demonstralio nniversalis, particulari præstantior, 736. Demonstratio ostensiva melior quam ea quæ ad impossibile ducit, 739. Demonstratio quid ? 714. Demonstratio dom omnium est,ibid. Demonslratio omnis per tres terminos et non plures fit, 666. Demonstrâlio propter quid et quod est, 725. Demonstratio et definitio non idem, 745. Demonstrationes secundum signum, 1012. Denominativa, tria requirnnt, 167. Denominativa qnid ? ibid. . . Dentes propter ætatem amissi non facile procreántur, 377. Deniibus ac visu quædam carent generatione, 269. Descriptio quid ? 90 et τ66. Destruere facilius est quam construere, 992. Determinatio ad subjectum, non ad prædicatum referenda, 476. Deus auctor omuium. 1367. Deus filius ex Patre processit, 1254. Deus immortalis et rationalis, 183. Deus a Deo non differt, 1250. Deus humanæ molis couditor, I,

« PoprzedniaDalej »