Obrazy na stronie
PDF
ePub

Neu'r Caniad hwn,

q Or this Canticle, Benedicite, omnia Opera. Benedicite, omnia Opera.

HWYCHWAbouw eith: O Allye Works of the Lord, dithiwch yr Arglwydd: molwch him, and magnify him for a mawrhếwch ef yn dragywydd. ever.

Chwychwi Angylion yr Ar Oye Angels of the Lord, bless glwydd, bendithiwch yr Ar- ye the Lord : praise him, and glwydd : molwch a mawrhêwch magnify him for ever. ef yn dragywydd.

Chwychwi Nefoedd, bendith Oye Heavens, bless ye the iwch yr Arglwydd : molwch a Lord : praise him, and magnify mawrħêwch ef yn dragywydd.

him for ever. Chwychwi'r Dyfroedd, sydd O ye Waters that be above uwch ben y ffurfafen, bendith- the Firmament, bless ye the iwch yr Arglwydd : molwch a Lord: praise him, and magnify mawrhêwch ef yn dragywydd.

him for ever. Chwychwi holl Nerthoedd yr O all ye Powers of the Lord, Arglwydd, bendithiwch yr Ar- bless ye the Lord : praise him, glwydd : molwch a mawrhêwch and magnify him for ever. ef yn dragywydd.

Chwychwi Haula Lleuad, ben Oye Sun, and Moon, bless ye dithiwch yr Arglwydd : molwch the Lord : praise him, and maga mawrhewch ef yn dragywydd. nify him for ever. dithiwch yr Arglwydd : molwch the Lord : praise him, and maga mawrhewch ef yn dragywydd. nify him for ever.

Chwychwi Gawodau a Gwlith, Oye Showers, and Dew, bless bendithiwch yr Arglwydd: mol- ye the Lord : praise him, and wch a mawrhêwch ef yn dragy- magnify him for ever. wydd.

Chwychwi Wỳntoedd Duw, 0 Winds of God, bless ye bendithiwch yr Arglwydd : mol- the Lord : praise him, and magwch a mawrhêwch ef yn dragy- nify him for ever. wydd.

Chwychwi Dân a Gwres, ben O ye Fire and Heat, bless ye dithiwch yr Arglwydd : molwch the Lord : praise him, and maga mawrhêwch ef yn dragywydd. nify him for ever.

Chwychwi Auáf a Hâf, ben O ye Winter and Summer, dithiwch yr Arglwydd : molwch bless ye the Lord : praise him, a mawrhếwch ef yn dragywydd. and magnify him for ever.

Chwychwi Wlithoedd a Rhew Oye Dews, and Frosts, bless oedd, bendithiwch yr Arglwydd: ye the Lord : praise him, and molwch a mawrhêwchef yn magnify him for ever. dragywydd.

Chwychwi Rew acOerfel, ben O ye Frost and Cold, bless ye dithiwch yr Arglwydd : molwch the Lord : praise him, and maga mawrhêwch ef yn dragywydd. nify him for ever.

Chwychwi Iâ ac Eira, ben O ye Ice and Snow, bless ye dithiwch yr Arglwydd : molwch the Lord : praise him, and maga mawrhêwch ef yn dragywydd. nify him for ever.

, bless ye

ye

a

ever.

Chwychwi Nosau a Dyddiau, O ye Nights, and Days, bless bendithiwch yr Arglwydd: mol- ye the Lord : praise him, and wch a mawrhêwch ef yn dragy- magnify him for ever. wydd.

Chwychwi Oleuni a Thywyll O ye Light and Darkness, wch, bendithiwch yr Arglwydd: bless ye the Lord : praise him, molwch a 'mawrhêwch ef yn and magnify him for ever. dragywydd.

Chwychwi Fellt a Chymmyl O ye Lightnings, and Clouds, au, bendithiwch yr Arglwydd : bless ye the Lord : praise him, molwch a mawrhêwch ef yn and magnify him for ever. dragywydd.

Bendithied y Ddaear yr Ar 0 let the Earth bless the glwydd : moled a mawrhâed ef Lord : yea, let it praise him, yn dragywydd.

and magnify him for ever. Chwychwi Fynyddoedd O ye Mountains, and Hills, Bryniau, bendithiwch yr Ar- bless ye the Lord : praise him, glwydd : molwch a mawrhêwch and magnify him for ever. ef yn dragywydd.

Chwychwi holl Wýrddion O all ye Green Things upon Bethau ar y Ddaear, bendith- the Earth, bless ye the Lord : iwch yr Arglwydd : molwch a praise him, and magnify him for mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi Ffynhonnau, ben O ye Wells, bless ye the dithiwch yr Arglwydd : molwch Lord : praise him, and magnify a mawrhewch

ef yn dragywydd. him for ever. Chwychwi Foroedd a Llifeir Oye Seas, and Floods, bless iaint, bendithiwch yr Arglwydd: ye the Lord : praise him, and molwch a mawrhêwch ef yn magnify him for ever. dragywydd.

Chwychwi Forfilod, acoll O ye Whales, and all that a'r sydd yn ymsymmud yn y move in the Waters, bless ye Dyfroedd, bendithiwch yr Ar- the Lord : praise him, and magglwydd : molwch a mawrhêwch nify him for ever. ef yn dragywydd. Chwych

wi holl Adar yr Awyr, O all ye Fowls of the Air, bendithiwch yr Arglwydd: mol- bless ye the Lord : praise him, wch a mawrhêwch ef yn dragy- and magnify him for ever.

Chwychwi holl Anifeiliaid ac O all ye Beasts, and Cattle, Ysgrubliaid, bendithiwch yr Ar- bless ye the Lord : praise him, glwydd : molwch a mawrhewch and magnify him for ever. ef yn dragywydd. Chwychwi Blant Dynion, ben 0

ye

Children of Men, bless dithiwch yr Arglwydd : molwch ye the Lord : praise him, and a mawrhewch ef yn dragywydd. magnify him for ever.

Bendithied Israel yr Ar V let Israel bless the Lord : glwydd : moled a mawrhâed ef praise him, and magnify him yn dragywydd.

for ever. Chwychwi Offeiriaid yr Arglwydd, bendithiwch yr Ar O ye Priests of the Lord, bless

wydd.

ac

for ever.

ever.

glwydd : molwch a mawrhêwch ye the Lord : praise him ef yn dragywydd.

magnify him for ever. Chwych wi Wasanaethwyr yr 0 ye Servants of the Arglwydd, bendithiwch yr Ar- bless ye the Lord : praise glwydd : molwch a mawrhêwch and magnify him for ever. ef yn dragywydd.

Chwychwi Ysprydion, Oye Spirits and Souls Eneidiau'r cyfiawn, bendith Righteous, bless ye the iwch yr Arglwydd : molwch a praise him, and magnify mawrhewch ef yn dragywydd.

for ever Chwychwi y rhai sanctaidd a

O ye holy and humble gostyngedig o galon, bendith- of heart, bless ye the iwch yr Arglwydd : molwch a praise him, and magnify mawrħêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi Ananïas, Azarïas, O Ananias, Azarias, an a Misael, bendithiwch yr Ar- sael, bless ye the Lord : glwydd : molwch a mawrhêwch him, and magnify hin ef yn dragywydd.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, ac i'r Yspryd Glân;

the Son: and to the Holy Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginn y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. T Yna y darllenir yn yr un modd yr & Then shall be read in like

ail Lath, gwedi ei chymmeryd the Second Lesson, taken allan o'r Testament Newydd. Ac the New Testament. Ant wedi hynny yr Emyn sy'n can that, the Hymn following: lyn; oddieithr pan ddigwyddo i'ro when that shall happen to darllain ym mhennod y Dydd, neu in the Chapter for the Day yn yr Efengyl ar Ddydd St. Ioan the Gospel on St. John H Fedyddiwr.

Day. Benedictus. St. Luc i. 68. Benedictus. St. Luke i.

LESSED be the Lor glwydd Dduw Israel : canys efe a ymwelodd ac a brynodd ei sited, and redeemed his bobl ;

ple; Ac a ddyrchafodd iachawdwr And hath raised up a I iaeth nerthol i ni : yn nhŷ Da- salvation for us : in the he fydd ei wasanaethwr;

his servant David; Megis y dywedodd trwy enau As he spake by the mo ei sanctaidd Brophwydi : y rhai his holy Prophets : which oedd o ddechreuad y byd; been since the world bega

Yr anfonai efe i ni ymwared That we should be save rhag ein gelynion : ac oddiwrth our enemies : and froi ddwylaw pawb o'n digasogion; hands of all that hate us;

Y gwnai efe drugaredd a'n To perform the merc tadau : ac y cofiai ei sanctaidd mised to our forefathers : Gyfammod;

remember his holy Covena A'r llû yr hwn a dyngodd efe To perform the oath wrth ein tad Abraham : sef bod he sware to our forefat] iddo ganiattâu i ni, gwedi ein braham : that he would gi

his ways;

uchelder;

us;

hymwared oddiwrth ddwylaw That we being delivered out ein gelynion, allu ei wasanaethu of the hand of our enemies : ef yn ddïofn;

might serve him without fear; Mewn sancteiddrwydd a chyf În holiness and righteousness iawnder ger ei fron ef : holl before him : all the days of our ddyddiau ein bywyd.

life. À thithau, Fab, a elwir yn And thou, Child, shalt be Brophwyd i'r Goruchaf : canys called the Prophet of the Highti a âi o flaen wyneb yr Ar- est : for thou shalt go before glwydd, i barottði ei ffyrdd the face of the Lord to prepare ef;

Ac i roddi gwybodaeth iach To give knowledge of salvaawdwriaeth i'w bobl ef : gan tion unto his people : for the faddeu eu pechodau,

remission of their sins, O herwydd tiriondeb trugar-, Through the tender mercy edd ein Duw : trwy yr hon yr of our God : whereby the day, ymwelodd â ni godiad Haul o'r spring from on high hath visited

I roddi llewyrch i'r rhai sydd To give light to them that sit yn eistedd mewn tywyllwch a in darkness, and in the shadow chysgod angau: ac i gyfeirio ein of death : and to guide our feet traed i ffordd tangnefedd. into the way of peace.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. & Neu y Psalm hon.

Or this Psalm,
Jubilate Deo. Psalm c.

Jubilate Deo. Psalm c.
, ddaear

O Lord, all

: gwasanaethwch yr Arglwydd with gladness, and come before mewn Lawenydd, deuwch yn ei his presence with a song. fydd ef mewn gorfoledd.

Gwybyddwch mai yr Ar Be ye sure that the Lord he glwydd sydd Dduw : efe a'n is God': it is he that hath made gwnaeth, ac nid ni ein hunain; us, and not we ourselves; we ei bobl ef ydym, a defaid ei are his people, and the sheep of borfa.

Ewch i mewn i'w byrth ef â O go your way into his gates diolch, ac i'w lysoedd å moliant with thanksgiving, and into his gennych : dïolchwch iddo, a courts with praise : be thankful chlodforwch ei Enw.

unto him, and speak good of

his Name. Canys daionus yw yr Ar For the Lord is gracious, his glwydd, a'i drugaredd sydd yn mercy is everlasting : and his dragywydd : a'i wirionedd a truth endureth from generation bery o genhedlaeth i genhedlaeth to generation. byth.

Glory be to the Father, and Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: to the Son : and to the Holy ac i'r Yspryd Glân;

Ghost;

his pasture.

[ocr errors]

I

con

Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. 9 Yna y cenir, neu y dywedir, Credo'r Then shall be sung or said the

Apostolion, gan y Gweinidog a'r Apostles' Creed by the Minister bobl, yn eu sefyll : oddieithr y and the people, standing : except dyddiau hynny yn unig ar y rhai only such days as the Creed of yr appwyntiwyd Credo Sant A Saint Athanasius is appointed to thanasius i'w ddarllain.

be read. NREDAF yn Nuw Dad Holl Believe in God the Father

gyfoethog, Crëawdr nêf a Almighty, Maker of heaven daear:

and earth: Ac yn Iesu Grist ei un Mab ef, And in Jesus Christ his only ein Harglwydd ni ; Yr hwn a Son our Lord, Who was gaed trwy'r Yspryd Glân, Aceived by the Holy Ghost, Born aned o Fair Forwyn, A ddïo- of the Virgin Mary, Suffered ddefodd dan Pontius Pilatus, A under Pontius Pilate, Was crugroeshoeliwyd, a fu farw, ac a cified, dead, and buried, He gladdwyd, A ddisgynodd i uff- descended into hell; The third ern; Y trydydd dydd y cyfododd day he rose again from the o feirw; À esgynodd i'r nefoedd, dead, He ascended into heaven, Ac y mae yn eistedd ar ddeheu- And sitteth on the right hand of law Duw Dad Hollgyfoethog; God the Father Almighty; From Oddiyno y daw i farnu byw a thence he shall come to judge meirw.

the quick and the dead. Credaf yn yr Yspryd Glân; Yr I believe in the Holy Ghost; Eglwys Lần Gatholis; Cymmún The holy Catholick Church; y Saint; Maddeuant Pechodau; The Communion of Saints; The Adgyfodiad y cnawd, A'r Bywyd Forgiveness of sins ; The Retragywyddol. Amen.

surrection of the body, And the

life everlasting. Amen. 4 Ac ar ol hynny, y Gweddïau hyn | And after that, these Prayers fol sy'n canlyn, a phawb yn gostung

lowing, all devoutly kneeling ; the yn ddefosiynol ar eu gliniau ; y

Minister first pronouncing with a Gweinidog yn gyntaf a lefura â loud voice, llef uchel, Yr Arglwydd a fo gydâ chwi. The Lord be with you.

Atteb. A chyda'th yspryd Answer. And with thy spidithau.

rit. Gweinidog. Gweddïwn.

Minister. Let us pray. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us.

Crist, trugarhâ wrthym. Christ, have mercy upon us. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us. q Yna'r Gweinidog, yr Ysgolheig. Then the Minister, Clerks, and

ion, ri'r bobl, a ddywedant Weddir people, shall say the Lord's Prayer Arglwydd â lleferydd uchel.

with a loud voice.

UR nefoedd, Sancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name. Thy kingdom come. ed dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As y mae yn y nefoedd. Dyro i ni it is in heaven. Give us this day

« PoprzedniaDalej »