Obrazy na stronie
PDF
ePub

9 Fy llygad a ofidiodd gan fy 9 My sight faileth for very nghystudd: llefais arnat, Ar- trouble" : Lord, I have called glwydd, beunydd ; estynais fy daily upon thee, I have-stretchnwylaw attat.

ed forth my hands unto thee. io Ai i'r meirw y gwnai 10 Dost thou shew wonders ryfeddod? a gyfyd y meirw a'th among the dead or shall the foliannu di?

dead rise up again, and praise

thee? 11 A draethir dy drugaredd

11 Shall thy loving-kindness mewn bedd ? a'th wirionedd yn be shewed in the grave : or thy nistryw?

faithfulness in destruction? 12 A adwaenir dy ryfeddod yn 12 Shall thy wondrous works y tywyllwch ? a'th gyfiawnder be known in the dark : and thy yn nhir angof?

righteousness in the land where

all things are forgotten? 13 Ond myfi a lefais arnat, 13 Unto thee have I cried, O Arglwydd; yn

fore
yr

achub fy Lord : and early shall my prayer $ ngweddi dy flaen.

come before thee. 14 Paham, Arglwydd, y 14 Lord, why abhorrest thou gwrthodi fy enaid ? y cuddi dy my soul : and hidest thou thy wyneb oddiwrthyf?

face from me? 15 Truan ydwyf fi, ac 15 I am in misery, and like drangcedigaeth o'm hieuengc- unto him that is at the point to

tid: dygais dy ofn, ac yr ydwyf die : even from my youth up * yn petruso.

thy terrors have I suffered with

a troubled mind. 16 Dy soriant a aeth drosof; 16 Thy wrathful displeasure dy ddychrynedigaethau a'm tor- goeth over me: and the fear of

thee hath undone me. 17 Fel dwfr y'm cylchynasant 17 They came round about me beunydd, ac y'm cyd-amgylch- daily like water : and compassed asant.

me together on every side. 18 Câr a chyfaill a yrraist 18 My lovers and friends hast ym mhell oddiwrthyf, a’m cyd- thou put away from me : and nabod i dywyllwch.

hid mine acquaintance out of my sight.

ar

rodd ymaith.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. lxxxix. Misericordias Domini. Psal. Ixxxix. Misericordias Domini.

TRUGAREDDAU, Ar: My song shall be alway of a'm genau y mynegaf dy wir- the Lord: with my mouth will I ionedd o genhedlaeth hyd gen

ever be shewing thy truth from hedlaeth.

one generation to another, 2 Canys dywedais, Adeiledir 2 For I have said, Mercy shall trugaredd yn dragywydd : yn be set up for ever : thy truth y nefoedd y sicrhai dy wirionedd. shalt thou stablish in the heavens.

3 Gwnaethum ammod â'm 3 I have made a covenant hetholedig, tyngais i'm gwas with my chosen : I have sworn Dafydd.

unto David my servant ; 4. Yn dragywydd y sicrhậf 4 Thy seed will I stablish for

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

17 Their delight shall be dy gyfiawnder yr ymddyrch- righteousness shall they maké

dy had di; ac o genhedlaeth i ever : and set up thy throne genhedlaeth yr adeiladaf dy or from

one generation to ada seddfaingc di.

other.

dy 5 A'r nefoedd, O Arglwydd, 5 O Lord, the very

hearen a foliannant dy ryfeddod ; a'th shall praise thy wondrous works: wirionedd y'nghynnulleidfa'r and thy truth in the congregati saint.

tion of the saints.
6 For who is he

among 6 Canys pwy yn y nef a clouds : that shall be compared gystedlir â'r Arglwydd ? pwy 'unto the Lord ? a gyffelybir i'r Arglwydd ym

7 And what is he among the mysg meibion y cedyrn? gods : that shall be like unto

the Lord ? Duw sydd ofnadwy iawn 8 God is very greatly to be y'nghynnulleidfa'r saint, ac i'w feared in the council of the arswydo yn ei holl amgylch- saints : and to be had in relia oedd.

rence of all them that are round

about him. 8 O Arglwydd Dduw'r llu 9 O Lord God of hosts, who oedd, pwy sydd fel tydi, yn is like unto thee : thy truth

, gadarn Ior? a'th wirionedd o'th most mighty Lord, is on every amgylch ?

side. 9 Ti wyt yn llywodraethu 10 Thou rulest the raging oi ymchwydd y môr: pan gyfodo the sea : thou stillest the waves ei donnau, ti a'u gostegi. thereof when they arise. 10 Ti a ddrylliaist yr Aipht, 11 Thou hast subdued Egypt

, fel un lladdedig: trwy nerth and destroyed it : thou hast dy. fraich y gwasgeraist dy el. scattered thine eneinies abroad ynion.

with thy mighty 11 Y nefoedd ydynt eiddot 12 The heavens are thine, the ti, a'r ddaear sydd eiddot ti: earth also is thine : thou hast ti a seiliaist y byd a'i gyflawn- laid the foundation of the round der.

world, and all that therein is. 12 Ti a greaist' ogledd a

13 Thou hast made the north dehau : Tabora Hermon a and the south : Tabor and Herlawenychant yn dy Enw. mon shall rejoice in thy Name

. 13 Y mae i ti fraich a chad 14 Thou hast a mighty am: ernid : cadarn

yw dy law, ac strong is thy hand, and high is uchel yw dy ddeheulaw. thy right hand. 14 Cyfiawnder a barn yw

15 Righteousness and equity trigfa dy orseddfaingc: trugar- are the habitation of thy seet edd a gwirionedd a ragflaenant mercy and truth shall dy wyneb.

thy face. 15 Gwŷn eu byd y bobl a

16 Blessed is the people, () adwaenant yr hyfrydịais : yn Lord, that can rejoice in thee llewyrch dy wyneb, o Ar- they'shall walk in the light of glwydd, y rhodiant hwy. thy countenance.

16 Yn dy Enw di y gorfoleddant beunydd ;

yn daily in thy Name : and in thy afant.

their boast.

arm.

go before

[ocr errors]

ас

[ocr errors]

run

en him.

17 Canys godidogrwydd eu 18 For thou art the glory of dernid hwynt ydwyt ti'; ac yn their strength : and in thy lovy ewyllys da y dyrehefir ein ing-kindness thou shalt lift up orn* ni.

our horns. 18 Canys yr Arglwydd yw 19 For the Lord is our dein tarian ; a Sanct Israel yw fence : the Holy One of Israel in Brenhin.

is our King. 19 Yna'r ymddiddenaist mewn 20 Thou spakest sometime weledigaeth â'th Sanct, ac a in visions unto thy saints, and dywedaist, Gosodais gymmorth saidst : I have laid help upon one

cadarn : dyrchefais un that is mighty; I have exalted tholedig o'r bobl.

one chosen out of the people. 20 Cefais Ddafydd fy ngwas

21 I have found David my inaethwr : enneiniais ef à'm servant: with my holy oil have holew sanctaidd :

I anointed him. 21 Yr hwn y sicrhêir fy llaw 22 My hand shall hold him gydag ef; a'm braich a'i nertha fast: and my arm shall strengthaf.

22 Ni orthrymma'r gelyn ef; 23 The enemy shall not be i'r mab anwir nis cystuddiá able to do him violence : the ef.

son of wickedness shall not hurt

him. 23 Ac mi a goethaf ei elyn 24 I will smite down his foes ion o'i flaen ; a'i gaseion a dar- before his face : and plague awaf.

them that hate him. 24 Fy ngwirionedd hefyd a'm 25 My truth also and my mertrugaredd fydd gydag ef; ac yn cy shall be with him : and in my fy Enw y dyrchefir ei gorn ef. Name shall his horn be exalted.

25 A gosodaf ei law yn y 26 I will set his dominion also môr, a'i ddeheulaw yn yr afon- in the sea : and his right hand ydd.

in the floods. 26 Efe a lefa arnaf, Ti yw 27 He shall call me, Thou art fy Nhad, fy Nuw, a chraig fy my Father : my God, and my iachawdwriaeth.

strong salvation. 27 Minnau a'i gwnaf yntau

28 And I will make him my yn gynfab, goruwch brenhin- first-born : higher than the king's oedd y ddaear.

of the earth. 28 Cadwaf iddo fy nhrugaredd 29 My mercy will I keep for yn dragywydd; a'm cyfammod him for evermore: and my covefydd sicr iddo.

nant shall stand fast with him. 29 Gosodaf hefyd ei had yn 30 His seed also will I make dragywydd; a'i orseddfainge fel to endure for ever : and his dyddiau'r nefoedd.

throne as the days of heaven. 30 Os ei feibion a adawant fy 31 But if his children forsake nghyfraith, ac ni rodiant yn fy my law : and walk not in my marnedigaethau;

judgements; 31 Os fy neddfau a halogant, 32 If they break my statutes, a'm gorchymmynion ni chadwant: and keep not my, command

32 Yna mi a ymwelaf â'u ments : I will visit their offences camwedd â gwïalen, aç â'u han- with the rod, and their sin with wiredd â ffrewyllau.

scourges.

dy had di; ac o genhedlaeth i ever : and set up thy throne genhedlaeth yr adeiladaf dy or- from one generation to azseddfaingc di.

other. 5 A'r nefoedd, O Arglwydd, 5 O Lord, the very heavens a foliannant dy ryfeddod ; a'th shall praise thy wondrous works: wirionedd y'nghynnulleidfa'r and thy truth in the congregasaint.

tion of the saints.
6 For who is he

among

the 6 Canys pwy yn y nef a clouds : that shall be compared gystedlir â'r Arglwydd ? pwy unto the Lord? a gyffelybir i'r Arglwydd ym 7 And what is he among the mysg meibion y cedyrn? gods : that shall be like unto

the Lord ? 7 Duw sydd ofnadwy iawn 8 God is very greatly to be y'nghynnulleidfa'r saint, ac i'w feared in the council of the arswydo yn ei holl amgylch- saints : and to be had in reteoedd.

rence of all them that are round

about him. 8 0 Arglwydd Dduw'r llu 9 O Lord God of hosts, who oedd, pwy sydd fel tydi, yn is like unto thee : thy truth, gadarn Ior? a'th wirionedd o'th most mighty Lord, is on every amgylch?

side. 9 Ti wyt yn llywodraethu 10 Thou rulest the raging of ymchwydd' y môr: pan gyfodo the sea : thou stillest the waves ei donnau, ti a'u gostegi.

thereof when they arise. 10 Ti a ddrylliaist yr Aipht, 11 Thou hast subdued Egypt, fel un lladdedig: trwy nerth and destroyed it : thou hast dy fraich y gwasgeraist dy el- scattered thine eneinies abroad ynion.

with thy mighty arm. 11 Y nefoedd ydynt eiddot 12 The heavens are thine, the ti, a'r ddaear sydd 'eiddot ti: earth also is thine : thou hast ti a seiliaist y byd a'i gyflawn- laid the foundation of the round der.

world, and all that therein is. 12 Ti a greaist ogledd a 13 Thou hast made the north dehau: Tabor Hermon a

and the south : Tabor and Herlawenychant yn dy Enw. mon shall rejoice in thy Name.

13 Y mae i ti fraich a chad 14 Thou hast a mighty arm: ernid : cadarn yw dy law, ac strong is thy hand, and high is uchel yw dy ddeheulaw. thy right hand. 14 Cyfiawnder a barn yw

15 Righteousness and equity trigfa dy orseddfaingc: trugar- are the habitation of thy seat: edd a gwirionedd a ragflaenant mercy and truth shall go before dy wyneb.

thy face. 15 Gwŷn eu byd y bobl a 16 Blessed is the people, O adwaenant yr hyfrydíais : yn Lord, that can rejoice in thee : llewyrch

dy wyneb, 0 Ar- they shall walk in the light of glwydd, y rhodiant hwy. thy countenance.

16 Yn dy Enw di y gor 17 Their delight shall be foleddant beunydd; ac

yn daily in thy Name : and in thy dy gyfiawnder yr ymddyrch- righteousness shall they make afant.

their boast.

a

corn ni.

en him.

17 Canys godidogrwydd eu 18 For thou art the glory of cadernid hwynt ydwyt ti'; ac yn their strength : and in thy lovdy ewyllys da y dyrchefir ein ing-kindness thou shalt lift up

our horns. 18 Canys yr Arglwydd yw 19 For the Lord is our deein tarian ; a Sanct Israel yw fence : the Holy One of Israel ein Brenhin.

is our King. 19 Yna'r ymddiddenaist mewn 20 Thou spakest sometime gweledigaeth â'th Sanct, ac a in visions unto thy saints, and ddywedaist, Gosodais gymmorth saidst: I have laid help upon one ar un cadarn : dyrchefais un that is mighty; I have exalted etholedig o'r bobl.

one chosen out of the people. 20 Cefais Ddafydd fy ngwas

21 I have found David my anaethwr: enneiniais ef à'm servant : with my holy oil have holew sanctaidd :

I anointed him. 21 Yr hwn y sicrhếir fy llaw 22 My hand shall hold him gydag ef; a'm' braich a'i nertha fast: and my arm shall strengthef.

22 Ni orthrymma'r gelyn ef; 23 The enemy shall not be a'r mab anwir nis cystuddis able to do him violence : the ef.

son of wickedness shall not hurt

him. 23 Ac mi a goethaf ei elyn 24 I will smite down his foes ion o'i flaen; a'i gaseion a dar- before his face : and plague awaf.

them that hate him. 24 Fy ngwirionedd hefyd a'm 25 My truth also and my mertrugaredd fydd gydag ef; ac yn cy shall be with him : and in my fy #nw y dyrchefir ei gorn ef. Name shall his horn be exalted.

25 A gosodaf ei law yn y 26 I will set his dominion also môr, a'i ddeheulaw yn yr afon- in the sea : and his right hand ydd.

in the floods. 26 Efe a lefa arnaf, Ti yw 27 He shall call me, Thou art fy Nhad, fy Nuw, a chraig fy my Father : my God, and my iachawdwriaeth.

strong salvation. 27 Minnau a'i gwnaf yntau 28 And I will make him my yn gynfab, goruwch brenhin- first-born: higher than the kings oedd y ddaear.

of the earth. 28 Cadwaf iddo fy nhrugaredd 29 My mercy will I keep for yn dragywydd; a'm cyfammod him for evermore : and my covefydd sicr iddo.

nant shall stand fast with him. 29 Gosodaf hefyd ei had yn 30 His seed also will I make dragywydd ; a'i orseddfainge fel to endure for ever : and his dyddiau'r nefoedd.

throne as the days of heaven. 30 Os ei feibion a adawant fy 31 But if his children forsake nghyfraith, ac ni rodiant yn fy my law : and walk not in my marnedigaethau ;

judgements; 31 Os fy neddfau a halogant, 32 If they break my statutes, a'm gorchymmynion ni chadwant: and keep not my command

32 Yna mi a ymwelaf â'u ments : I will visit their offences camwedd â gwïalen, ac â'u han- with the rod, and their sin with wiredd â ffrewyllau.

scourges.

« PoprzedniaDalej »