Vier merkwürdige Codices der Münsterschen Paulina

Przednia okładka
Theissing, 1873 - 36

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Popularne fragmenty

Strona 19 - Quia si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua, quae ad pacem tibi! nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis.
Strona 34 - Ingrediënten ende Ampliatien Van antwoort te geven Aen den Heer Ambassadeur van Vranckryck Op syne Propositie Van den XVII. Martii 1648. Tot Amsterdam , Gedruct , by Johannes Verny (psettdoH. van J. Veely Ie 's Grav.) , . . . 1648. in-4".
Strona 27 - Raedt van de Finantien van den Koningh van Spagnien en Griffier der selve (In d. 8 Febr. 1647). Deventer, JACOB VERWOREN, 1647. kl. 4°. Met het titelbl. 24 ongen. blz. 1212. Poincten Van Consideratie, Vande . . . Ambassadeurs extraordinaris en Pleinpotentiarijsen van Spagnien, Aonde . . . Staten Generael. Van Munster Schriftelijcke over gesonden (m d.
Strona 27 - Waerheydt. 1647, 4°. 8 1. 1 5667. Vertoogh Van Antoine De Brvn, Raedt ende Ambassadeur van sijne Majesteyt van Spagnien tot bevordering der aengevangen Vrede-handelinge tot Munster. Aen ... de ... Staten Generael der vrije Vereenigde Nederlanden. Schrifttelijck gesonden uyt Deventer den n.
Strona 25 - Ambassadeurs van desen Staet, In het Tractaet van Vreden tot Munster met die van den Konink van Spangien, hebben te verhandelen (in d.
Strona 32 - Februarij 1648. Geschreven vande Coninck van Vranckrijck aen de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Mitsgaders de Propositie gedaen van Monsieur Thuillerie, extraordinaris Ambassadeur des Conincx inde vergaderinge vande gemelde Hoogh Mogende Heeren Staten Generael.
Strona 34 - Upenhertige en Trouhertige Reqveste, Ghepresenteert ende overgegeven, aen de... Staten van Zeelant, den 16 Meerte 1648. Door de rechte Patriotten, en ware Lief-hebbers des Vaderlandts... Gedruckt... 1648. Zond. plaats, kl. 4°.
Strona 31 - Arti.culen en Condit.ien van den Eeuwigen Vrede, geslooten tusschen den Grootmachtigen Koninck van Hispaignen etc. ter eender ende de Hoog-mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden ter ander zijde; onderteyckent ende bezegelt den dertigsten Januarij 1648 tot Munster.
Strona 9 - Ballet dans« a Munster sur la nouuelle de l'heureuse naissance de Monseigneur le conte de Dunois au mois de Feburier 1646.
Strona 3 - Templi pacis apud Monasterienses architecti primarii sive eminentiorum ad universalem orbis christiani concordiam undequaque legatorum, qui solemniore ritu pompaque voluere aut saltem potuere in urbem hactenus invehi, e tabula quast loquentium prosopopoeiae. Ita attemperatae, ut eorum quisque se vitaeque anteactae functiones, dominia, munia, dignitates in speculo velut ad oculum spectatori curiosiori uno obtutu exhibeat. 5 Lieferungen. [Monasterii] 1646—1648 CORTREJUS, A.: Viri excellentissimi...

Informacje bibliograficzne