Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950–1973

Przednia okładka
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 15 sie 2018 - 386

Gdy przystępowałem do lektury książki Ryszarda Stemplowskiego o Zrzeszeniu Studentów Polskich, wiedziałem, że napisał ją człowiek ”ze środka„, były działacz znający mechanizmy, konteksty i ludzi - a do tego naukowiec doskonale zdający sobie sprawę z pułapek subiektywizmu, a zarazem posługujący się profesjonalnym warsztatem badawczym historyka. Wielkim atutem Autora było i to, że z racji ”starych znajomości„ mógł dotrzeć do wielu działaczy ZSP i uzyskać od nich mnóstwo relacji i wywiadów. […] obok bogatej literatury przedmiotu,memuarystyki, prasy, publikowanych dokumentów, a także archiwaliów (na przykład z Archiwum Akt Nowych) wykorzystał dokumenty pochodzące ze zbiorów własnych oraz kolegów z ZSP. […] Nie ulega dla mnie wątpliwości, że mamy do czynienia z książką ważną i potrzebną. […] Czy całkowicie wypełni lukę, jaka istnieje w opisie dziejów ZSP? A czy w ogóle kiedykolwiek jakakolwiek książka w całości wypełniła jakąkolwiek lukę historyczną?

Z recenzji prof. Jerzego Eislera


Wielki walor pracy stanowią źródła - dokumenty oraz wywiady przeprowadzone z czołowymi działaczami ruchu studenckiego, a także z partyjnymi dostojnikami. Wywiady mają charakter zogniskowanych wywiadów eksperckich. Dzięki nim autor mógł skonstruować ciekawe wyjaśnienie powodów, dla których w szczycie stalinizmu pozwolono w Polsce na założenie społeczno-zawodowej organizacji studenckiej i akceptowano jej istnienie przez 23 lata, jak również powodów zlikwidowania tej organizacji.

Z recenzji prof. Jacka Raciborskiego

 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Spis treści

Sekcja 1
5
Sekcja 2
7
Sekcja 3
11
Sekcja 4
31
Sekcja 5
40
Sekcja 6
73
Sekcja 7
79
Sekcja 8
204
Sekcja 10
323
Sekcja 11
343
Sekcja 12
358
Sekcja 13
361
Sekcja 14
363
Sekcja 15
367
Sekcja 16
371
Prawa autorskie

Sekcja 9
287

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne