Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]

et concidens se lapidibus uidens autem ihm a longe

6

ad cucurrit et adorauit eum

7

8

9

Ιδων δε τον ιην απο μακροθεν εδραμεν και προσεκύνησεν αυτω και κραξασ φωνη μεγαλη ειπεν τι εμοι και σοι ιη ϋιε του θυ του ύψιστου ορκιζω σε τον θν. μη με βασανισησ Ελεγεν γαρ αυτω ο ιηυ εξελθε το πνα το ακαθαρτο

ανθρωπου - και επηρωτα αυτον τι σοι ονομα εστιν και απεκριθη εστιν μοι ονομα λεγιων οτι πολλοι εσμεν και παρακαλει αυτον πολλα ένα μη αυτουσ αποστειλη εξω τησ χωρασ ην δε εκει προσ τω ορει αγελη χοιρων βοσκομενη και παρεκαλου τον τα δαιμονια ειποντα πεμψον ημασ εισ τουσ χοιροσ ένα εισ αυτουσ απελθωμεν και ευθεωσ κσ ιησ επεμψεν αυτουσ εισ τουσ χοιρoυσ. και εξελθοντα τα πνα τα ακαθαρτα - εισηλθον εισ τουσ χοιρουσ

(Fol. 298 6.)

et clamans uoce magna dixit quid mihi et tibi ihu fili di excelsi adiuro te per dm. ne me torqueas dicebat enim illi ihs exi spe im munde ab homine et interrogabat eum quod tibi nomen est · Et respondit est mihi nomen legio . quia multi sumus et deprecabatur eum multum ut ne se expelleret. extra regionem

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

ναυ

[blocks in formation]
[blocks in formation]

qui uiderant qualiter factum esset ei qui daemonio uexauatur et de porcis. et rogabant eum ut discederet de regionibus eorum Et ascendente illo in naui

17

18

[blocks in formation]

αυτω τω δαιμονιζομενω
και περι των χοιρων - και παρεκαλουν αυτον

ίνα απελθη απο των οριων αυτων
μη : και ενβαινοντοσ αυτου εισ το πλοιον

ηρξατο παρακαλειν αυτον

δαιμονισθεισ. ϊνα η μετ αυτου
Ο δε ιιησ ουκ αφηκεν αυτον και ειπεν αυτω
ύπαγε εισ τον οικον σου προσ τουσ σουσ
και διαγγειλον

θσ

εποίησεν και οτι ηλεησεν σε· και απηλθεν και ηρξατο κηρυσσειν εν τη

δεκαπολει Οσα εποίησεν αυτω ο ιησ και παντεσ εθαυμαζο μθ : : και διαπερασαντοσ του ιηυ εισ το περαν

παλιν συνηχθη οχλοσ πολυσ

uade in domum tuam ad tuos

αυτοισ· οσα σοι ο

[blocks in formation]

προσ αυτον παρα την θαλασσαν

και ερχεται τισ των αρχισυναγωγών

[blocks in formation]

και προσεπεσεν προσ τουσ ποδασ αυτου παρακαλων αυτον και λεγων το θυγατριον μου εσχατωσ εχει ελθε αψαι αυτησ εκ των χειρων σου ένα σωθη και ζηση και υπηγεν μετ αυτου και ηκολουθει αυτω οχλοσ πολυσ

(Fol. 299 0.)

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

sanguinis eius et sensit corpori quod sana esset a plaga Et statim cognouit ihs uirtutem quae exierat de illo

30

[blocks in formation]

και ευθεωσ επιγνουσ και ο ιησ την δυναμιν εξελθουσαν απ αυτου και επιστραφεισ εν τω οχλω ειπεν τισηψατο των ματιων μου Οι δε μαθηται αυτου λεγουσιν αυτω βλεπεισ τον οχλον συνθλειβοντα σε και λεγεισ τισ μου ηψατο και περιεβλεπετο ειδειν την τουτο ποιησασα η δε γυνη φοβηθισα και τρεμουσα δι οπεποιηκει λαθρα - ειδυϊα ο γεγονεν αυτη ηλθεν και προσεπεσεν αυτω και ειπεν αυτω πασαν την αληθειαν Ο δε

ιησ ειπεν αυτη θυγατηρ η πιστισ σου σεσωκεν σε ύπαγε εισ ειρηνην καισθαύγειεσ απο τησ μαστιγοσ σου Ετι αυτου λαλουντοσ

έρχονται απο του αρχισυναγωγου λεγοντεσ αυτω οτι η θυγατηρ σου απεθανεν τι ετι σκυλλεισ τον διδασκαλoν

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ο δε ιησ ακουσασ τουτον τον λογον

(Fol. 3οο ο.)

(Fol. 301 α.)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ipse autem eiciens turba foris adsumpto patre et matre puellae et qui cum illo erant et introibit ubi erat puella et tenens manum puellae

και τουσ μετ αυτου όντασ

και εισεπορεύετο οπου ην το παιδιον

41

[blocks in formation]

και κρατησασ την χειρα του παιδιου
λεγει αυτη ραββι. θαβιτα κουμι
ο εστιν μεθηρμενευομενον
το κορασιον σοι λεγω εγειρε
και ευθεωσ ανεστη το κορασιον
και περιεπατει· ην

δε

ετων ιβ. και εξεστησαν παντεσ εκστασι μεγαλη και διεστειλατο αυτοισ. ϊνα μηδεισ γνοι τουτο και ειπεν δουναι αυτη φαγειν . και εξηλθεν εκειθεν καπηλθεν εισ την πατριδα αυτου και ακολουθουσιν αυτω οι μαθηται αυτου» και ημερα σαββατων ηρξατο διδασκειν • εν τη συναγωγη και πολλοι ακουσαντεσ εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου λεγοντεσ ποθεν τουτω ταυτα και τιση σοφια η δοθεισα αυτω. ϊνα και δυναμισ τοιαυται

et dixit dari illi manducare

VI. I

Et egressus inde abiit

n

2

in patriam suam. et sequebatur illum discipuli eius.et die sabbatorum coepit docere in

synagogam et multi audientes admirabantur in doctrina ipsius dicentes unde huic haec. et quae est sapientia quae data est illi. ut et uirtutes iste

per manus eius efficiantur

δια των χειρων αυτου γεινωνται

(Fol. 301 6.)

(Fol. 302 α.)

Ουκ ουτοσ εστιν ο τεκτων. ουιοσ μαριασ

VI. 3

nonne hic est faber filius mariae

et frater iacobi. et iosetis et iudae

et simonis. nonne et sorores eius

hic nobiscum sunt

et scandalizabantur in illo et dicebat illis ihs

να

4

[blocks in formation]

και ο αδελφοσ ιακωβου - και ίωσητοσ και ιουδα και σιμωνοσ. ουχι και αι αδελφαι αυτου ωδε

προσημασ εισιν και εσκανδαλιζοντο εν αυτω : και ελεγεν αυτοισ ο ιησ

οτι ουκ εστιν προφητησ ατιμοσ ει μη εν τη πατριδιαυτου - και εν ταισ συνγενεσι και εν τη οικια αυτου, και ουκ ηδυνατο εκει ουδεμιαν ποιησαι δυναμιν ει μη ολιγοισ αρρωστοισ επιθεισ τασ χειρασ εθεραπευσεν και εθαυμαζεν δια την πιστιν αυτων και περιηγεν τασ κωμασ. κυκλω διδασκων και προσκαλεσαμενοσ τουσ.ιβ. μαθητασ απέστειλεν αυτουσ ανα.

α.β. δουσ αυτοισ εξουσιαν των πνευματων των ακαθαρτων και παρηγγειλεν αυτοισ. εινα μηδεν ερωσιν εισ οδον. ει μη ραβδον μονον

6

:

νγ :

7

nisi paucos infirmos inponens manum curauit et mirabatur propter incredulitatem illorum et circuibat castella.et circumibat docens et conuocatis duo decim · discipulis misit eos per uinos dans illis potestatem spirituum immundorum et praecepit illis. ut ne quid tollerent in uiam . nisi uirgam tantum

8

[blocks in formation]

νδ:

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]

μητε πηραν μητε αρτον μητε εισ την ζωνην χαλκον αλλα υποδεδεμενουσ σανδαλια και μη ενδυσησθαι.β. χιτωνασ και ελεγεν αυτοισ. οπου αν εισελθητε εκει μενεται εωσ αν εξελθητε εκειθεν και οσοι εαν μη δεξωνται ύμασ μηδε ακουσωσιν ύμων εκπορευομενοι εκειθεν εκτειναξατε τον χουν των ποδων ύμων» εισ μαρτυριον αυτοισ και εξελθοντεσ εκηρυξαν ϊνα μετανοωσιν" και δαιμονια πολλα εξεβαλον » και αλειψαντεσ ελεω

(Fol. 302 6.)

et quicumque non receperint uos nec audierint uos.exe untes

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »