Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

.

II

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

δευτε αποκτεινωμεν αυτον
και ημων εσται η κληρονομια

η
και λαβοντεσ αυτον απεκτειναν
και εξεβαλον αυτον. εξω του αμπελωνοσ
τι ουν ποιησει ο κσ του αμπελωνοσ
ελευσεται και απολεσει τουσ γεωργουσ
και δωσει τον αμπελωνα αλλοισ
ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε
λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντεσ

ουτοσ εγενηθη εισ κεφαλην γωνειασ
παρα κυ εγενετο αυτη» και εστιν θαυμαστη

εν οφθαλμοισημων
ρκθ : και εζητουν αυτον κρατησαι

και εφοβηθησαν τον οχλον
έγνωσαν γαρ οτι προσ αυτουσ

την παραβολην ειπεν· και αφεντεσ αυτον ρλ :απηλθαν και αποστελλουσιν τινασ

των φαρισαιων» και των ηρωδιανων ένα αυτον παγιδευσωσιν λογω και επηρωτων αυτον οι φαρισαιοι διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθησει και ου μελει σοι περι ουδενοσ ου γαρ βλεπεισ εισ προσωπον ανθρωπων αλλα επαληθειασ την οδον του θυ διδασκεισ ειπε ουν ημεινει εξεστιν ημασ δουναι επικαιφαλαιον καισαρι η ου Ο δε ιησ ειδων αυτων την υποκρισιν ειπεν αυτοισ.τι με πειραζετε φερετε μοι δηναριον ϊνα ειδω οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοισ τινοσ η εικων αυτη» και η επιγραφη

.

13

cognouerunt enim. quoniam ad eos parauol am dixit.et relicto eo abierunt et mittunt quosdam pharisaeorum et herodianis ut eum caperent uerbo et interrogabant pharisaei eum magister scimus quia uerax es

14

[blocks in formation]

.

cuius est imago haec et superscriptio

ειπαν αυτω καισαροσ

dicunt illi caesaris

17

αποκριθεισ δε ο ιησ ειπεν

(Fol. 328 6.)

respondens autem ihs ait

(Fol. 329 α.)

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

οιτινεσ λεγουσιν αναστασιν μη ειναι και επηρωτων αυτον λεγοντεσ διδασκαλε, μωϋσησ ημειν εγραψεν εαν τινοσ αδελφοσ αποθανη και εχη γυναικα και τεκνα μη αφη ϊνα λαβη ο αδελφοσ αυτου την γυναικα αυτου και εξαναστηση σπερμα - τω αδελφω αυτου ησαν ουν παραμειν.ζ. αδελφοι και ο πρωτοσ ελαβεν γυναικα και απεθανεν και ουκ αφηκεν σπερμα και ο δευτεροσ ελαβεν αυτην. και απεθανεν και ουδε αυτοσ ουκ αφηκεν σπερμα και ωσαύτωσ ελαβον αυτην οι.ζ. και ουκ αφηκαν σπερμα

20

.

fuerunt ergo aput nos • septem fratres et primus accepit uxorem •et mortuus est et non reliquid semen et secundus accepit eam et mortuus est et nec hic reliquid semen et similiter acceperunt eam uii. et non reliquerunt semen

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ΧΙΙ.

uos ergo multum erratis

28

et accessit unus de scribis

qui audierat illos conquerentes et uidens quoniam bene illis respondit interrogabat eum dicens magister quod est praeceptum primum respondens autem ihs dixit illi omnium primum • audi istrahel dms ds noster dms unus est et diligis dmn dm tuum ex toto corde tuo. et ex tota anima tua

.

τησ

et ex tota uirtute tua

ύμεισ ουν πολυ πλανασθαι
ρλα : και προσελθων εισ των γραμματεων

ακουσασ αυτω συνζητουντων
και ειδων οτι καλωσ αυτοισ απεκριθη
επηρώτησεν αυτον λεγων διδασκαλε
ποια εστιν εντολη πρωτη
αποκριθεισ δε ο ιησ ειπεν αυτω

29
παντων πρωτη ακουεϊστραηλ
κσο θσ ημων κσ εισ εστιν
και αγαπησεισ κν τον θν σου

30 εξ ολησ καρδιασ σου - και εξ ολησ τησ ψυχησ σου και εξ ολησ τησ ίσχυοσ σου αυτη πρωτη εντολη δευτερα δε ομοια ταυτη αγαπησεισ τον πλησιον σου ωσ σεαυτον μειζων τουτων εντολη αλλη ουκ εστιν : και ειπεν αυτω ο γραμματευσ καλωσ ειπεσ διδασκαλε. επ αληθειασ οτι εισ εστιν ο θσ και ουκ εστιν πλην αυτου και το αγαπαν αυτον εξ ολησ τησ καρδιασ 33 και εξ ολησ τησ δυναμεωο και εξ ολησ τησ ψυχησ αυτου και το αγαπαν τον πλησιον ωσ σεαυτον πλειον εστιν παντων των ολοκαυτωματω

hoc est primum praeceptum

secundum autem simile illi

31

diligis proximum tuum sicut te ipsum maius horum praeceptorum aliud non est et ait illi scriba

[ocr errors]

32

[ocr errors]

bene dixisti magister in ueritate quo d unus sit ds. et non est praeter ill um et diligere illum ex toto corde

et ex tota uirtute

et ex tota anima tua

et diligere proximum tamquam teipsum maius est omnibus ol o cautomata

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

αλλοσ αναστησεται ανευ χειρων ρλη

: και καθημενου αυτου εισ το οροσ των ελαιων

κατεναντι του ιερου
επηρωτων αυτον κατειδιανοπετροσ
και ιακωβοσ και ιωαννησ και ανδρεασ
ειπον ημεις ποτε ταυτα εσταικαι τι το σημιο
οταν μελλει παντα ταυτα . συντελεισθαι

και αποκριθεισο ιησ ειπεν αυτοισ ρλο. : βλεπετε μη τεισ μασ πλανησει πολλοι γαρ

ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντεσ εγω ειμι και πολλου πλανησουσιν οταν δε ακουσητε πολεμουσ και ακοασ πολεμων μη θορυβείσθαι δει γαρ γενεσθαι αλλα ουπω το τελοσ εγερθησεται γαρ εθνοσ επιεθνοσ και βασιλεια επιβασιλειαν εσονται σεισμοι κατα τοπουσ και λειμοι αρχη ωδεινων ταυτα ειτα ύμασ αυτουσ παραδωσουσιν εισ συνεδρια και εισ συναγωγασ δαρησεσθαι και επι ηγεμον ων και βασιλεων σταθησεσθαι ενεκεν ε μου εισ μαρτυριον αυτοισ: και εισ παντα εθνη πρωτον δει κηρυχθηναι το ευαγγελιον

[blocks in formation]

ρμ

ρμ :

deinde uos ipsos tradent in conciliis et in synagogis uapulabitis et ante praesides et reges stabitis propter me in testimonium illis.et in omnes gentes primum autem oportet praedicari euangeliu in omnibus gentibus et cum produxerint uos tradentes

(Fol. 333 α.)

το

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »