Handbuch des Schachspiels. Fortges. und hrsg. von H. v. d. Lasa

Przednia ok³adka
Veit & Company, 1843
 

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne