Obrazy na stronie
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

CALVIJN'S BESCHOUWING

OVER

KERK EN STA A T.

Ο

CALVIJN'S BESCHOUWING

OVER

KERK EN
EN STAAT

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID

AAN DE

RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT

NA MACHTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

DR. A. A. W. HUBRECHT

HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE

VOLGENS BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSITEIT

TEGEN DE BEDENKINGEN VAN

DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID

TE VERDEDIGEN

op Vrijdag 4 Juli 1902 des namiddags te 4 uren

DOOR

SAMUEL SCHOCH

GEBOREN TE LEIDEN

TE GRONINGEN BIJ J. B. WOLTERS 1902

« PoprzedniaDalej »