Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft, Tom 2

Przednia ok³adka
J. C. B. Mohr, 1933
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy siê wykrywaæ i usuwaæ fa³szywe tre¶ci

Z wnêtrza ksi±¿ki

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis tre¶ci

PAPA
82
Doppelwahl LaurentiusSymmachus S 88 Wahldekret der römischen Synode
96
Symmachus mißglückter Demonstrationszug S 98 Die Nichtzuständigkeits
107

Nie pokazano 5 innych sekcji

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne