Ante-Nicene Fathers

Przednia okładka
Hendrickson Publishers, 1999

Informacje bibliograficzne