Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]

και βαλλουσιν αυτουσ εισ την καμινον του πυροσ 42 εκει εσται ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ των οδοντω Τοτε οι δικαιοι λαμψουσιν ωσο ηλιοσ εν τη βασιλεια του πρσ αυτων

43

tunc iusti lucebunt sicut sol

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

.

45

Ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων θηνσαυρω κεκρυμμενω εν αγρω ον ευρων τισ εκρυψεν και απο τησ χαρασ αυτου • ύπαγει και πωλει παντα οσα εχει και αγοραζει τον αγρον εκεινο παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω ενπορω ζητουντι καλουσ

μαργαρειτασ ευρων δε πολυτειμον μαργαρειτην απελθων επωλησεν α ειχενκαι ηγορασεν αυτο παλειν ομοια εστιν η βασιλια των ουρανων σαγηνη βληθειση εισ την θαλασσαν

in regno patris sui qui habet aures audiendi audiat simile est regnum

caelorum thensauro absconso in

agro quem quidam inueniens abscondit et prae gaudio eius. uadit et uendit omnia quae habet. et emit agrum illum

. iterum simile est regnum caelorum homini negotianti querenti bonas margaritas et inueniens praetiosam margaritam abit et uindedit quae habebat. et emit eam iterum simile est regnum caelorum saginae missae in mari et ex omni genere congreganti cum autem inpleta fuerit.educent eam

46

47

48

ad litus et sedentes

collegerunt meliora in uasis

και εκ παντοσ γενουσ συναγαγούση οτε δε επληρωθη» ανεβιβασαν αυτην επι τον αιγιαλος και καθισαντεσ συνελεξαν τα καλλιστα εισ τα αγγια τα δε σαπρα εξω εβαλαν ουτωσ εστε'εν τη συντελεια του κοσμου εξελεύσονται οι ανγελοι και αφοριουσιν τουσ πονηρουσ εκ μεσου των δικαιων και βαλλουσιν αυτουσ

.

[blocks in formation]

εισ την καμεινον του πυροσ
εκει εσται ο κλαυθμοσ και ο βρυγμοσ των ο

δοντω (Fol. 446.)

ibi erit fletus et stridor dentium

(Fol. 45 α.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

XIV.

ligauit eum in carcere propter herodiadem uxorem fratris sui dicebat enim ei ïohannes. non licet tibi

4

.

5

habere eam.et uolens eum occidere

timuit turbas

quia sicut prophetam eum habebant natale autem facto herodis

6

saltabit filia herodiadis in medio

εδησεν αυτoν εν τη φυλακη
δια ηρωδιάδα την γυναικα του αδελφου αυτου
Ελεγεν γαρ αυτω ιωαννησ:ουκ εξεστιν σοι
εχειν αυτην και θελων αυτoν αποκτειναι
εφοβηθη τον οχλον

οτι ως προφητην αυτον ειχαν
ρμε: γενεσειοισ δε γενομενοισ του ηρωδου

ωρχησατο η θυγατηρ αυτου ηρωδιας εν τω μεσω
και ηρεσεν τω ηρωδη οθεν μεθ ορκου

7
ωμολογησεν αυτη δουναι ο αν αιτησηται
η δε προβιβασθεισα ύπο τησ μητροσ αυτησ ειπε 8
δοσ
μου

ωδε κεφαλην . ίωαννου του βαπτιστου
και λυπηθεισ ο βασιλευσ δια τουσ ορκουσ
και δια τουσ συνανακειμενουσ
εκελευσεν δoθηναι» και πεμψασ
απεκεφαλισεν τον ιωαννην εν τη φυλακη
και ηλεχθη η κεφαλη αυτου επι τω πινακι
και εδoθη των κορασιω

[ocr errors]
[blocks in formation]

9

1ο

iussit dari et mittens

.

decollauit iohannen in carcerem

[ocr errors]

et adlatum est caput eius supra

disco et datum est puellae

et adtulit matri suae

[ocr errors][merged small]

Et accedentes discipuli eius tulerunt corpus eius et sepelierunt illud

et uenientes renuntiauerunt ihu

audiens autem ihs secessit inde nauigio

13

in desertum locum seorsum

εισ ερημον τοπον κατ ειδιαν

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ένα απελθοντεσ εισ τασ κωμασ

XIV.

ut euntes in castella

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

αγορασωσιν εαυτοισ βρωματα Ο δε ειπεν αυτοις·ου χρειαν εχουσιν απελθειν δοτεϋμεις φαγειν αυτοισ: οι δε λεγουσιν αυτω· ουκ εχομεν ωδε ει μη πεντε αρτουσ και δυο ϊχθυασ ο δε ειπεν φερεται μοι αυτουσ και κελευσασ τον οχλον ανακλειθηναι επι τον χορτον ελαβεν τουσ πεντε αρτουσ και τουσ δυο ϊχθυασ: αναβλεψασ εισ τον ουρανο ηύλογησεν - και κλασασ εδωκεν τοισ μαθηταισ τουσ αρτουσ οι δε μαθηται τοισ οχλουσ και εφαγον παντεσ και εχορτασθησαν και ηραν το περισσευον των κλασματων ιβ. κοφινουσ πληρεισ Οι δε αισθιωντεσ ησαν ανδρεσ ωσ πεντακισχειλιοι

χωρισ παιδιων και γυναικων ρμη

: και ευθεωσ ηναγκασαν τους μαθητασ

ενβηναι εισ το πλοιον • και προαγιν εισ το περα

εωσ ου απολυση τουσ οχλουσ ρμό και απολυσασ τουσ οχλουσ

ανεβη εισ το οροσ καθ ιδιαν προσεύξασθαι ρν : οψειασ δε γενομενησ μονοσ ην εκει

το δε πλοιον ην εισ μεσον τησ θαλασσησ
βασανιζομενον ύπο των κυματων
η γαρ εναντιοσο ανεμοσ
τεταρτησ δε φυλακησ τησ νυκτοσ
απηλθεν περιπατων προσ αυτουσ
επι τησ θαλασσησ
Οι δε μαθηται ιδοντεσ αυτον
επι τησ θαλασσησ περιπατουντα
εταραχθησαν λεγοντεσ οτι φαντασμα εστιν

(Fol. 47 6.)

et tulerunt reliquias fracmentorum xi.cofinos plenos qui autem manducarunt erant uiri ad quinque milia exceptis infantibus et mulieribus et continuo coegit discipulos ascendere navem . et praecedere trans

22

.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »