Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament

Przednia okładka
Głoskami drukarni K. Tauchnica, 1856 - 586
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Popularne fragmenty

Strona 191 - ... Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 To było na początku u Boga. 3 Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 4 W niem był żywot, a żywot był światłością ludzi. 5 A światłość w ciemności świeci, ale ciemność jej nie ogarnęła. 6 Był człowiek posłany od Boga, któremu imię było Jan. 7 Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczył o światłości, aby przezeń wszyscy uwierzyli.
Strona 570 - I widziałem niebo nowe, i ziemię nową. Albowiem pierwsze niebo, i pierwsza ziemia przeminęła, a morza iuz więcey nie masz. 2. A ia Jan widziałem ono święte miasto Jeruzalem nowe zstępuiące z nieba, od Boga zgotowane, iako oblubienicę ubraną mężowi swemu.
Strona 15 - Wszelki tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, będzie podobny mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i wiały wiatry, i uderzyły na on dom, a nie upadł, bo był na opoce ugruntowany.
Strona 531 - Bogci iest miłość : a kto mieszka w miłości , w Bogu mieszka, a Bóg w nim. 17. W tym wykonana iest miłość Boża z nami, abyśmy ufność mieli w dzień siidny, iż iaki on iest, imyiesteśmy na tym świecie.
Strona 196 - Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się kto nie odrodzi z wody az Ducha Świętego, nie może wniść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z ducha, duch jest.
Strona 6 - I rzekł mu: To wszystko dam tobie, ieśli upadłszy uczynisz mi pokłon. 10. Tedy mu rzekł Jezus: Pódź precz szatanie. Albowiem napisano iest : Panu Bogu twemu kłaniać się, a ieinu samemu Boską służbę oddawać będziesz.
Strona 16 - Jakobem w królestwie niebieskim. 12. A synowie królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 13. I rzekł Jezus Rotmistrzowi : Idź, a iakoś uwierzył , niech ci się stanic.
Strona 189 - Łukasza (XXIV, 13-35), tak że mówić by można o jej odmienności od tradycji, gdyby nie jedno. W tekście misterium wielkanocnego z Benediktbeuern jest scena, w której Chrystus gromi spotkanych w drodze do Emaus uczniów słowami, które w przekładzie Wujka brzmią: „O głupi, a leniwego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Izaż nie było potrzeba, aby to był cierpiał Chrystus i tak wszedł do chwały swojej?
Strona 135 - I usiadł on, który był umarły i począł mówić i dał go matce jego. d. 4 Listop. — posiedzenie — wolność ludów europejskich przez cielesne potrzeby powstała i wypracowała machiny rządów konstytucyjnych — są i...
Strona 472 - Spiesz się abyś do mnie rychło przybył. 10. Albowiem Demas mię opuścił, umiłowawszy wiek teraźnieyszy , i poszedł do Thessaloniki : Krescent do Galacyey, Tytus do Dalmacyey. 11. Łukasz sam iest zemną.

Informacje bibliograficzne