Obrazy na stronie
PDF

BIBLIOTEKA WARSZAWSKA.

18614

BIBLIOTEKA
WARSZAWSKA.

PISMO POŚWIĘCONE ·

NAUKOM, SZTUKOM I PRZEMYSŁOWI.

1861.

Tom plérwszy.

POCZET NOWY, TOM !.

WARSZAWA.
W DRUKARNI GAZETY CODZIENNEJ,
przy ulicy Davidowiczowskiej Nr. 619.

1861.

[merged small][ocr errors][merged small]

Wolno drukować, z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby egzemplarzy. Warszawa, dnia 23 Grudnia (5 Stycznia) 186% r.

Cenzor, RADCA KOLLEGIALNY

Stanisławski.

OD REDAKCYX.

Rok dwudziesty ubiega od chwili, kiedy w zupełnéj ciszy literackiéj grono miłośników nauk, pragnąc rozniecić ognisko duchowe, zebrane w bratnie koło w r. 1840, postanowiło założyć pismo, które odpowiadałoby warunkom położonym za zasadę. Warunki te były: utrzymanie w czystości, języka ojczystego, podtrzymywanie upadającej nauki, wzmacnianie ogniw tradycyjnych.

Tak zawiązana Redakcya Biblioteki Warszawskiej, podług przyjętego planu wydając pismo przez lat 20 bez przerwy i doprowadzając ogólny zbiór do 80 tomów, nie zrażała się żadnemi trudnościami: szukała rękojmi istnienia pisma swego

« PoprzedniaDalej »