Obrazy na stronie
PDF
ePub

1509

tutis imago sæpe retinetur, 945.
Cunctæ obruuntur virtutes a concu-
piscentia carnis non domita, 982. Vitia
virtutis specie palliata, 1069, 1223.
Mens electorum luci internæ inhærens,
virtutes a vitiis discernit, 1111. Vir-
tutes videntur quædam hominibus veræ,
Deo autem falsæ, 1129. Meritum vir-
tutis apparentis evacuatur, ex latente
vitio cui adjungitur, ibid. Graviores
sunt culpæ quæ virtutes imitantur, 1207.
Sine concordia virtus omnis fit laqueus,
1238. Discernenda sunt libertas et su-
perbia, humilitas et timor, 1254. Vir-
tutum et vitiorum oppositio, 1303.
Virtutes omnes a sanctis utriusque
Testamenti discende, 1358. Virtutes
imperfectæ quæ sint, 1398. Virtutes
Christiane quæ sint, 1425. Virtutes
sine humilitate vanæ, 1461. Repudiatis
vitiis, exquirendæ sunt virtutes, 1588.
7-Virtutes septem, sive septem dona
Spiritus sancti, 68. V. Spiritus sancti
dona. Virtutum quatuor gradus, quo-
rum primus timor, 153. Incipientes
in bono, et proficientes pervertere
conantur pravi, 650. Ad virtutes qui
busdam gradibus ascendimus, 705,722,
1359. Quid in unoquoque virtutis gradu
metuendum, 705. Varii sunt gradus ad
virtutis perfectionem, 720, 725, 1329.
Virtutum gradus in quo consistant, 721.
Virtutes quæ dicantur media, quæ
summe, 888. Virtutis ejusdem opera
aliquando exercenda, aliquando omit-
tenda secundum discretionis lineam,
906. Ex præcepto bonum facere in-
choantium est, ex charitate perfecto-
rum, 1274. Virtutis aliud est exordium,
aliud provectus, aliud perfectio, 1330.
Tres sunt virtutes sine quibus adultus
Virtutibus
salvari non potest, 1344.
quatuor cardinal bus innititur spiritale
ædificium. Unde concutiatur, 67, 1427.
Virtutes cardinales non sunt ab invicem
dissociandæ, 1195. Hæ in quadro, id
est, in æquali gradu gradiuntur et con-
- Virtutes si ab invi-
sistunt, 1427.
cem separentur, deticiunt, 52, 56, 65,
697, 1195. Omues virtutes connectun-
tur in fide, 65. Virtutes sine pruden-
tia veræ virtutes non sunt, ibid. Una
virtus siue alia, vel nulla est, vel mi-
nima, 680, C97. Omnes virtutes vica-
ria ope se sublevant, 680, 1427. Tanto
minor est virtus, quanto desunt cæte-
> ræ, (97. Virtutumn connexio inter se,
ibid. Virtutes cardmales tanto perfec-
tæ sunt singule, quanto vicissim sibi
conjunctae, ibid. Virtutis origo est hu-
militas, 883. Obedientia virtutes ca-
teras menti inserit, et insertas cus-
todit, 1155. Amoris et spei unum est
objectum, non vero timoris et pœni-
tentiæ, 1201. Sine concordiæ virtute
cater virtutes non sunt virtutes,
1238. Fides, spes, charitas ad salutein
necessariæ in utroque Testamento,
1544. - Virtus in tribulatione elu-
cescit, 9., Virtutes singulæ quomodo
convivium faciunt in die suo, 31, 68.
Ad hoc convivium fides, spes, charitas
invitanda, 32. Virtutes interdum nos
aliquantula elatione po luunt, ibid.
Virtutes aliquando enervantur, 68.
Virtutes theologicæ plerumque in ten-
tatione commoventur, 69. Tribulatio-
nibus virtutes augentur, 74. Qui vitia
ad virtutis usum possint famulari, 100.
Prima virtus, peccata vitare, secunda
199. Virtus
perpetrata corrigere,
sine actione virtutis inutilis est, 226.
Virtutes iniqui etiam adipisci quæ-
runt, sed labores virtutum fugiunt,
227. Ex occasione virtutum deterius
aliquando ro mus, 245, 1035. Nostris
virtutibus sine Dei misericordia re-
surgere non valemus, 267. Sæpe vi-

-

7

INDEX IN LIBROS MORALIUM ET HOMILÍAS S. GREGORÍI.

tium peragit quod virtus inchoavit,
504. Bona in aliis visa, quos animi
motus excitare debeant in nobis,
329. Virtus renovatur in tentatione,
351. Mirus virtutis splendor, 511. Vir-
tutes contrariis laudum et detractio-
num ventis concussæ, firmius radican-
tur, 706. De virtutibus ipsis aliquando
animus humanus elevatur, 75, 760.
Virtutibus crescentibus plerunque
bella tentationis augentur, 816. Vir-
tutes vitiis dum comparantur, tutius
servantur, 903. Virtutes utiliter nobis
incompletæ, ibid. Virtus animum di-
latat, vitium angustat, 930. Virtutum
generatio quomodo in corde fiat, 944,
975. Præproperos virtutis fructus Deus
sapienter premit, 945. Virtutes quo-
modo amittantur, 944. Virtutes dum
plusquam necesse est exuberant,
exhalant, 946. Ratio fructus sequitur
virtutum mensuram, 977. Multis egemus
virtutibus, quæ in paradiso non fuissent
necessariæ, 1164.

Virtutes cœlestes continue Deum
videntes contremiscunt, 551. Cur
virtutes cœlestes lapide sapphiro de-
1213. Virtutes cœlorum
signentur,
sunt angeli, archangeli, etc., 1437. Vir-
tutes vocantur spiritus per quos mira-
cula fieri solent, 1605.

Visitare Dei, quid sit, 265. Quot
modis Deus animam visitet, 1647.
Quanta sit pena anmæ tempus suæ
contra
visitationis nou cognovisse, 1648.
Vita humana continua est
51. Vincula hujus
diabolum pugna,
vitæ dura, quibus etiam ligantur justi,
134. Vita præsens comparata frumento
211. Vita nostra et militia et tentatio
dicitur, 244, 246. Ipsa sibi tentatio est,
244, 246. Dies vitæ nostræ crescendo
minuuntur ac desinunt, ibid., 788. In
hac vita quædam laboriosa sunt, quæ-
dam vacua, quædam vacua simul et
laboriosa, 249. Justum cur vincere tæ-
deal, 305. Vitæ inspiratio et conserva-
tio, 323. Vitæ terminus potissimum at.
tendendus, 550. Homo singulis vitæ
momentis ad mortein pergit, 390,
1458. Ab exitu vitæ remotus sanctus,
gemit se remotum a gandiis æternis,
395, 1332. Hujus vita cursu despecto
immutabilitatis s atum justus requirit,
399. Præfixi vitæ dies singulis nec
augeri possunt, nec minui, 414, 55,
506. Qui vitæ dies sperat ultra pre-
fixos, antequam impleantur perit, ibid.
Boni brevein vitami, lougam m li sibi
pollicentur, 428. Vita perfecta est mor-
tis imitatio, 429. Cæcitas præsentem
vitain quasi patriam, nou viam atten-
dentium, 496, 550, 1458. Cur brevior
vel longior vita, sive bonis, sive malis,
a Deo conceditur, 506, 557. Vita præ-
sens, tenebrarum, futura lucis nomine
significatur, 530. Vitæ præsentis ten
pus breve est quia non permanet, 712.
>Vita præsens est nox in cujus caligine
Deum imperfecte conspicimus, 759.
Vitæ præsentis mala, sicat sunt, ron
valet conspicere, qui vitæ æternæ
bona non gustat, 752. Vita præsens est
7via qua ad patriam tendimus, 754,
1472. Vita nostra comparatur vis
Israelis pergentis in terram promis-
sionis, 772. Vita præsens hiemi com-
paratur, 874. Vita præsens est ventus
transiens, 886. Quandiu vivimus, an-
rora est, non perfe tus dies, 918.
Vitæ suæ initium, vel finem nemo no-
vit, 953. Fallacia vitæ præsentis in-
pio brevi tempore prosperatur, 960.
Duæ sunt vitæ hominis in corpore, una
ante mortem, altera post resurrectio-
nem, 987. Vita præsens non propter
se amanda est, sed propter futuram
toleranda, 983. Vitæ præsentis tempus

1510
numero septénario signatur, 1150.
Mentis de hujus vite mora dolentis
adhuc est nobis sexia feria, 1311. In
quæ consolatio, 1332. Præsens vila
hac vita tanquam in acie stamus,
1366. Vita præsens atrii exterioris no-
mine designatur, 1377. Vita humana
neque a stelis, neque a fato, sed a
Deo gubernatur, 1469. Vitæ tempora-
is et vitæ æternæ conditiones diverse,
1528. Hæc vita præsens inter cœlum
et infernum sita, utriusque cives babet
permixtos, 1657. Vita brevi et fugitiva
reprobi transeunt ad æterna supplicia,
223. Vitæ brevitatem semper aspi-
ciust sancti, 235. Vita brevitas quam
utiliter attendatur, ibid. Sanctus dies
vacua transeant vitæ momenta, 247.
cum operibus numerat, ne a labore
Amore præsentium non tenetur, qui
vitæ hujus brevitatem cogitat, 255.
Vita homin's tele comparata, ibid.
transeuntis, ibid., 653. Vita præsens
Quanta sit velocitas vitæ ad finem
non attendentibus æternam chiara, át-
tendentibus vilis, 254, 261. Conside-
ratio vitæ brevis grata Deo est oblatio,
251. Amor Dei hujus vitæ tædium pa-
rit, 318. Brevitatis vitæ consideratio
car comparentur aquis prætereunti-
utilis, 530. Præsentis vitæ miseriæ
bus, 354. Homo angustatus ad vitam
carne flos in feno est, 390. Tædio hu-
dilatatur ad miseriam, 389. Vita in
jus vitæ ad æternam requiem sancti
semper anhelant, 393. Vita præsens
mari comparatur ef fluvio, 596. Vitæ
brevi succedit æternitas, 42. Vitæ
miserias ejus brevitas mitigat et sola-
tur, 428. Vitæ brevitas qualis, 470.
Tota vita punetus est, 488. Vitæ bre-
vitas unde, 742. Quare in hac vita tot
perturbationibus conteramur,
Vitæ spatium, unde crescere creditur,
decrescit, 789. Post præsentis vitæ
mortalis est via, 1438. Longa nostra
angustias, æterna latitudo, 1341. Vita
desideria increpat vita brevis, 1589.
Hæc vita, æterna comparata, mors
potius quam vita dicenda, 1626. -Vita
carnis infirmitas est, 179. Vita carna-
rum putredine in uinatur, 252. Car-
lium, cogitationum pulvere, et ope-
as vitæ miseria, ibid. Vita spiritalis,
qua lectus in patriam tendit, 562,
Sicut vitæ corporis, ita et mentis æta-
tes sunt varie, 588. Vitse spiritali,
sicut carnali, Deus ponit terminos,
qui non possunt præteriri, 593. Vita
spiritus longe est a vita carnis, 403.
Veus vita, homo carnalis et vitiosus,
cit et damnat vitam carnalem, $75.
632. Dei cognitione homo suam agnos
Hec vita justorum lucem habet tene-
bris ad mixtam, 918. Væ laudabili
etiam hominum vitæ, si remota pie-
tate judicetur, 952, 1168. V. Justus.
Cui adhuc vita præsens dulcis est, as-
et vita vivificans, 1517. Vitæ celestis
sumptus non est, 1279. Vita vivificata,
dulcedinem expertis cætera vilescunt,
1472. Vitæ hujus laboribus moven-
tur sancti ad desiderandam patriam
et reprobos discrimen, 256. Vita ma-
æternam, 204. Finis vitae inter electos
Fluxis hujus vitæ inhæreates bonis ad
lorum cur aliquando longa, 411, 537.
ima devolvantur, 655. Vita virtutum
insignibas fulgens, majoti periculo
inanis gloriæ obnoxia, 1084. Vita sane-
torum qualis esse debeat, 1223. Vila
pe e torum quibus digna flagellis, si
flagello subjacuit, qui sine pecrato
fuit, 1244. Fidelium vita qui mensure-
tur per quadrum, 1427.—Vita contem-
A tiva quoque vita sepulcrum est, ibid.
plativa sepulcri nomine signatuTM, 206.
Ambæ sunt prædicatori necessariæ,207

[ocr errors]

754.

[ocr errors][ocr errors]

tibus, ibid. Alia pro aliis furtive se
supponunt, 1304. Vitia non solum vir-
tutibus vicina, sed etiam remota sunt
cavenda, 1387.— Vitia ex vitiis nascun-
tur, et qui minima negligit, paulatim
decidit, 348, 549. Cætera vitia sunt
duces superbiæ, 1055. Septeni princi-
palia vitia sunt proles superbia, ibid.
Quomodo unum vitium capitale ex al-
tero generetur, 1036.
Vitia quan-
doque ad usum virtutis immutantur,
100. Dum aliqui vitia quædam domant,
alia negligunt, etiam subac is mox
succumbunt, 227. Sæpe vitium peragit
quod virtus inchoavit, 304. Vitiis re-
nitentis ac cedentis discrimen, 326. In
mentem impii vitia vitiis succedunt,
482, 1113. Vitia omnia vitanda, 622.
Omnia vitia mentem deceptam inva-
dunt, 1056. Melius est ardere flamma
febrium, quam igne vitiorum, 1098.
Vitium unum virtutes omnes destruit,
1223. Vitiorum bellum contra virtutes,
1303. Vitia permixta contra mentem
veniunt, 1304. Vitiorum effectus qua-
les, ibid. Vitia qui sint subigenda,
99. Compunctio contra vitia munit, 100.
Vitia ad usum virtutum possunt famu-
lari, 100. Metu divinorum judiciorum
comprimuntur vitia, 929. Remedium
militis Christi adversus vitia capitalia,
137. Involuntarii vitiorum motus pœ-
nitentia castigandi, 1400. Aliquando
leviora vitia relinquenda sunt, ut gra-
viora subtrahantur, 1414. Contra vitia
sumatur virtus adjutorii, 1339.
Vitia se sub specie virtutis tegunt,
99. Vitia quædam mentiuntur virtutes,
ibid., 740, 1069, 1225, 1505. Ramus
erroris defendendi vitium ab Adam buc
usque perseverat, 119. Vitia virtutum
colore tincta, tanto nequiora sunt,
quanto esse vitia ignorantur, 1014.
Superbia sob auctoritate, et huma-
nus timor sub humilitate se palliant,
1251.

7

Sed tamen moderandæ, ibid. Vita activa
aliis, aliis magis congruit contempla-
tiva, ibid. Alterutra cuique pro inge-
nio colenda, 208. Duæ vitæ cum con-
servantur in mente, quasi duo oculi
habentur in facie, ibi. Periculosa est
vita contemplativa ultra vires assum-
pta, ibid. Actio debet contemplationem
antecedere, 209, 1195. Contemplatio-
nis et actionis figure Rachel et Lia,
210, 1324. Contemplativa vita tempore
minor, at major merito quam activa,
210, 1195. Maria contemplative, Mar-
tha figura activæ, ibid., 1195, 1524.
Vitæ activæ magna merita, contempla-
tive potiora, 210. In activa vita facilius
quam in contemplativa perseveratur,
353. Quis in contemplativa persistere
censeatur, ibid. Differentia vita activa
et contemplativæ, ibid., 909, 1195,
1210. Vita contemplativa stabilitatem
suam non perdit, si aliquando deficial,
353. Utramque vitam Christus in se
exhibuit, 909. Activæ vitæ virtutes,
1012. Activa vita multorum est, con-
templativa paucorum, 1018. Activa in
necessitate est, contemplativa in volun-
tate, 1195. Activa in servitute, con-
templativa est in libertate, 1196. Sed
nondum plena,1197. Activa ex munere,
contemplativa ex gratia est, 1196. Ad
contemplationem transire non licet,
activa vita non relicta, ibid. In activa
fixi permanere possumus, non in con-
templativa, 1210. Vite contempla ivæ
fructus, ibid. Pinguedo terra signi cat
vitam activam, 1215. In utraque vita
Scriptura sacra est morum regula,
1323. Activa per sex cubitos, contem-
plativa per palmum significatur, ibid.,
1540, 1351. Officia activæ vitæ, ibid.
Officia contemplativa, 1324. Intimæ
contemplationis in hac vita sola initia
degustamus, ibid. Activa vita cum cor-
pore deficit, ibid. Contemplativa mi-
nime aufertur, sed subtracta hujus
sæculi luce, perficitur, ibid. Utriusque
vitæ ordo, 1325. Quanta in contempla-
tiva mentis contentio, ibid. Jacob lu-
clans cum angelo est figura viri perfecti
in contemplatione positi, ibid. Deus
per contemplationem cognitus carnis
voluptatem exstingut, 1326. Quies vitæ
contemplativæ silentio, quod fit in colo,
signatur, 1327. Cur palmo, et hora
quasi dimidia, significetur, ibid. Limen
exterius portæ templi activam, inte-
rius significat vitam contemplativam,
1340. In Ecclesia alii in opere et con-
templatione perfecti, alii in opere, non
autem in contemplatione, 1551. Activa
et contemplativa vita in mandatis De-
calogi simul junctæ, 1365. Amor Dei
ad contemplativam, amor proximi per-
tinet ad activam, ibid. Vite activæ
virtutes metiantur in quadrum, 1426.
Vide Contemplatio.-Vita beata quan-
tum differat a terrena vita, 1626.

Vitia adversum nos foedus ineunt,
99. Cur vitia quædam leviora subigere
non possint jus i, 121. Vitiis propriis
obnoxii turbam tumultuantem in se
gestant, 128. Viri Sancti soli secum
Sunt, qui vitia subegerunt, 129. Aliud
est contra vitia cert re, aliud viis
consentiendo subjacere, 741. Horum
singula suum habent exercitum, ibid.
Ex septem vitiis capitalibus quinque
sunt spiritalia et duo carnalia, 1036.
Fallacia argumenta quibus capitalia vi-
tia mentem decipere moliuntur, ib d.
Quid agendum ne noceant, 1037. Duo
sunt vitia quæ humano generi maxime
dominantur, 1080. Aperti Dei hostes
vitiorum patroni, 1081. Vitia sibi co-
gnata quæ sint, 1303. Hæc vitia junctis
viribus simul mentem oppugnant, ibid.
Vitia alia successive ac diversis in par-

Vitis fecunda, sed neglecta, est fi
gura hypocritæ, 276.

Vitrum ostendit quidquid intus ha-
beat, 593. Quid vitrum significet,
ibid.

Vitula trituræ quid significet, 654.
Vitulus et leo et ovis quomodo in Ec-
clesia simul morentur, 1313.

Vivi sentientes pro scientibus in
Scriptura ponuntur, 565.

Vocare Dei, quid sit, 40. Vocantur
electi ad æternam patriam a sapientia
incarnata, 54. Ex omni genere homi-
num Deus ad suam cognitionem vocat,
190. Vocal Deus, cum nos amando
eligit, nos ei parendo respondemus,
386. Vocat Cum muneribus nos
prævent, quibus bene utendo ei
respondemus, 455. Vocati sunt ad
fidem quorum corda leonum fuerunt
cubilia, 555. Qui vocatus est alium
vocet, 1322. In diversis ætatibus ho-
mines a Deo vocantur in vi.eam, 1511,
1512. Vocante Domiso super numerum
multiplicantur fideles, 1513. Qui vo-
centur, sed non eligantur, 1583. Quid
sit bommem a Deo, ante faciem, vel
post tergum vocari, 1610. Pauperes
et debiles, cæci et claudi vocantur et
veniunt, 1622. Deo voranti non obse-
quentium reprobatio, 1624. Quot modis
Deus nos vocet, et ab erroribus revo-
cet, ibid. A ii vocantur in locum re-
spuentium vocationem, 1637. Molti
sunt vocati, pauci vero electi: verbum
valde tremendum, 1641.

Vocatiouis ad fidem certi, non præ-
sumant de sua vocatione ad regnum
æternum, 1514. Vocationes variæ,1624.
Oblatam vocationis gratiam aliqui, nou
solum respuunt, sed etiam persequun-
tur, 1637.

Volatilia coli significant sapientes
sublimia, 368.

Volatus animalium sublimitatem si-
gnat evangelistarum et doctorum,
1144.

Volucres coli aliquando in malo,
aliquando in bono Scriptura sacra acci.
pit, 603. Volucres cœli dicuntur ambi-
tiosi, 823, 825.

Volumen volans cur dicatur Scrip-
tura sacra, 475.

Voluntatem Dei homines, etiam no-
lentes implent, 194, 195. Voluntati
cognitæ fainulandum, 196. Volu tatém
propriam, et vitæ suæ studia, Deo
oportet subjicere, 350. Deus volunta-
tem impii potius quan effectum atten-
dit, 408. Ex voluntate propria imple-
mus quod nobis diabolus male suggerit,
424. Malæ ordinantur a Deo volunta-
tes, 519. Quomo lo homines se confor-
ment divinæ voluntati, 590. Voluntas
requiritur ad omne quod in hac vita
concupiscitur, 810. Quibus modis Deus
voluntatem suam indicet, 894. Volun-
tates proprias sequi quam noxium,
906. Nihil homini angustius quam pro-
prias frangere voluntates, 1071. Quos
voluntas prava pervertit, plerumque
adversitas corrigit, 1117. Voluntas ad
Dei placitum frangenda, 1297. Bonæ
voluntatis quam ampla substantia,
1379, 1:51. Ante Dei oculos nunquam
est vacua manus a munere, si fuerit
arca cordis repleta bona voluntate,
ibid. Nihil offertur Deo ditius bona
voluntate, ibid. Quæ sit bona volun-
tas, ibid. Vele aliquid facere, jam
mente facere est, 1562.

Voluptati cum mores inserviunt,
minoribus lasci i fena laxantur, 49.
Voluptatis perfe tio frustra quæritur,
128. Omnis descensus est in voluptate,
224. Qui nunc male in voluptatibus se
dilatat, eum post in suppliciis pœna
angustat, 459. Voluptas sæpe ex ne-
cessitate, 649. Impii delicias estimant
manere sub sensibus, 654. Pauci vo-
luptatum fovem, et interitum eva-
dunt, 669. Deus nos docet carnis vo-
Juptates cavere, 823. Quomodo in
jumentorum voluptatem decidant ho-
mines, 824. Sub necessitatis specie
voluptas in edendo se paliiat, 981.
Desiderium sordidæ voluptatis luti ne-
mine designatur, 1129. Contra mundi
voluptates, 1471. Voluptates pristine
ad memoriam redeant deflende, ibid.

Votum malum quanto citius impleri
permittitur, tanto celerius punitur, 479.
Ex peccati pœna fit ut votum Deo fac-
tum præ infirmitate non solvatur; 510.
Juramentum proferre est voto nos divi-
næ servitutis alligare, 1018. Pro pecca-
tis contra vota com missis qi hat satis,
ibid. Bona vota quoties ellectum per-
cipiunt, multiplicantur, 1145. Deo
consecrati voto, sunt holocaus um la
crymis lavandum, 1598.

Vox angelorum. V. Loc tio. Vox
sanctorum quæ, 42. Vox capitis sæpe
ad vocem corporis, sæpe vox corporis
ad vocem capitis transfertur, 637. Vox
Dei nou in gaudio, sed in terrore au-
diri dicitur, 868. Vox Domini quomo-
do audiatur, 871. Vox Dei torpentem
peccatorem excitans tonitrui similis,
ibid. Vox Dei quam potens sit 872.
Quot voces nos alloquantur, 1239. Vox
est in mente quasi quidim sonus intel-
ligentiæ, 1240. Quot voces nostris lo-
quantur sensibus, ibid. Voces carnis in
animo quæ sonent, ibid. Intellectus
animæ vox ejus est, sed sub firmamento,
ibid. Vox firmamenti, quæ sit, ibid.
Vox supra firmamentum quæ el Deo
loquitur, 1241.

Vulgus puperum, quis, 52%

[ocr errors][ocr errors]

Vuluere uno qui non prosternitur,
bis terque percutitur, ut usque ad in-
tima feriatur, 48. Vulnera clausa plus
cruciant, 240. Sine causa vulnera quo-
modo multiplicentur, 303. Homo de
medicamento vulnus facit, Deus de
vulnere medicamentum, 1092.

Vulpes, quid designent, 603.
Vultum suum qua ratione operiant
impii, 529.

Vulva nomine, quid designetur,
910. Quid sit de vulva procedere, 913.
Wisigothi qui sint, et quomodo ab
Ostrogothis differ ant, 2.

Z

Zachæus sycomorum ascendens, ut
Dominum videat, quos significet, 890.
Zachæo regnum Dei valuit dimidium
substantiæ, 1451. Nobis posuit Deus
Zachreum pœnitentiæ exemplum, 1551.

Zelus per ignem significatur, 18.
Unde fiat ut plebs zeli igne pereat, 58.
Zelus rectitudinis excitatus, a rectitu-
dine ne al erret, sed pareat rationi,
178. Zelus sanctorum principes incre-
pan'ium ex humilitate, non ex elatione
procedit, 237. Zelus suis contineatur
limitibus, 341, 1195, 1207. Zelus mn-
suetudini et justitiæ conjungendus,
341. Excessus zeli in correptione ve-
nialis, 344. Hæretici zelum Ecclesiæ
furorem et insaniam vocaat, 437. Ze-
lari, quid sit, 666. Propter infirmorum
casum fortes zeli sui igne aduruntur,
674. Quis et quantus Pastori zelus ad-
versus delinquentes necessarius, 816.
Zelus est sartago ferrea, ibid., 1304.
Qua discretione exercendus, 817. No
ex occulto odio prodeat, ibid. Zelus ita
sviat rectitudinis, ut non expleat ra-
biem furoris, 848,1501. Zelussanctorum

S. GREGORII LIBRORUM MORALIUM CONTINUATIO.

-

-

LIBER XVII. Quæ supersunt cap. xxiv libri Job, a
versu 20 dimidiato, cum capitibus xxv et xxvi integris,
integris
exponit morali potissimum sensu.

37

LIBER XVIII. Continet expositionem capitum xxvi et
Xxvm libri Job usque ad versuin 21 dimidiatum, secundum
multiplices sensus.
LIBER XIX.
tur.
Ab extrema parte vers. 21 cap. xxv
usque ad vers. 21 sequentis cap. exclusive perducia expo-
sitione, varii sensus non minus docte quam pie aperiuntur,
maxime de Christo et Ecclesia.
95

LIBER XX Explicantur fusius quinque ultimi versus
cap. xxix lib. Job, cum integro cap. xxx, maxime de hæ-
reticis et carnalibus Ecclesiam vexantibus.

135

LIBER XXI.- Exponitur cap. xxxi lib. Job, ad versum 21
exclusive, et laudatis prius castitate, bumilitate, miseri-
cordia, multa de occasione peccati fugienda potissimum
docentur.
187

LIBER XXII. Quod superat capitis xxx1 libri Job expli-
catur, commendanturque præsertim animi demissio et
moderatio, patientia, charitas, et erga subditos sollici-
tudo.
211

ORDO RERUM

QUÆ IN HOC TOMO CONTINENTUR.

LIBER XXIII. Exponuntur cap. xxx et xxxm usque
ad versum 22, ubi, silente Job, Eliu junior multa recta et
249
sana, sed non recte et sana inten ione edisserit.

-

LIBER XXIV. — Exponuntur undecim versus posteriores
cap xxxm, et octodecim priores cap. xxxiv, præclaraque
de Christo mediatore, de c ntemplatione, de conversionis
ordine, de pastorali officio docentur.
287

--

LIBER XXV. - In explicatione capitis xxxiv, a versu 19
ad 30, de reproborum pœna o cultisque Dei judiciis disse-
ritur.
319

LIBER XXVI. - Exponit sanctus Doctor septem ultimos
versus cap. XXXIV, et caput xxxv ex integro, cum uno et
viginti prioribus versibus cap. XXXVI. Ubi latissime in sen-
sus tum allegoricos tum morales excurrit.

347

LIBER XXVII. — Duodecim ultimi versus capitis xxxv
exponuntur, cum integro capite xxxv, ingeniose quæsitis
ad astruendam, tum doctrinam, tum ethicen christianam
sensibus.
399
LIBER XXVIII. — Explicantur undecim priores versus
capitis xxxvi, multiplici sensu, præsertim morali. 445

-

LIBER XXIX. Explicantur capitis XXXVIII versus duo
supra vigin'i a 12 ad 33 inclusive; multaque docentur,
præsertim de Satanæ artibus et insiliis, de gratia, de pra-
destinatione, reprobatione occultisque Dei judiciis. 477

[ocr errors]

LIBER XXX. Expositionem octo versuum ultimorum
capitis xxxvi, el tidem capitis xxxix, complectitur. Ubi
de Evangelii prædicatione præsertim plurima pie ac eru-
dite sanctus Doctor edisserit.
521

LIBER XXXI. Explicatur versus nonus cum reliquis
capitis XXXIX, omissis tantum tribus ultimis; et divine gra-
ti, in Evangelii prædicatione peccatorumque conversione,
efficacia præsertim demonstratur.
571

PATROL. LXXVI.

LIBER XXXII. Duobus ultimis versiculis capitis XXXIX
explicatis, quatuor supra decem priores cap. XL exponun-
tur; multaque tun de infinita Dei potentia, tum de Satanæ
noxiis in homines consiliis docentur.
631

pro Ecclesia, 1005. Idolum zeli, quid
sit, ibid. Zelum charitatis erga proxi-
mum exstinguere,'quibus dolis conetur
diabolus, 1069. Legendo Scripturam:
sacram zeli fervor excitatur, 1228. Ze-
lus prædica ori, etsi cruciet, quantum
necessarius, 1301. Zelus animarum gra-
tius Deo sacrilicium, ibid. Zelus fortis
est frixura cordis, ibid. Mens justi zeli
ardore cremata significatur per similsm
oleo conspersam et sartagine frixam,
ibid., 1305. Si zelus amorem non ha-
bet, simila calore caret, ibid. Anima
justi zelo cremata, sacrificium et holo-
caustum fit Domino, ibid. Zeli fortis ac-
tus, ibid. Deo non placent, aut simpli-
citas sine zelo, aut sine simplicitate
zelus, 1578.
Zonam auream circa mamillas habere,
quid si, 1128.

-

LIBER XXXIII. Expositionem versus decimi quinti et
reliquorum capitis XL, nec non duodecim priorum cap. XLI
exhibet, ubi variæ dæmonis artes deteguntur, doceturque
prædestinatio gratuita, et cum libero art itrio concilia-
667

LIBER XXXIV. -Exponitur capitis XLI versus 13 cum
reliquis, de diaboli præsertim superbia et sævissimis in
sanctos Antichristi persecutionibus.
717
LIBER XXXV ET ULTIMU. — In quo per anacephalæosim
multa jam dicta revocantur, et immensum hoc opus demis
sissima humanæ infirmitatis confessione absolvitur. 749
Admonitio in sequentes homiliarum libros.
781
HOMILIARUM IN EZECHIELEM LIBER PRIOR. 783
HOMILIA PRIMA. — Prophetam expositurus sanctus Doctor
de prophetiæ temporibus et modis præfatur.

786

HOMILIA II.-Prophetiæ Ezechielis quinque priores ver-
sus, juxta multiplicem sensum, al egoricum præsertim el
moralem exponuntur.
795

HOMILIA III.- Exponuntur quatuor versus, a sexto ad
decimum, de sanctis prædicatoribus et de duplici eorum
vita, activa et contemplativa.
806

HOMILIA IV. In explicatione versuum dećimi, unde-
cimi et duodecimi inchoati, multa præcepta moralia, præ-
ser im de continua in Deum intentione, et ad se attentione
proponuntur.
814

HOMILIA V. In expositione trium versuum a duode-
cimo ad decimum quintum docte disseritur de S. iritu
sancto ejusque in sanctis impulsu, motu et inhabitatione.

-

--

821

HOMILIA VI. Explanantur versus 15, 16, 17, cum me-
di decimi octavi parte; deflexo ad sacræ Scripturæ, a:l
Evangelii præsertim commendationem, prophetici sermo-
828

uis sensu.

flOMILIA VII. -- Exponitur versus 18 cum quinque se-
quentibus, maxime de sacræ lectionis utilitate, et de exhi
bendis ea cautione charitatis officiis, ut nobis potissimum
per pœnitentiam intendamus.
840

HOMILIA VIII-A ve su 24 quæ sepersunt capitis primi
explicantur, cum initio capitis secundi; et de Christi divi-
nitate, de verbi Incarnatione, de prædicatione, de Eccle.
siæ congregatione, multiplicatione, unitate, plurimis dis-

seritur.

853

HOMILIA IX.- Ezechielis caput secundum explanatur ;
qua in expositione non solum multa moraliter explicantur,
sed etiam non pauca de gratiæ prævenientis necessitate,
de liberi arbitrii consensu et cooperatione, de sacræ Scri-
pturæ obscuritate et interpretatione doctissime edisserun-
tur.
870

HOMILIA X.- In explicatione priorum versuum capitis
tertii usque ad quintum decimum commendat maxime
Scripturam sacram, ejus assiduam lectionem, meditatio-

48

[ocr errors][ocr errors]

nem, et prædicationem.

886

HOMILIA XI. Explan tionem, capitis ш Ezechielis pro-
sequitur a versu 15 ad 20, ubi de officio pastorali, de pec-
caris prælatorum et subditorum invicem connexis, ac de
wentis obcæcatione præsertim disseritur.

905

HOMILA XII. Quod residuum est capitis t. rtil decurrit,
et usque ad versum 4 capitis quarti suam explanationem
perducit, quam ad varia sive pacepta sive cousilia mora-
lia pro prædicatoribus et auditoribus inflectit.
HOMILIARUM IN EZECHIELEM LIBER I OSTERIOR.

919-

933

Homilia prima —In explicatione trium priorun) versnum
cap. XL Ezechielis, et quarti inchoati, de Christo et Eccle-
sia, de electis, et de occultis erga eos Dei judiciis, pra-
sertim disseritur,
935

HOMILIA HI.In duobus cap. XL vers bus, quarto vide-
licet ac quinto, explicandis, de activa et contemplativa vita
fuse disserit sanctus Doctor, et plurima, suo more, docu-
menta moralia inspergit.

918

HOMILIA III. — In trium versuum explicatione potissi-
mum describi'ur Ecclesiæ ædificium ex omnibus sub utro-
que Testamento justis constructum.
HOMILIA IV, Quatuor versibus a nono ad duodecimuu
allego ice aut moraliter explicatis, absolvitur.
958
972

HOMILA V. Ab extremia duo jecimi versus parte ad
decimum septimum, Ezechielis cap. quadragesimum expo-
hitur ac de contemplatione præsertim disseritur. 984
et

HoM VI. Tris duntaxat versus explicantur,
quanta in Christianis, maxime vero iu apostolis, perfectio
elexerit os'en itur.
HOMILIA VII [Al. xix].
explicatiouem complectitur, plurimaq e simul exhibet
Septem versuum, a 20 ad 27,
998
præcepta moral a, de Spi itus sancti doais, gradibusque ad
ea ducentibus, de vera perfectione aç de bonorum operum
peces i ate.
1011

HOMILIA VILI [A!. xx] Versus 27 ac reliqui, usque ad
58 inclusive, ¡l`rique cursi'n, alii fusis exponuntur, et
dogma de resurrectione potissimum astruitur. 1027

ÏMILIA IX [Al. xx]. — Quinque versus, a 39 ad 43,
*xponendi proponuntur, et vix ten'ato seusu litterali, spi-
ritualis et moralis profei untur, ac de pastoris officio impri-
mis disseritur.
1041

-

HOM L'A X [Al. xx1]. — Quatuor versus, a 41 ad 48, ex-
ponendo sanctus Doctor de fide, spe, charitate, ac de bonis
peribs Deo in cordis altari offerendis liberius excurrit,
el hoe of us ab olvit.
1058
1071

Admonitio in opus subsequens.

-

HOMILIA QUADRAGINTA IN EVANGELIA. 1075
HOMILIA TRIMA.
Petri apostoli, Duminica secunda Adventus Domini. 1077
Habita ad populum in basilica sancti
HOM LA II. Habita ad populum in basilica sancti Petri
apostoli, Dominica in Quinquagesima.
1081

HOM LIA III. — Habita ad populum in basilica sanctæ Fe-
licita is martyris, in die natal.s ejus.
HOMILIA IV. -Habita ad populum in basilica sancti Ste-
phani martyris, de apostolis.
1086
HOMILIA V Habita ad populum in basilica beati An-
dreæ ajo toli, in die natalis ejus
1089
HOMILIA VI.-Habita ad populum in basilica sanctorum
Marcell ni et Petri, Dominica tertia Adventus Domini,
10 2
1995

-

Homaa VII — Häbita ad popu'um in basilica sancti Pe-
tri aposto i, Dominica quar,a in Adventu Domini.
HÒM LỤA VIII, — Habita ad populum in basilica beatæ
Maria Virginis, in die natalis Domini
1099
ves ri, mie natalis ejus.
Habta ad populum in basilica sancti Si!-
1103
HOMILA X.
apostoli, in die 1 piphaniæ.
Habita ad populu:n in basilica sancti Petri
1105
Hostia, XI. — Habits ad populum in basilica sancto
1110

HOLIA IX.

-

[ocr errors]

-

4516
1114


ORDO RERUM QUÆ IN HOC TOMO CONTINENTUR.
Agnetis, in die natalis ejus.
HOWLIA XII,-Habita ad populum in basilica sanctæ
Aguetis, in die natalis jus
HOMILIA XIII.— Habita ad populum in basilica beati Fe-
licis confessoris, in die natalis e us.
1118
HOMILIA XIV. Harita ad populum in basilica beati l'e-
tri apostoli, Dominica secunda post Pascha.
1123
HOMILIA XV. Habita ad populum in b. silica sancti
Pauli apostoli, Dominica in Sexagesima.
1127
HOMILIA XVI.
Joannis, quæ dicitur Constantini ini, Dominica prima in Qua-
Habita ad po ulum iu basilica sancti
1131
dragesima.
HUMILIA XVII.
nensium.
Habita ad episcopos in fontes Latera-
113+
HOMILIA XVIII. — Habita ad populum in basilica sancti
Petri apostoli, Dominica iu l'assione.
1138
HOMILIA XIX.
Laurentii martyris, Domin ca in Septuagesima.
Habita ad populum in basilica beati
1149
HOM LI XX.
Joannis Baptista, Sabbato Quatuor temporum ante nata-
Habita ad populum in basilica sancti
11. 3.
Tem Christi.
HOMILIA XXI.
Mariæ virginis, die sancto Pasche.
Habita ad populum in basilica beate
1159
HOMLI XXI,
Joannis, quæ appell.tur Constantiniana, Sabbato post
-Habita ad populum in basilica beati
1169
Pascha.
1174

HOMILIA XXIII.— Habita ad populum in basilica beati
Petri apostoli, in crastino Pascha.
1181

HOMILIA XXIV, — Habita ad populum iu basil.ca bati
Laurenti martyris, foris muros Urbis, feria quarta
Paschæ,
1183

[ocr errors]

-

HOMILIA XXV. -Habita ad populum in basilica sancti
Joannis, que appellatur Constantiniana, feria qui.ta
l'ascha.
HOMILIA XXVI. — Habita ad populum in basilica beati
Joannis, quæ dicitur Constantiniana, in octavis, P.sche.

1188

-

FINIS TOM! SEPTUAGESIMI SEXTI.

[ocr errors]

-

1197

HOMILIA XXVII. —Habita ad populum in basilica san ti
Pancratii marty is, die n talis jus
HOMILIA XXVIII.-Habita ad populum in, basilica san-
cto um Nervi et Achillei, die n talis eorum.
1204
HOMILIA XXIX. ·
Petri apostoli, in Ascensione Domini.
Habita ad populum in basilica bea i
1210
HOMLIA AXX. Habita ad populum in basilica sancti
Peiri apost, die sancto Pentecostes.
1213
12139

-

HOM'LIA XXXI, -Habita ad populum in, basilica sanc'ı
Laurentii ma tyris, Sabbato. Quatuor temporum Septem-
bris.
1227

HOMILIA XXXII. -
ctorum l'rocessi et Martiniani, die natalis eorum,
Habita ad populum in basilica san-
HOMILIA XXXIII. — Habita ad populum in basilira sancți
Clements, feria sexta Quatuor temporum Septembris.
1232
1.38

HOM LIA XXXIV. — labi a ad populun in basil ca bea-
torum Joann.s et Pauli, Dominica tert a, ost Pentecosten
HOMILIA XXXV. — Habita al populum in basilica sancti
Meunæ martyris, die natalis ejus.
1216
HOMILIA XXXVI.
torum apostolorum Płúlippi et Jacobi, Dominica secun ta
Habita ad populum in basilica bea-
1259
post Pentecosten,
1366

HOM:LIA XXXVII. — Habita ad populum in basilica beati
Sebastiani martyris, die nita is ejus.

1271

HOMILIA XXXVIII — Habita a 1 populum iu basilica beati
Clementis martyris,

1281

HOMILIA XXXIX. -— Habita ad populum in basi'ica beati
Jannis, quæ dicitur Constantiniana.
HOMILIA XI.
Laurentii_marty is Dominica secunda post Pentec. 1501
Habita ad populum in basilica s neti
129.5
Oratio S. Gregorii ad plebem de immortalitate.
1311

98

« PoprzedniaDalej »