Obrazy na stronie
PDF
ePub

CURSUS COMPLETUS

SIVE

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNICM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORUMQUE

ECCLESIASTICORUM

JUXTA

QUI AB AVO APOSTOLICO AD USQUE INNOCENTII III TEMPORA

FLORUERUNT;

RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QUE
EXSTITERE MONCMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM

PRUTORA ECCLESIE SÆCULA,
EDITIO. ES ACCURATISSIMAS, INTER SE CUMQUE NOX.NO1.LIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS, PERQUAN

DILIGENTER Castigata;
DISSERTATIONIBUS, COMMENTARIIS LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA;
OMNIBUS OPERIBUS POST AUPLISSIMAS EDITIONES QU.£ TRIBUS NOVISSIMIS SÆCULIS DEBENTUR ABSOLUTAS

DETECTIS, AUCTA;
INDICIBUS PARTICULARIBCS ANALYTICIS, SINGULOS SIVE TOJOS, SISE AUCTORES ALICUJUS MOMENTI

SUBSEQUENTIBUS, DONATA;
CAPITULIS INTRA ITSUM TESTUY RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUN NARGINEM SUPERIOREN

DISTINGCENTIBUS SUBJECT MULE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA ;
OPERIBUS CUM DUBUIS TUM APOCRYPUS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN DRDINE AD TRADITIONEN

ECCLESIASTICAN POLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
DUOBI'S INDICIBUS GENERALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, quo coNSULTO, QUIDQUID
UNUSQUISQUE PATRU IN VLODLIBET TILLSA SCRIPSERIT UNO INTUITU CONSPICIATUR ; ALTERO
sirii llli SACliÆ, EN QUO LECTORI COMIERIKE SIT OBVIUM QUISAN PATRES ET IN
QCIBUS OPERUM SCORCN LICIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUM SCRIPTURE

TEXTUS COMMESTATI SIST.

EDITIO ACCURATISSINA, CÆTERISQCE OMNIBUS FACILE ASTEPONENDA, SI PERPENDANTUR : CUARACTERUM NITIDITAS,
CHARTE QUALITAS, INTEGRITAS 1EA1CS, PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECUSORUN TUM VARIETAS
TUL NUMEROS, FORMA VOLUMINUM PERQUAN COMMODA SIBIQUE IN TOTU OPERIS DECURSO CONSTANTER
SIM 1.1 PRETII EVIGUTAS, PRESERTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METIIODICA ET CUIRONOLOGICA,
SESCENTORUM FRAGMENTORUN OPUSCULORCHQUE HACTENUS HIC ILLIC STAR-ORUM, PRIMUM
AUTEN IN NUSTHA BIBLIOTHECA, ES OILRIBUS AD UNNES ÆTATES, LOCUS, LINGUAS

FORMASQUE PERTINENTIBUS, CUADUNATORUM.

SERIES PRIMA,
IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ

A TERTULLIAU AD GREGORIUA MAUXCM.
ACCURASTE J.-P. MIGNE, Cursuum Completorum IN SINGULOS SCIENTIA

ECCLESIASTICÆ RAJOS EDITORE.

PATROLOGIÆ TOMUS LI.

S. PROSPERIT ACUITANI, IDACII AQUÆFLAVIENSIS EPISCOPI, MARCELLINI Comiti,

TUMUS UNICUS.

PARISIIS, VENIT APUD EDITOREJ,
IN VIA DICTA D'AMBOISE, PRÈS LA BARRERE D'ENFER,

OU PETIT MONTROUGE.

15.,6.

c550il

HARVARO COLLEGE LIBRAT

1875, March 22.

Buquito
James Walker, J.D., L.L.D.

(H. 2. 18 18)
President 1 Harr. Univ.

7490 41-165

1991

PROSPERI

AQUITANI,

S. AUGUSTINI DISCIPULI, S. LEONIS PAPÆ NOTARII,

OPERA OMNIA

JUXTA

MSS. CODICES, NECNON EDITIONES ANTIQUIORES ET CASTIGATIORES

ACCURATE RECOGNITA,

SECONDUM ORDINEM TEMPORUM DISPOSITA,

CHRONICO INTEGRO EJUSDEM,

AB OATU RERUM USQUE AD ORITUM VALBNTINIANI III ET ROMAM A VANDALIS CAPTAM PERTI. ENTE,

LOCUPLETATA.

ACCEDUNT

I ATII ET MARCELLINI COMITIS

CHRONICA

AD EXQUISITAK SIRMONDI EDITIONEN KECESSITA.

TOMUS UNICUS.

PARISIIS, VENIT APUD EDITOREM,
IN VIA DICTA D'IMBOISE, PRÈS LA BARRIERE D'ENFER,

ou l'ETIT-JIUNTROUGE,

1846.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

IN S. PROSPERI AQUITANI OPERA.

Novam editionem Operum omnium sancti Prosperi Aquilani, fidelissimi quondam sancli Angustini discipuli, doctrinæque ab ipso traditæ vindicis strenuissimi, sancti Leonis Magni papæ I notarii, in lucem novis curis emitli oportui!: tum ut illorum, quibus cordi est cefestis Augustini de gratia Dei servatoris, el de aliis fidei morumque capitibus doctrina commodis aliqua ex parte consulerelur, ampliori el emendatiori codice Prosperi submimistralo, cujus operibus tola Augustini ipsius doctrina paucioribus sub con pectum ponitur : tum ut cximiæ illi sancti Augustini Operum editioni a doctissimis religiosissimisque viris ante aliquot annos procuralæ nonnulla, nec forle inntilis, fieret accessio; ejus viri libris multiplicatis, qui usceptum ab Augustino revincendorum instruendorumque Semipelagianorum laborem ealenus ad exilum perduxisse dici potest, qualenus has Pelagianæ hærescos reliquias armis omnibus, quas e Pelagianorum clade superstites videbantur collegisse spoliaverit : tum denique (quod quidein omnium maxime ad hunc laborem aggrediendum compilil), ut illustrissimi Gailiarum cancellarii, quem sagax providentia lotius regni uliritatibus semper intentum ; de Jilleris quoque, o ccclesiasticis præsertim promovendis solicilum facil, expressis in co quod humanissiinc concessit privilegio mandatis obtemperaretur.

Cui quidem editioni novæ quia curam nosiram laboremque qualemcumque apponere, Deo permilleute, suscepimus : idco incumbere nobis agnoscimus, ut pro more solemni, de Auctoris commendatione, de Operum ipsius instilulo, ac de editionis hujus ordine et commodis aliquem ad lectores serinonem habeamus. Al do primis duobus sit mulla alibi legere est : de sagrtissimi et eruditissimi Auctoris meritis et commendatione in Vita ipsius, qua mox Præfationem hanc excipici. De oriline vero, siu anno quo unumquodque opus ab eo scriplum fueril, el de quo argumento ibideo agatur, in admonitione singulis hujus volumis nis fractatibus prævia plurima, el, ni fallimur, quæ sulficiant, reperientur. Unde hoc unum modo superest præslandum, ut scilicet quid in hac editione a nob s lentatum aut effectum sil paucis exponainus : postquam tamen nonnulla de Veleribus editionibus, quæ ex variis locis ab annis fere ducentis prodierunt pramiserimus.

Igitur, quantum ex libris quos manibus tercre datum est, dum huic operi incumberemus, innoluil, inter cælera sancti Prosperi opera illud primo omniuin typis subjici carpit, volumille quod vocant in octavo, cui lilulus Liber sancii Prosperi de Gratia Dei et Libero Arbitrio, pio defensione divi durelii Augustini Hipponensis episcopi, contra Cassini presbyteri libruin qui litulo de Protectione Dei prænolalur. Tiem : Capirula tredecim Decretorum Cælestim pripæ pro Prospero el Hilario, de Gratia Dei, adversus quosdam Galliarum presbyteros Pelayii seciulores : quibus præfigitur Epistola Cælestini ad episcopos Galliarum, quæ hujus editionis pag. 239 exhibetur, Moguntiæ nonis septembris 1524, industria Nicolai Carbacchii : qui quidem in admonitione ad lectorem scribit hunc se libellum, cujus Prospero scribendi occasionem a Joanne Cassiano libros Augustini jam morlui adversus Pelagianos pro Gratia Dei perscriptos impugnante datam observal, in bibliotbı ca religiosorum fratrum Benedictinorum Montis S. Jacobi reperlum publicare constituisse, cum propter vetustatem operis ante annus plusquam mille et septuaginta a Prospero pro tanti viri defensione scripli, iun quia quæ coniinet summorum pontificum Innocentii 1, Zosimi. Bonifacii, Cælestini, et Xisti lll auctoritate, et sacrorum conciliorum consensu approbata legun!ur. Subdilque, ob eam causam se huic rei impensius operam dedisse, quo ora obstruerentur eorum qui sua æale palam sc Pelagianæ bærescos assertores esse indicabant, viderentque la es quod de bani jam olim a priscis sacrarum litterarum traclaloribus fuisse improbalum. Hæc ille.

Septimo post anno, scilicet 1331, prodiit minori volumine editio Sententiarum ex Augusiinu ercerptarum per Prosperum : anno vero 1536, Li'ri de Fila contemplativa Juliani Pomerii, quæ Prosperi operibus assui consueverunt, ejusdem molis codice impressi in lucem emissi sunt.

Biennio post Venetiis prodiit aliud huic par volumen cui titulus appositus : Opuscula de Gratia et Libero Arbitrio S. Prosperi Aquitani episcopi Reginensis viri religiosissimi, divi Augustini discipuli, el in divinis Scripturis eruditissimi. Venetiis, per Bernardinum Stagninum, anno 1538. Quo libello continentur Epistola S. Prosperi ad Rufinum; Ad excerpla Januensium (quod alii dicunil Genuensium); Liber S. Prosperi contra Cassianum ; Episiola Aurelii Carthuginensis episcopi. Cælestini Epistola ad episcopos Galliæ. llem Sedis apostolicæ Auctoritates, etc., ac S. Prosperi Epigramınata, quibus jungitur, Ad uxorem poema.

Post annum vero, scilicel anno 1339, vir libris non paucis cleganti charactere excusis celebris, S ephanus Gryphius, Luglunensis iypographus primus omnium, ul videtur, suscepit omnia divi Prosperi Aquitanici episcopi Rogiensis Opera arcurala velustorum exemplarium collatione per viros crudilos recognita piæ o suo subjicienda. Quem suum laborem senalui populoque Regiensi dicalum voluit. Ad quos scribens narrat, ante annos plus ininus quaPATROL. LI.

1

« PoprzedniaDalej »