Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

PRINTED AND PUBLISHED BY T. AND J. SWOBDS,

No. 160 Pearl-street,

1817.

« PoprzedniaDalej »