Obrazy na stronie
PDF
ePub

CAP. XI.

Scripta a Prudentio Tricassino episcopo, Remigio Lugdunensi archiepiscopo, et Ratramno Corbeiensi monacho, causae Gotteschalci patronis, edita.

Adversus eundem Scotum, ex variis veterum doctorum testimoniis, a Prudentio episcopo Tricassino liber est congestus: cui et inde titulus datus: "Liber Johannis Scoti correctus a Prudentio, sive a caeteris Patribus; videlicet a Gregorio, Hieronymo, Fulgentio, atque Augustino." Is vero ex Nicolai Fabri suppellectile libraria in Augustini Thuani bibliothecam traductus, Lutetiae nunc a Puteanis fratribus possidetur. Cui* haec ad Wenilonem Senonensem archiepiscopum praefixa cernitur epistola.

Reverentissimo patri et beatissimo pontifici inter pastores Christi eminentia vits e doctrinseque eximietate clarissimo Gueniloni, Prudentius sternam in Domino saluLem.

"Accensus, prout decet atque oportet, zelo Catholicae fidei, et verse charitatis affectu, Pater beatissime, misisti mihi quandam schedulam decem et novem capitula continentem, ex libro cujusdam Scoti selecta, a nostro, ut ais, se quodam modo intellectu divertentia, rogans et monens, ut quaecunque in eis a vero exorbitantia comperissem, unicuique de libris evangelicis et catholicorum doctorum auctoritatibus devianti capitulo congrua depromerem abunde responsa. Quibus decursis solliciteque perspectis, reperi in eis Pelagianae venena perfidie, et aliquoties Origenis amentiam, Collyrianorumque haeretico- rum furiositatem: quorum [errores] merito a Catholicae fidei cultoribus ac propugnatoribus validissimis confutati,

1 Ex Nicol. Camuzatii promptuario antiquitatum Tricassinee diojcesis.

censuraque justissimae severitatis multo ante nostra tempora damnati sunt. Intremui, fateor, et expavi tot olim errores, cum suis auctoribus jam sopitos, nostris denuo temporibus pullulare; et deficientes quondam fumos nova rursum accensione erumpere, suique noxietate multorum oculos caligare. Quibus, ut jusseras, refellendis cum animum pararem appellere; laboris difficultate perterritus, deliberabam penitus omittendum."

"Verum monentis auctoritate perpensa, duxi satius cum fructu obedientiae, etsi minus pleno, aliquatenus labi; quam paternae reverentiae, timiditate stupida, contraire. Animatus itaque meritis rogantis, orationumque instantissima puritate scribentis; visum est librum eundem si qua forte inveniri posset diligenti curiositate perquirere, cujus serie salebrosas tantorum errorum tortiones valerem facilius intueri. Quo gratia Dei, sine qua nihil sum, et nihil possum, ut optaveram assecuto; deprehendi, quantum divinitus inspiratus potui, Pelagii, Coelestii, eorumque sequacis ac defensoris acerrimi Juliani, per omnia sectatorem, Johannem videlicet Scotum, tanta impudentia orthodoxae fidei patribusque Catholicis oblatrantem: ac si unus spiritus Julianum Johannemque docuerit, unus idemque spiritus in eis fuerit; nec dispar spiritus per eorum linguas tot tantasque blasphemiarum nauseas evomuerit. Nam et gratuitam Dei gratiam pariliter impugnant, et Dei justitiam similiter denegant, et originale peccatum, quod nascentes trahimus, quoque non nisi ccelesti gratia per mysterium baptismatis solvimur, in dissimili garrulitate dissuadent; argutiisque dialecticis simillima vanitate desipiunt. Rectissimum etiam sanctarum Scripturarum intellectum, patrumque Catholicorum sensum sanissimum, tam concina varicositate pervertunt; ac si nunquam adversus eorum errores quippiam fuerit actitatum. Quibus cum a patribus, praecipueque beatissimo Augustino, competentissime abundantissimeque responsum fuerit: nequaquam me praesumptionis a piis lectoribus credidi judicandum, si tuis monitis, dictante pietate, libenter obsequens, offeram pro vili portione in donaria tabernaculi Domini mei qua? possim; relinquens potioribus ac doctioribus, quae que melius valuerint et voluerint, offerenda. Nec posse, ut ait S. Hieronymus, alterius opes alterius paupertate fcedari. Fidens igitur in ejus gratia, qua praevenimur ut bene velimus, subsequimur ne frustra velimus; revolutis patrum consonis per omnia paginis, quid quisque eorum antidoti contra eadem venena confecerit, decerpere fideliter curavi, praefixo cujusque doctoris nomine, libroque pariter intimato. Verba quoque ejusdem Johannis, ut ab eo digesta sunt, pluribus locis inserui, praeposito etiam nomine ipsius, cum praecedente illud nota quae Graece dicitur Oijra, quam sententiis capitalibus damnandorum aliquib praescribere solebant. In multis enim non verba ejus interposui, quae loquacitate nimia legentibus fastidium ingerunt; sed sensibus eorum pro captu meae pusillitatis veraciter obviavi. Ubicunque autem mei sermonis interpositio necessarium locum expetit, ne quid mihi tribuerem, si quid boni suprema gratia per meae linguae organum loqueretur, notam superponere studui, quae ab artigrapliisc Chrisimond nuncupatur: quoniam velut monogramma nominis Christi effigiare quodammodo cernitur: ut ejus totum ostenderem, quidquid benignitatis ipsius largifluis indebitisque muneribus imbibissem. Illud etiam necessario credidi praemonendum, ut tuae beatitudinis perspicacia subtiliter solliciteque attendat, quantis se idem Johannes contrarietatibus impugnet, qui ea quae nunc adfirmat post denegat, et quae modo loquaci vanitate diffitetur, postmodum vana loquacitate confitetur: adeo ut aut non viderit quid dixerit, aut a nullo unquam videri putaverit."

"Quaeso igitur, ut omnia vigilanter studioseque permetiens, quidquid fideliter dictum judicaveris, auctori Domino gratias agendo deputes: si quid vero (quod absit) secus reperies, imbecillitati meae compatiens, emendare ne differas. Sicque fructum piae devotionis duplicato fcenore consequeris; si et votis pie jubentis pie prolata re

b alioqui, legit Barthius, adversar. lib. 29. cap. 15. c Vid. eundem Barthium, lib. 18. cap. 14.

d Xpti"1)10''- Vid. Casaubon. pag. 59. notarum in Platonem Diogenis Laertii.

spondeant, et alio nitentia ad suum tramitem dirigantur. Orantem pro meis multipliciter praevalentibus mentis et corporis infirmitatibus sanctissimam paternitatem tuam, virtus omnipotentis gratiae Dei vigentem ac sospitem ju- giter conservare dignetur."

De censura vero illa iniquiore, quam opusculo huic in manuscripto exemplari ab antiquario prs?fixam fuisse commemoravimus*, Caspar Barthiif conjectura est; "potuisse censorem illum Pelagianas Scoti diatribas, quarum vestigia in Prudentianis forte relicta, oculo non satis attento pellegisse,etinde notaminnocentiepiscopo impegisse." Non enim breves tantum illas novemdecim capitulorum summas, ut fecit Florus, sed ipsa quoque Scoti pluribus in locis verba, ex integro illius opere descripta,responsioni suae inseruit Prudentius. Nisi putandum potius,ex Semipelagianorum numero fuisse censorem illum, vel, quod Flodoardo et aliis annalium scriptoribus accidisse videmus, Rabani et Hincmari partibus adversus Gotteschalcum nimium favisse: tum enim de Prudentii dogmatibus sinisterius eum judicasse, nihil est mirandum. Cum enim ./Eneas, qui synodo Carisiacse interfuerat, in Parisiensi Ecclesia episcopus esset ordinandus: pro Gotteschalci parte capi- tula nonnulla edidit Prudentius, illis quae in Carisiaco conventu constituta fuerant, opposita, quibus si episcopus postulatus subscribere recusaret, ordinationi ejus se nequaquam assensurum, missa per vicarium tractoria sua, protestatus est. Eam8 vero integram, quandoquidem ad eam de qua agitur causam in primis facit, transcribendam hic curavimus.

Patri venerabili [Gueniloni metropolitano Senonic* sedis Antistiti] et csetcris patribus fratribusque sincerissime diligendis, atque coepiscopis reverendis, Prudentius stcrnam in Domino salutem.

"Quantum ad meritum peccatorum meorum spectat, justissimo Dei judicio, quantum vero ad indebitas atque indeficientes ejus misericordias pertinere dinoscitur, mise

1 Supra, cap. 8. pag. 86. f Barth. advcrsar. Ub. 1S. cap. 11.

'Ez Appcndicc tomi 2. conciliornm Galliac.

ricordissimo ipsius muncre, infirmitatibus pene omnibus notis depressus, sancto desiderabilique vestro conventui adesse prohibeor. Quod autem possum, praesentibus literis, atque legato nostrae Ecclesiae presbytero Arnoldo, mei consensus praesentiam eatenus exhibeo, ut is qui ordinandus est, si apostolicae sedis omnibus institutis, et beatorum patrum Innocentii, Zosimi, Bonifacii, Xysti, Leonis, Gelasii, Ccelestini, Gregorii, Hilarii, Ambrosii, Augustini, Isidori, Primasii, Fulgentii, Hieronymi, Cassiodori, Bedae, aliorumque adaeque catholicorum atque orthodoxorum virorum scriptis dictis, ac specialiter super quatuor capitulis, quibus omnis Ecclesia Catholica adversus Pelagium, ejusque haereseos sequaces, pugnavit ac vicit, atque ad posterorum memoriam litteris auctoritate et veritate plenissimis mandavit, confitendo subscribere, et subscribendo confiteri voluerit; ejus me ordinationi consentaneum esse profiteor. Sin alias, prorsus neque assentior, neque fidelibus Christi assentiendum suadeo. Capitulorum vero quatuor praemissorum seriem, quamvis vestram prudentiam multo vivacius, quam meam extremitatem compertam esse non dubitem, necessario tamen breviter adnectendam judicavi, ut facilius quid sentiam, cui veritati consentiam, vestra bonitas recognoscat. Videlicet:

I. Ut liberum arbitrium in Adam merito inobedientiae amissum, ita nobis per Dominum nostrum JESUM Christum redditum atque liberatum confiteatur, interim in spe, postmodum autem in re, sicut dicit apostolus: Speb enim salvi facti sumus; ut tamen semper ad omne opus bonum Dei omnipotentis gratia indigeamus, sive cogitandum, sive inchoandum, operandum, ac perseveranter consummandum; et sine ipsa nihil nos posse ullatenus, aut cogitare, aut velle, aut operare sciamus.

II. Ut Dei omnipotentis altissimo secretoque consilio credat, atque fateatur, quosdam Dei gratuita misericordia ante omnia saecula praedestinatos ad vitam; quosdam imperscrutabili justitia praedestinatos ad pcenam: ut id vide

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »