The Hibbert Journal: A Quarterly Review of Religion, Theology, and Philosophy, Tomy 53-54

Przednia okładka
Lawrence Pearsall Jacks, George Dawes Hicks
George Allen & Unwin, 1954

Z wnętrza książki

Spis treści

Dogma by PROofessor r c Zaehner
25
Jewish Folklore in the Matthaean Birth Story
34
MysticismNeoplatonic and Christian
43

Nie pokazano 85 innych sekcji

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne