Obrazy na stronie
PDF
ePub

ταυτησ και τινι εισιν ομοιοι ομοιοι

VII. 32

huius et cui sunt similes similes

εισιν τοισ παιδιοισ τοισ εν τη αγορα

sunt infantibus qui in foro sedentibus et adloquentibus inuicem dicentibus cantabimus uobis

et non saltastis lamentauimus

• ον

[blocks in formation]

καθημενοισ και προσφωνουσιν
αλληλοισ λεγοντεσ φυλησαμεν μειν
και ουκ ορχησασθαι εθρηνησαμεν
και κεκλαυσατε εληλυθεν γαρ ιωανησ
ο βαπτιστησ μητε

εσθων

μητε πεινων και λεγετε δαιμονιον εχει εληλυθεν ούιοσ του ανθρωπου εσθων και πεινων και λεγετε ίδου ανθρωποσ φαγοσ και οινοποτησ φιλοσ τελωνων και αμαρτωλων και εδικαιωθη

η σοφια απο των τεκνων αυτησ οδ': ηρωτησεν δε αυτον τισ των φαρισαιων ϊνα φαγη μετ αυτου

και εισελθων εισ τον οικον του φαρισαιου κατεκλιθη και ίδου γυνη εν τη πολει αμαρτωλοσ γνουσα οτι εν τη οικία του φαρισαιου κατακειται κομισασα μυρου αλαβαστρον

[blocks in formation]

37

[blocks in formation]

domum pharisaei recubuit et ecce mulier in ciuitate peccatrix sciens quoniam in domo pharisaei recumbet accipiens unguenti alabastru et stans retro ad pedes eius plorans lacrimis inpleuit pedes eius et capillis capitis sui extersit et osculabatur pedes eius et unguebat unguento uidens autem pharisaeus ad quem recumbebat dixit intra se hic si esset propheta sciebat utique quis et qualis mulier quae tangit eum quia peccatrix est et respondens ihs dixit ad eum simon habeo tibi quod dicere ad ille dixit magister dic ad ille dixit

(Fol. 214 α.)

κλαιουσα τοισ δακρυσι εβρεξε τουσ ποδασ αυτου και ταισ θριξει τησ κεφαλησ αυτησ εξεμαξεν και κατεφιλει τουσ ποδασ αυτου και ηλειφεν τω μυρω

ιδων δε ο φαρισαιοσ παρω κατεκειτο ειπεν εν εαυτω ουτοσ ει ην προφητησ εγεινωσκεν αν τισ και ποδαπη η γυνη

η η απτομενη αυτου οτι αμαρτωλοσ η

και αποκρειθεισο ιησ ειπεν προσ αυτον σιμων εχω σοι τι ειπειν ο δε εφη διδασκαλε ειπον

ο δε ειπεν (Fol. 213 6.)

39

εστιν

40

[blocks in formation]

dixit simoni uides hanc

mulierem introibi in domum tuam

et aquam in pedes mihi non dedisti haec autem lacrimis inrigauit mihi pedes et capillis suis

τουσ

extersit osculum mihi non dedisti

haec autem ex quo introibi non cessauit osculans mihi pedes oleo caput meum

[ocr errors]

μου

ειπεν τω σιμωνι βλεπεισ ταυτην
την γυναικα εισηλθον σου εισ την οικιαν
και ύδωρ επι ποδασ μοι ουκ εδωκασ
αυτη δε τοισ δακρισιν εβρεξεν μου

ποδασ και ταισ θριξιν αυτησ
εξεμαξεν φιλημα μοι ουκ εδωκασ

45
αυτη δε αφησ εισηλθον ου διελιπεν
καταφιλουσα μου τουσ ποδασ. ελεω την κεφαλη 46
ουκ ηλειψασ αυτη

δε
μυρω ηλειψεν ου χαριν δε λεγω σοι

47
αφεωνται αυτη πολλα ειπεν δε αυτη
αφεωνται σου αι αμαρτιαι και ηρξαντο

49
οι συνανακειμενοι λεγειν εν εαυτοισ
τισ εστιν ουτοσ οσ και αμαρτιασ αφιησιν

δε
προσ την γυναίκα γυναι

50 η πιστισ σου σεσωκεν σε πορευου εν ϊρηνη οε : και εγενετο εν τω καθεξησ

non unxisti haec autem

unguento unxit propter quod dico tibi dimittentur illi multa dixit autem ei

48

dimissa sunt tibi peccata et coeperunt qui simul recumbebant dicere intra se quis est hic qui et peccata dimittit

ειπεν

dixit autem ad mulierem mulier

fides tua te salbam fecit uade in

pace Et factum est in continenti et ipse

και αυτοσ

VIII. I

[blocks in formation]
[blocks in formation]

ad uiam et conculcatum est et

και αλλο

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

και αλλο

8

cecidit super

terram bonam et uberam

ακουειν ακουετω

9

παρα την οδον και κατεπατηθη και τα
πετεινα κατεφαγεν αυτο
επεσεν επι την πετραν και φυεν εξηρανθη
δια το μη εχειν ϊκμαδα και αλλο επεσεν
μεσον των ακανθων και συνφυεισαι
αι ακανθαι απεπνιξαν αυτο
επεσεν επι την γην την αγαθην και καλην
και φυεν και εποιησεν καρπον εκατονταπλασιονα
ταυτα λεγων εφωνει ο έχων ώτα

επηρωτων δε
αυτον οι μαθηται αυτου το τισ ειη
η παραβολη αυτη

ο δε ειπεν μειν
δεδοται τα μυστηρια τησ βασιλειασ του θυ
οζ : γνωναι: τοισ δε λοιπoισ

εν παραβολαισ ϊνα βλεποντεσ μη ειδωσιν
και ακουοντεσ μη

συνϊωσιν έστιν δε
αυτη η παραβολη ο σποροσ εστιν ο λογοσ
ο του θυ οι δε

παρα την

οδον
οι ακολουθουντεσ ως ερχεται ο διαβολοσ
και αιρει απο τησ καρδιασ αυτων τον λογον
να μη πιστευσαντεσ σωθωσιν οι δε

et cum germinasset fecit fructum centuplu haec dicens clamabat qui habet aures audiendi audiat. interrogabant autem illum discipuli eius quae essent parabola haec ad ille dixit. uobis datum est mysterium regni dei scire reliquis autem in parabolis ut uidentes non uideant et audientes non audiant est autem

1ο

οη :

II

εισιν

[blocks in formation]

επι την πετραν οι οταν ακουσωσιν μετα χαρασ δεχονται τον λογον και ριζαν

ut non credentes salui fiant qui autem super petram qui cum audierunt cum gaudio accipiunt uerbum et radicem non habent qui ad tempus credunt

(Fol. 216 α.)

ουκ εχουσιν οι προσ καιρον πιστευουσι

(Fol. 215 6.)

25

[blocks in formation]

et in tempore temptationis recedunt quod autem in spinas cecidit hi sunt qui audierunt et a sollicitudinibus

diuitiarum et suabitati abientes

suffocantur et non adferent fructum

[blocks in formation]
[ocr errors]

:

[blocks in formation]

πα:

οι ακουσαντεσ και υπο μεριμνων
πλουτου και ηδονων του βιου πορευομενοι
συνπνευγονται και ου τελεσφορoυσιν
το δε εισ την καλην γην ουτοι εισιν
οιτινεσ εν καρδια αγαθη ακουσαντεσ
τον λογον του θυ κατεχουσιν και

καρποφορoυσιν εν υπομονη
οθ : Ουδεισ δε λυχνον αψασ καλυπτει αυτον

σκευει η υποκατω τησ κλεινησ τιθησιν
αλλα επι την λυχνιαν τιθι ϊνα οι εισ
πορευομενοι βλεπωσι το φωσ
ου γαρ εστι κρυπτον ο ου φανερον εσται
ουδε αποκρυφον αλλα ϊνα γνωσθη
και εισ φανερον ελθη βλεπετε ουν
πωσ ακουετε : οσ γαρ αν εχη δοθησεται

αυτω και οσ αν μη εχη αρθησεται
πό
β :

δοκει εχειν : παρεγενετο δε
προσ αυτον η μητηρ αυτου και οι αδελφοι
αυτου και ουκ ηδυναντο συντυχειν
αυτω δια τον οχλον απηγγελη δε αυτω
ότι η μητηρ σου και οι αδελφοι σου
εξω εστηκασιν ζητουντεσ σε ο δε
αποκριθεισ ειπεν αυτοισ· η μητηρ μου και οι
αδελφοι μου ουτοι εισιν οι τον λογον του θυ

: εγενετο δε
εν μια των ημερων αναβηναι αυτον
εισ πλοιον και οι μαθηται αυτου
και ειπεν προσ αυτουσ διελθωμεν
εισ το περαν τησ λιμνησ και ανηχθησαν
πλεοντων δε αυτων αφυπνωσεν
και κατεβη λελαψ ανεμου πολλη

(Fol. 2166.)

et in palam ueniet uidete ergo quo modo auditis qui enim habet dabitur ei et qui non habet tolletur ab eo et quod putat se habere aduenit autem

απ αυτου

και Ο

19

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

T

:

ακουοντεσ και ποιουντεσ

[blocks in formation]
[blocks in formation]

quisnam hic est quoniam et uentis inperat et aquae et obaudiunt ei deuenerunt autem in regionem gerasenorum quae est contra galilaeam et exierunt in terram et

27

[blocks in formation]

γερασηνων ητισ εστιν αντιπερα τησ γαλιλαιασ και εξηλθον επι την γην και υπήντησεν αυτω ανηρ εκ τησ

πολεωσ οσ ειχεν δαιμονια απο χρονων εικανων οσ ειματιον ουκ ενεδυδισκετο και εν οικω ουκ εμενεν αλλ εν τοισ μνημειοισ ειδων δε τον ιην ανεκραξεν φωνη μεγαλη ειπεν τι εμοι και σοι ϋιε του ύψιστου δαιομαι σου μη με βασανισησ ελεγεν γαρ τω δαιμονιωτω ακαρτω εξελθε απο του ανθρωπου πολλοισ γαρ χρονουσ συνηρπακει αυτον εδεσμειτο γαρ αλυσεσιν και παιδεσ φυλασσομενοσ και διερησσε τα δεσμα ηλαυνετο γαρ υπο του δαιμονιου εισ την ερημον επηρώτησεν δε αυτον ο ιησ λεγων τι σοι ονομα εστιν ο δε ειπεν λεγιων ονομα μου πολλα γαρ ησαν δαιμονι παρεκαλουν δε ίνα μη επιταξη αυτοισ εισ την αβυσσον απελθειν ην δε εκει αγελη χοιρων βοσκομενη

(Fol. 217 6.)

[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »