Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiéy: o pisarzach polskich, także postronnych, którzy w Polscze albo o Polscze pisali, oraz o ich dziełach ...

Przednia okładka
W drukarni Göblowskiéy J. Mateckiego, 1819
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 520 - Cernimus, atque illas adsumere robora gentes, Concidere has. Sic magna fuit censuque virisque, Perque decem potuit tantum dare sanguinis annos, Nunc humilis veteres tantummodo Troja ruinas, Et pro divitiis tumulos ostendit avorum. [Clara fuit Sparte : magnae viguere Муeenae: Nec non Cecropiae, nec non Amphionis arces.
Strona 537 - Karlmannus vero regnum illius nullo resistente ingressus cunctas civitates et castella in deditionem accepit; et ordinato regno atque per suos disposito ditatusque gaza regia revertitur.
Strona 485 - Sclavis, qui in hoc themate sunt, haec etiam urbs ab ipsis capta fuit, et civium alii quidem interfecti fuere, alii vero in vinculis abducti. Qui autem fuga salutem invenire potuerunt, loca praerupta inhabitarunt, ubi nunc urbs est, primo exiguam illam aedificantes, et postea iterutn inajorem, moi rursum, et quartum paulatim aucta multitudine pomoeria protulerunt".
Strona 93 - Duch niebieski, nie duch świata tego elekcyą tę w nas sprawował, serca 64 i oczy łódzkie obwinąwszy, tam je obrócił gdzie nie bywały, do tego też, którego nie widziały. Magnum erat chaos inter nos et te: przekopy kamienne, wały morskie, skały nieprzebyte okryły nam były wasze km, przecie jednak zakryć nie mogły. Słynie daleko cnota, prędki lot sławy dobrej. Otośmy przecie nuleżli króla i pana ze krwie panów naszych, królów naszych, ojców ojczyzny naszej.
Strona 94 - ... jednak zakryć nie mogły. Słynie daleko cnota, prędki lot sławy dobrej. Otośmy przecie należli króla i pana ze krwie panów naszych, królów naszych, ojców ojczyzny naszej. „Dogodziliśmy k'temu w obieraniu pana i króla woli miłego Boga, który z narodu i języka swego każe ludowi swemu pana sobie obierać; dogodziliśmy ojczyźnie naszej , która się raduje patrząc na syna swego, na krew panów swoich, królów swoich, dobrodziejów swoich.
Strona 4 - Historią — pisał — mam na pierwszym widoku: obejmuje sobą istotę narodu, jego wszelkie czyny, przygody, wiek, cały życia przeciąg; uwiecznia chwałę, wystawia na widok prawdziwy umysł, tenże oświeca i wolnym wykazaniem okropnych w swoich skutkach błędów nadal ostrzega.
Strona 584 - To źródło mniey zaiste powinno się cenić, jak ustne podania umyślnym fałszem nie skażone. Za takie mam , o długich ' • Słowian z Galiami bojach, i polubownym miedzy niemi krajów Europy podziale (m) , zachowuiace pomgcona pamięć rozmaitych po wkroczeniu w Europę ich obrotów.
Strona 262 - Pag- 159 — 179De bona militum valetudine conservanda libier ex veteribus rerum bellicaram historiis, excellentissimorumque medicorum libris erutus, et secundum sex rerum , ut medici vocant , non naturalium ordinem conscriptus , ac O^timo Pr.mcifji Divo Sigismundo Augusto Serenissimo ac Putentissimo Polonia Regi &c.
Strona 288 - upominam, pamiętaymy na przodki nasze, „ którzy o sławę swa i potomków swych ni ,-, statków,- ni zdrowia swego nie litowali , ię,-,zyk swoy miłowali, wyszszyli , bronili, obc*„ mu ięzykowi ttigdy go potłumić nie dopusz.
Strona ix - T. przykładu łoioney pracy. Powiodło mi się wiele szczegółów bądź w naszych rzadkich , bądź w obcych księgach , bądź w...

Informacje bibliograficzne