Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]

η

species uultus eius mutata est

et uestimenta eius alba scoruscantia

και

30

ωσει ημεραι οκτω και παραλαβων
πετρον και ιακωβον και ιωανην
ανεβη εισ το οροσ προσευξασθαι
και εγενετο εν τω προσευχεσθαι αυτον

ιδεα του προσωπου αυτου ηλλοιωθη και οϊματισμοσ αυτου λευκοσ εξαστραπτω

ίδου ανδρεσ δυο συνελαλουν αυτω ην δε μωυσησ και ηλειασ οφθεντεσ εν δοξη ελεγον δε την εξοδον αυτου ην μελλει πληρoυν εισ ιερουσαλημ ο δε πετροσ και οι συν αυτω ησαν βεβαρημενοι ύπνω διαγρηγορησαντεσ δε ίδoν την δοξαν αυτου και τουσ δυο ανδρασ τουσ συνεστωτασ αυτω και εγενετο εν τω διαχωρισθήναι αυτουσ

31

32

et ecce duo uiri conloquebantur cum eo erat autem moyses et helias uisi in gloria dicebant autem exitum eius quem incipit conplere in hierusalem petrus autem et qui cum eo erant.erant grauati somno euigilantes autem uiderunt gloriam eius et duos uiros qui simul stabant cum eo et factum est cum separarentur ab eo dixit petrus ad ihm magister

33

απ αυτου είπεν ο πετροσ τω ιηυ επιστατα

καλον εστιν ημασ ωδε ειναι θελεισ

bonum est nobis hic esse uis

ποιησω

ωδε

τρεισ σκηνασ μιαν σου

facio hic tria tabernacula unum tibi

[blocks in formation]

και μιαν μωϋσει και μιαν ηλεια μη

ειδωσαλεγει ταυτα δε αυτου λεγοντοσ εγενετο νεφελη και επεσκιασεν αυτουσ εφοβηθησαν δε εν τω εκεινουσ εισελθειν εισ την νεφελην και φωνη ηλθε εκ τησ νεφελησ λεγουσα ουτοσ εστιν ο υιοσ μου ο αγαπητοσ ενω ηυδοκησα ακουετε αυτου και εν τω γενεσθαι την φωνην ευρεθη ιησ μονοσ αυτοι δε εσειγησαν και ουδενι απηγγειλαν εν εκειναισ ταισ ημεραισ

εθεασαν εγενετο δε δια τησ ημερασ κατελθοντα αυτον απο του ορουσ συνελθειν αυτω οχλον πολυν και ιδου

ανηρ απο τoυ oχλου εβoησεν λεγων διδασκαλε δεομαι σου επιβλεψον επι τον ϋιον μου οτι μονογενησ μοι εστιν λαμβανει γαρ

(Fol. 2236.)

ihs solus ipsi autem tacuerunt et nulli

dixerunt in illis diebus

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

26

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

αυτου

αυτον εξαιφνησ πνευμα και ρησσει και σπαρασσει μετα αφρου και μογισ αποχωρει απ αυτου και συντριβει αυτον και εδεήθην των μαθητων σου να απαλλαξωσιν αυτον και ουκ ηδυνήθησαν αποκριθεισ δε ο ιησ ειπεν ω γενεα απιστε και διεστραμμενη εωσ ποτε εσομαι προσύμασ και ανεξομαι υμων προσενεγκε τον ϋιον σου ετι δε προσερχομενου αυτου ερρηξεν αυτον το δαιμονιον και συνεταραξεν επετειμησεν δε ο ιησ τω ακαθαρτω πνευματι και αφηκεν αυτον και απεδωκεν τον

παιδα

τω πατρι
ρ : παντεσ δε εξεπλησσοντο επι τη

μεγαλιοτητι του θυ.: παντων δε
θαυμαζοντων επι πασιν οισ εποιει
ειπεν προσ τουσ μαθητασ αυτου

θεσθαι υμεισ εισ τα ωτα ύμων τουσ λογουσ pa

: τουτουσ ογαριοσ του ανθρωπου
μελλει παραδιδοσθαι εισ χειρασ
ανθρωπων οι δε

ηγνοουν το ρημα
τουτο και ην κεκαλυμμενον απ αυτων

αισθωνται αυτο και εφοβουντο Επερωτησαι περι του ρηματοσ τουτου ρβ το τισ αν ειη μειζων αυτων δε

ιησ
ίδων τον διαλογισμον αυτων
τησ καρδιασ επιλαβομενοσ παιδιον

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

ut non sentirent illud et timebant

:

[ocr errors]

46, 47

[merged small][ocr errors]

interrogare de uerbo hoc quisnam esset maior eorum ihs autem uidens cogitationem eorum cordis adprehendens infantem statuit ad se et dixit quicumque acceperit infantem hunc in nomine meo me accipit et eum qui me misit qui autem minor est in omnibus uobis hic erit magnus

(Fol. 225 α.)

δεξηται το παιδιον τουτο επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και τον αποστειλαντα με ο γαρ μεκροτεροσ εν πασιν υμειν ουτοσ εστε μεγασ

(Fol. 224 6.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

ρη : ου εμελλεν ερχεσθαι : έλεγεν δε προσ

αυτούσ θερισμοσ πολυσοι δε εργαται ολιγοι δεηθητε του κυ του θερισμου οπωσ

εργατασ εκβαλη εισ τον θερισμον αυτου ρθ: Υπαγεται ιδου εγω αποστελλούμασ ωσ :

αρνασ μεσον λυκων μη βασταζετε ρι

:βαλλαντιον μη πηραν μη υποδηματα

και μηδενα κατα την οδον ασπασησθε ρια :εισ ην αν δε εισελθητε» πρωτον οικιαν

λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω
καν η εκει "ιοσ ειρηνησ επαναπαυσετε
επ αυτον η ειρηνη ύμων ει δε μηγε

η
εφυμασ επιστρεψει η ειρηνη ύμων
ριβ

: εν αυτη δε τη οικεια μενετε εσθοντεσ

και πεινοντεσ τα παρ αυτών
αξιοσ γαρο εργατησ του μισθου

μη μεταβαινετε απο οικιασ εισ ριγ : οικιαν και εισ ην αν πολιν

εισερχησθε και δεχωνται ύμασ
εσβιετε τα παρατιθεμενα μειν
και θεραπευετε ουσ εν αυτη
ασθενουντασ και λεγετε αυτοισ

(Fol. 226 6.)

[ocr errors]

in

quamcumque autem intraueritis domum dicite

pax

domui huic et si fuerit ibi filius pacis requiescet in eum pax uestra si quominus in uos reuertetur pax uestra in ipsa autem domo manete edentes et uibentes quae sunt ab eis dignus est enim operarius mercedem suam

7

αυτου

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

adpropiauit super uos regnum dei in quacumque autem ciuitate intraueritis et no accipient uos exeunt es in plateis eius dicite et puluerem qui adhesit nobis de ciuitate uestra in pedibus extergimus uobis uerum tamen hoc scitote quoniam adpropinquauit

dei dico autem uobis regnum quoniam sodomis tolerabilius erit in regno dei

quam

ciuitati illi uae tibi chorozain et be dsaida quia si tyru et sidoni factae essent uirtutes quae factae sunt in uobis olim iam in sacco et sidone resedentes paenitentiam egissent uerum tyro et sidoni tolerabilius erit

quam

uobis et tu cafarnaum num quid usque ad caelum exaltaueris aut usque ad infernum descendet qui audit uos me audit et qui spernit uos me spernit qui autem me audit audit eum qui me misit reuersi sunt autem lxxii.cum gaudio dicentes dme

[blocks in formation]

et daemonia subdita sunt nobis

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »