Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

1. Sancti Ignatii, episcopi Antiochiae et martyris ex epistula ad Philadelphiam oppidum: Nolite errare, fratres mei: qui deflectit Phild, 3, 3. ad eum, qui ecclesiam divellit, regnum dei non hereditabit.

2. Sancti Ignatii theophori ex epistula, quam scripsit ad eccle5 siam, quae est in Asia: Ne quisquam erret: et caelestes et gloria Sm. 6, 1.

angelorum et principes visibiles invisibilesque, nisi credunt in sanguinem Christi, qui deus est, etiam illis iudicium est.

3. Iterum eiusdem ex epistula ad Ephesios: Unus enim est Eph. 7, 2. medicus carnalis et spiritualis, factus et non factus, in homine deus, 10 in morte vita vera, e Maria et e deo, ante patibilis, tum vero impatibilis, Iesus Christus, dominus noster.

4. Sancti Ignatii episcopi Antiochiae et martyris ex epistula ad Smyrnaeos: Moneo vos (ut caveatis) ab hominibus malis, qui sunt Sm. 4, 1.

bestiae et similitudinem tantum habent hominum; quos non modo 15 non decet vos recipere, sed si fieri potest, ne obviam quidem venire

illis. sed tantummodo orate pro iis, ut convertantur, quod difficile est. huius autem rei potestatem habet Iesus Christus.

V. 1. Et iterum beatus Ignatius, patriarcha Antiochiae secundus 20 post Petrum apostolum, et ipse sic dixit in epistula ad Ephesios Ig

natius: Sed latuit principem huius mundi virginitas Mariae et partus Eph. 19, 1. eius, similiter etiam mors domini nostri.

2. Sancti Ignatii, partriarchae Antiochiae secundi post apostolos ex epistula ad Romanos: Permittite mihi, ut sim imitator pas- Rom. 6, 3. 25 sionum dei mei.

3. Et iterum dicit: Adorat spiritus meus crucem tuam, quae Eph. 18, 1. est scandalum iis, qui non credunt, nobis autem in redemptionem et vitam aeternam.

4. Dicit enim sanctus Ignatius, discipulus apostolorum : Qui ho- ? 30 norat sacerdotem, Christum honorat.

[ocr errors]

e

Cf. 249. 358 sq. Unde collector mono- 19 sqq. Cur. haec fragmenta e variis physita testimonia patrum usque ad operis alicuius monophysitici capitulis, Severum sumpserit, explicare conatus quod est in cod. Mus. brit. add. 14, sum Ign. 214 sq.

535, excerpsit p. 219 cf. 250. 359. 5. in Asia] Itidem in fr. I, 12 epis- Ignatiana e versione antiqua sumpta tula ad Smyrnaeos significatur. Sed sunt cf. Ign. 212 sq. ipsa Ignatii verba non ex Ignatii ver- 24. passionum] Cf. fr. III, 2. Eansione antiqua, sed e graeca aliqua dem sententiam e libro quodam cui testimoniorum collectione, in linguam inscriptum est Plerophoria sire apo- . syriacam translata, excerptor accepisse logia pro fide orthodoxa et apostolica videtur Ign. 216.

Cüretonius p. 220, 7 transscripsit. Ibi 7. qui deus est] Haec desunt in A; exstat passionis. Quodsi scirem librum testimoniorum collector quidam ad illum a Syro conscriptum, nec vero e confirmandam sententiam suam mono- graeco translatum esse, nullus dubiphysiticam addidisse videtur vel ante tarem, quin syriaca versio antiqua Timotheum Aelurum, quocum hic ex- epistularum Ign. aeque atque A cum ceptor plane consentit, si voci xa3x7 graeco textu conveniat. Sc deficit. praemiseris 7. Cf. Timoth. fr. 1 supra 26. Hoc fr. cum Sc et A facit, nisi p. 350, 3 descriptum.

quod tuam add. post crucem et nobis 9. in homine deus] Cf. Severi fr. habet pro vobis cf. Ign. 213. 14 cujus versio syriaca ex hoc frag- 29. De hac sententia apocrypha ef. mento ita fortasse emendanda est, ut Ign. 213 not. 1.

.באכטא ibi quoque legatur

Tar3. 1.

Tars. 2.

10

VI. 1. Sancti Ignatii theophori, archiepiscopi Antiochiae et martyris ex epistula ad eos, qui Tarsi (sunt), cuius initium post salutationem est (hoc): A Syria Romam usque cum bestiis pugno.

2. Sancti Ignatii, archiepiscopi et martyris ex epistula ad eos, 5 qui Tarsi (sunt): Comperi quosdam diaconos Satanae voluisse vos turbare, ex iis scilicet, qui dicunt, lesum putative natum esse et putative crucifixum; alii autem, non esse eum filium creatoris ; alii autem, eum esse deum patrem, qui est super omnia ; alii autem, eum esse hominem purum; alii autem hanc carnom non resurgere.

VII. E praefatione commentarii anonymi in evangelium loannis: Eph. 19, 1. Caput XXIII de rebus, quas diabolus celatus est; et dicimus has tres

esse, videlicet conceptionem virginis et nativitatem et mortem. propterea cum ad Iordanem audiret , hic est filius meus dilectus“, ne 15 intellegeret deum eum esse, confestim post baptismum locum illi dedit temptandi sui.

VIII. E testimoniis patrum sanctorum de secundo adventu domini. Pol, 7, 1, 2. 1. Sancti Polycarpi: Omnis enim, qui non confitetur, dominum 20

nostrum Iesum Christum in carne venisse, antichristus est; et, si non confitetur testimonium crucis, e diabolo est; et is, qui verba dei distorquet ad libidines suas et dicit, nec resurrectionem nec iudicium esse, hic primogenitus est Satanae. Propterea relinquamus vanitatem multorum et falsam doctrinam, et convertamur ad verbum, quod ab 25 initio nobis traditum est, vigilantes in oratione et perseverantes in ieiunio et precatione, petentes a deo, domino omnium, ne nos in

dcuat in temptationem. Pol. 12, 3. 2. Et iterum: Sitis orantes pro omnibus sanctis et pro regibus

et potentibus et pro principibus et pro iis, qui oderunt nos et per- 30 sequuntur nos, et pro inimicis crucis - Christi.

IX. Menologium antiquissimum syriace edidit Wright (Iournal of sacred literature vol. VIII. 1865. p. 45 899., versionem angl. idem adiecit l. 1. p. 423 sqq.).

35

2 sqq. De duobus frustulis ex epistula, quae ipsa nullius fere pretii est, a nescio quo excerptis cf. Ign. 225 sq.

12 sqq. Haec Cur. Corp. 285 e cod. Mus. brit. add. 14, 682 descripsit. Comparanda videntur etiam ea , quae Bickellius e cod. Mus, brit. latine versa edidit Cyrillonae poetae c. a. 395 florentis (conspect. rei Syr. liter. p. 35 cf. p. 21 et praefat. versioni germanicae praemissam ,Ausgewählte Gedichte der syr. Kirchenväter Cyrillonas, Balaeus etc.' Kempten 1872 p. 10): Meridies qui plenus est omnium magnalium tuo

rum, conceptionis, nativitatis, crucifixionis tuae; e quo aroma vestigiorum tuorum adhuc spirat etc. cf. Ign. 187 not. 3.

19 sqq. Zingerle in monum, syr. (Oeniponti 1869) I, 1 ista fragmenta e cod. Vaticano (syr. 135) edidit et latine reddidit. Sed novam versionem, quae verbis syriacis tenacius insisteret, edere mihi visum est.

28. in temptationem Praepositionem syr. excidisse, Zingerle non notavit.

33. Menologium In codice propter

1. Et vicesimo tertio (die mensis Schobat i. e. Februarii) in Asia e confessoribus antiquis Polycarpus episcopus, Aratus (?), Cosconius, Melanippus et Zeno.

2. Et octavo (die mensis Teschri prioris i. e. Octobris) Antiochiae Pelagia.

3. Et decimo septimo (die eiusdem mensis) Ignatius, episcopus Antiochiae, e confessoribus antiquis.

singularem antiquitatem et rerum nec video, quid obstet, quominus eccle. ubertatem celeberrimo (Mus. brit. add. siae Antiochenae et saeculo quarto adms. 12150) diptychon istud Eusebii scribamus. Mensium nomina syriaca orationi panegyricae subiunctum est; quidem sunt, sed non Syrorum menses quod, cum ipsum codicem anno p. Chr. significant. Neque enim re vera die 411 (412) scriptum esse constet, omnia 23. Schebat Polycarpus obiit et die 8. Graecorum menologia vetustate longe Teschri I Pelagia, sed diebus 8. et 23. superat. Priorem eius partem, quae eorum mensium Romanorum, qui cum martyres ,occidentales continet, e Syrorum mensibus memoratis fere congraeco sermone atque usu translatam veniunt. Ceterum cf. adnotata supra esse, argumentis variis comprobatur,

p. 343. 358.

[blocks in formation]

I Cor. 1, 20 (cf. v. 18 - 28) p. 22, 11.
I Cor. 4, 4 p. 62, 14.
I Cor. 6, 9 sq. p. 20, 16. 72, 10.
I Cor. 9, 1 p. 62, 7.
I Cor. 9, 27 p. 54, 4.
I Cor. 15, 8 p. 68, 8.

[ocr errors]

Gal. 1, 1 p. 70, 12.

Mt. 2, 1 sqq. p. 24, 4 sqq.
Mt. 3, 15 p. 82, 14.
Mt. 8, 17 p. 98, 1.
Mt. 10, 16 p. 98, 5.
Mt. 12, 33 p. 20, 1.
Mt. 15, 13 p. 52, 9. 72, 5.
Mt. 16, 26 p. 64, 7.
Mt. 18, 16 sqq. p. 10, 1.
Mt. 19, 12 p. 88, 11.
Mt. 26, 7 p. 22, 4.
Mt. 27, 52 sq. p. 38, 6.

Eph. :, 25 p. 102, 7.
Eph. 6, 11 sqq. p. 102, 19 (cf. p. 3.

18 comm ).
I Thess. 5, 8 p. 102, 19.

I Tim. 1, 4 p. 34, 17.

Tit. 1, 14 p. 34, 17.
Tit. 2, 7 p. 34, 6.
Tit. 3, 9 p. 34, 17.2

Io. 3, 8 p. 76, 10.
Io. 8, 29 p. 36, 7.
Io. 12, 3 p. 22, 4.'

Apoc. 21, 3 p. 20, 13.

Act. 1, 25 p. 32, 6.

Lib. apocr.

incert.

p.

84, 11.

2. IN EPISTULA POLYCARPI.

Ps. 2, 11 p. 112, 9.
Ps. 4, 5 p. 128, 9.

Prov. 3, 4 (cf. II Cor. 8, 21) p. 120, 2.
Ies. 52, 5 p. 126, 5.

1. Cf. de Ioannis evangelio adnotata in commentariis p. 27. 35. 67. 86 sq., de Luca p. 83 (bis). 86.

2. De epistulis quas vocant pastoralibns cf. p. 6. 26. 27. 51. 93 comm.; do ep. ad Philem. p. 5; de ep. ad Hebraeos p. 79.

[blocks in formation]

Act. 2, 24 p. 112, 4.

Rom. 14, 10; 12 p. 120, 8.

I Cor. 6,2 p. 126, 15.
I Cor. 6, 9 sq. p. 118, 13.

I Petr. 1, 8 p. 112, 5.
I Petr. 1, 12 p. 112, 6.
I Petr. 1, 13 p. 112, 9.
I Petr. 1, 21 p. 112, 11.
I Petr. 2, 11 (Gal. 5, 17) p. 118, 12.
I Petr. 2, 12 p. 126, 8.
I Petr. 2, 22; 24 p. 122, 11.
I Petr. 3, 9 p. 112, 19.
I Petr. 4, 7 p. 122, 6 (cf. p. 335, 22).

Gal. 4, 26 p. 114, 13.
Gal. 6, 7 p. 118, 1.
Eph. 2, 8 sq. p. 112, 7.
Eph. 4, 26 p. 128, 10.

I Io. 4, 2; 3 p. 118, 16.

[blocks in formation]

Deut. 6, 5 p. 284, 10.

5
Deut. 6, 16 p. 224, 22.
Deut. 13, 9 p. 232, 7.
Deut. 18, 15 p. 258, 22.
I Sam. 8, 7 p. 198, 6.
II Sam. 7, 18 p. 206, 10. 234, 25.

Gen. 1, 26 sq. p. 258, 19.
Gen. 3, 19 p. 202, 11.
Gen. 9, 3 p. 266, 12.
Gen. 9, 6 p. 258, 21.
Gen. 18, 27 p. 206, 9.
Gen. 19, 24 p. 258, 17.
Gen. 49, 10 p. 240, 21.
Exod. 4, 10 p. 206, 12.
Exod. 16, 8 p. 198, 7.
Lev. 19, 18 p. 284, 10.
Num. 12, 3 p. 280, 28.
Num. 27, 16 sq. p. 176, 1.
Num. 27, 17 p. 270, 20.
Deut. 6, 4 p. 216, 20. 258, 15.

Ps. 5, 7 p. 268, 17.
Ps. 6, 1 (12, 1) p. 202, 19.
Ps. 6, 6 p. 248, 25.
Ps. 41, 10 p. 192, 12.
Ps. 68, 5 p. 266, 32.
Ps. 68, 7 p. 208, 16.
PB. 82, 8 p. 192, 14.
Ps. 91, 11 sq. p. 224, 14.
Ps. 91, 13 p. 224, 18.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »