Encyklopedja powszechna, Tom 4

Przednia okładka
Orgelbranda, 1860
 

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne