Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]

EDO MARIAREN HILABETIA.

MEDITACIONIAC MAIATZECO EGUN GUCIEZ
EGUITECOAC, EGUNECOA EGUNIAN, AMA
BIRJINAREN BICITCIAREN MISTERIOE-

TAN GAINEN,
USCAL HERRICO APHEZ BATEC USCARALAT

EÇARIA.

[ocr errors]
[graphic]

OLOROEN,
B. LAPEYRETTE inprimavaliac moul-
dezco leteretan eçaria.

1852.

[graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed]

Mariaren hilabetia eguiten diener, Pia çazpiguerrenac eman deitcen induljentciac, 1815 cen ourthian, Marchoaren 21en egunian.

Hirour ehun egunen induljentciac hilabetiaren eguncal, eta induljentcia plenarioa, edo ossoa, comuniatcen den eguneco.

Maria Birjina garbi eta thona

gabiari,

[ocr errors]

Birjina saintia! Çoure houiñetan eçarten diçut umilki liburu hau, coure oubouratu eta ouhouraeraci beharrez eguin dudana, esparantçareki intencioniac enelanari bere mouldegaizkeriac pharca eraciren dereitcola. Balia daki

çula hounen ounhartcia eta bene dicatcia. Çuc benedicaturic einan diroçu bere ekhoizpena bere denboran.

[ocr errors]

Uscaldun maitiac, cien Aita Amec goizdanic inspiratu dereicie Ama Birjinaren debocionia. Halaber cien arimen artçain hounec enthelegaeraci dereicie couiñen balious den debocione maite hori. Erran dereicie Ama Birjinaren eguiazco debocionia, Aita saintu Eliçacoen erraniala, saintutarçunezco señale segurenetáric bat dela, hala noula salbatceco medio hobenetaric bat. Saintu becain ja- kintsun círen Doctor hec erraiten

die goratic; Mariaren eguiazco cerbutcharia ecin galtcen dela.

« PoprzedniaDalej »