L'épiscopat catholique: collégialité et primauté dans les trois premiers siècles de l'Église

Przednia ok³adka
Éditions du Cerf, 1963 - 136

Z wnêtrza ksi±¿ki

Spis tre¶ci

Sekcja 1
4
Sekcja 2
5
Sekcja 3
7

Nie pokazano 8 innych sekcji

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne