Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]

όταν

9

[ocr errors]
[blocks in formation]

ημεραι εν αισ ουκ αφεθησεται
λιθοσ επι λιθω εν τοιχω ωδε

οσ ου καταλυθησεται
σμθ:πηρωτησαν δε αυτον οι μαθηται

λεγοντεσ διδασκαλε ποτε ταυτα εσται
και τι το σημειον τησ σησ ελευσεωσ
Ο δε ειπεν βλεπετε μη πλανηθητε
πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι
μου λεγοντεσ οτι εγω ειμι και ο καιροσ
ηγγικεν μη πορευθητε οπισω αυτων

δε ακουσητε πολεμουσ
και ακαταστασιασ μη φοβηθητε
δει γαρ γενεσθαι ταυτα πρωτον
αλλ ουκ ευθεωσ το τελοσ. εγερθησεται γαρ
εθνοσ επ εθνοσ και βασιλεια επι βασιλειαν
σεισμοι τε μεγαλοι κατα τοπουσ και
λειμοι και λοιμοι εσονται φοβηθρα τε
απ ουρανου και σημεια μεγαλα εστε
προ

δε τουτων παντων επιβαλουσιν εφυμασ τασ χειρασ αυτων και διωξουσιν παραδιδοντεσ εισ τασ συναγωγασ και φυλακασ απαγομενουσ επι βασιλεισ και ηγεμονασ

ενεκα του ονοματοσ μου αποβησεται σνα : Έμεινισ μαρτυριον: θετε ουν εν ταισ

καρδιαισύμων μη προμελετωντεσ
απολογηθηναι εγω γαρ ϋμειν δωσω
στομα και σοφιαν η ου δυνησονται
αντιστηναι παντεσ οι αντικειμενου
ύμειν παραδοθησεσθε δε
και ύπο γονεων και αδελφων και
συνγενων και φιλων και θανατωσουσιν
εξυμων και εσεσθαι μεισουμενοι

(Fol. 268 6.)

de caelo et signa magna erunt

σν

[blocks in formation]

.

14

propter nomen meum obtinget uobis in testimonium ponite ergo in cordibus uestris non promeletantes respondere ego enim uobis dabo os et sapientiam ad quam non poterint. contradicere omnes aduersantes

15

16

uobis trademini autem

et a parentibus et fratribus et cognatis et amicis et morti tradent

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

33

34

ταυτα γεινωσκεται οτι εγγυσ εστιν
η βασιλεια του θυ αμην λεγω μειν
οτι ου μη παρελθη ηγενεα αυτη
εωσ ταυτα παντα γενηται ο ουρανοσ

και η γη παρελεύσονται οι δε λογοι μου, σνθ: ου μη παρελεύσονται προσεχετε

εαυτοισ μηποτε βαρυνθωσιν ύμων
αι καρδιαι εν κραιπαλη και μεθη
και μεριμναισ βιωτικαια και
επιστη εφύμασ ενιφνιοσ ημερα
εκείνη ωσ παγισ

επισελευσεται γαρ
επι τουσ καθημενουσ επι προσωπον
πασησ τησ γησ αγρυπνειτε δε εν
παντι καιρω δεομενοι ϊνα καταξιω
θητε εκφυγειν ταυτα παντα
μελλοντα γεινεσθαι και στησεσθε
ενπροσθεν του ϋιου του ανθρωπου
ην δε τασ ημερασ εν τω ίερω διδασκων
εισ το οροσ ηυλησετο το καλουμενον
ελαιων και πασολαοσ ωρθριζεν

35

super faciem

36

τα

quoniam non praeteribit generatio haec
us quae dum haec omnia fiant caelum
et terra praeteribunt uerba autem mea
non praeteribunt adtendite
uobis ne quando grauentur uestra
corda in crepula et ebrietate
et soniis saecularibus et
superueniat super nos subitanus dies
ille sicut laqueus intro ibit autem
super

sedentes
omnis terrae uigilate autem in
omni tempore rogantes ut digni
habeamini fugere haec omnia
quae incipie nt fieri et stabitis
in conspecto fili hominis
Erat autem per diem in templo docens
in monte habitabat qui uocatur
oliueti et omnis populus uigil abat
ad eum audire eum in templo
adpropinquauit autem dies

azymorum qui dicitur pascha principes autem sacerdotu et scribae quaerebant quo modo perderent eum timebant autem populum intrauit autem satanas in iudan qui uocatur

(Fol. 271 α.)

37

38

XXII.I

[ocr errors]
[blocks in formation]

προσ αυτον ακουειν αυτου εν τω ιερω ηγγισεν

δε

η εορτη των αζυμων
η λεγομενη πασχα : οι δε αρχιερισ
και γραμματεισ εζητουν πωσ

απολεσωσιν αυτον εφοβουτο δε ξβ : τον λαον : εισηλθεν δε σατανασ εισ τον ιουδαν τον καλουμενον

(Fol. 27o 6.)

[ocr errors]

3

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

32

[blocks in formation]

σξη

21

[blocks in formation]

:

24

[blocks in formation]

απο του γενηματοσ τησ αμπελου

εωσ οτου ελθη η βασιλεια του θυ
σές : και λαβων αρτον ευχαριστησασ εκλασεν
σξζ : και εδωκεν αυτοισ λεγων τουτο εστιν

το σωμα μου πλην ίδου η χειρ του
παραδιδοντοσ με επι τησ τραπεζησ
οτι μεν ο ϋιοσ του ανθρωπου κατα τον

ωρισμενον πορευεται πλην ουαι εκεινω σξθ : δι ου παραδίδοται :αυτοι δε ηρξαντο

συνζητειν προσ εαυτουσ τισ αρα ειη ο μελλω σο : τουτο πρασσειν : εγενετο δε και

φιλονικεια εν αυτοισ το τισ αν μη
μειζων ο δε ειπεν αυτοισ
οι βασιλεισ των εθνων

κυριευουσιν
αυτων και οι εξουσιαζοντεσ αυτων
ευεργεται

καλουνται
ύμεισ δε ουχ ουτωσ αλλο μειζων
εν μειν γεινεσθω ωσ μέικροτεροσ

και οηγουμενοσ ωσ ο διακονοσ
σοα : μαλλον ήo ανακειμενοσ εγω γαρ

εν μεσωνύμων ηλθον ουχ ωσo ανακειμενοσ
αλλ ωσο διακονων και μεισ ηυξηθητε
εν τη διακονια μου ωσ ο διακονων
οι διαμεμενηκοτεσ μετ εμου εν τοισ
πειρασμοισ μου καγω διατιθεμε μειν
καθωσ διεθετο μοι ο πατηρ βασιλειαν ϊνα

εσθητε και πεινηται επι τησ τραπεζησ μου : εν τη βασιλεια : και καθεζησθε επι:ιβ:

θρονουσ κρεινοντεσ. ιβ'φυλασ σογ : του ισραηλ : ειπεν δε ο κσ σιμων

σιμων ϊδου ο σατανασ εξητησατο ύμασ
του σινιασαι ωσ τον σιτον εγω

δε
εδεήθην περι σου να μη εκλιπη η

(Fol. 272 6.)

[blocks in formation]

σοβ

[ocr errors]

.

3.1

3

O

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »