Christ's Proclamation to the Spirits: A Study of 1 Peter 3:18-4:6

Przednia okładka
Editrice Pontifico Istituto Biblico, 1989 - 276

Informacje bibliograficzne