Dzieła: Wyd. nowe M.Balińskiego, Tomy 1-3

Przednia okładka
Nakł. A. E.Glücksberga, 1839
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 152 - Ustały dla nas pożytki wielkich przykładów cnoty publicznej i męstwa z dziejów domowych, ale owoce dowcipu i rozumu, które się zrodziły na ziemi Polskiej, zapalać nas powinny do utrzymania tego dziedzictwa chwały narodowej przez nasze niewinne prace około wzrostu nauk i umiejętności.
Strona 68 - W zamysłach i przedsięwzięciach śmiały aż do zuchwałości; stały i wytrzymały aż do uporu: żadne przeszkody i zawady nie zdawały mu się do pokonania trudne; bo w żyznej swojej głowie, znajdował zaraz rozliczne środki do uniknienia ich, albo do zwyciężenia; i dla tego gdy raz plan robót ułożył i popierać zaczął, wszystkie zarzuty i trudności, były tylko popisem dla jego głowy, ale nie osłabieniem przedsięwzięcia.
Strona 68 - W przywiązaniu gietki aż do słabości: w przyjaźni nadto łatwy, stateczny, ale nieszczęśliwy. Sam obyczajów prostych i czystych, zawsze baczny na przystojność, był na słabości ludzkie wyrozumiały, dla swych sług i domowników słodki i przychylny. W wydatkach domowych hojny, lubiący życie wystawne i wygodne, ale umiejący spokojnie znosić niedostatek. W zamysłach i przedsięwzięciach śmiały aż do zuchwałości; stały i wytrzymały aż do uporu : żadne przeszkody i zawady...
Strona 98 - Mikołaj Kopernik, który stargał zasłonę błędu i omamienia , naprowadził rozum ludzki na drogę prawdy, wytłumaczył rzetelny układ świata, i rzucił pierwsze fundamenta i zarody tych wielkich prawd i wynalazków, które dziś Astronomią postawiły w rzędzie najdoskonalszej z nauk fizycznych umiejętności , a rozum ludzki okryły rozległą chwałą i zaszczytem.
Strona 193 - W kraju rolniczym, jakim jest Polska, zwrócić ludzi niewcześnie do rękodzieł kosztem rolnictwa, jest to przez nieuwagę i ich i kraj ubożyć, bo to jest skierować pracę człowieka do obiektu, gdzie może zarobić mniej, a oderwać ją od obiektu, gdzie może zarobić więcej. — W stosunku między stopniem pewnym wydoskonalonego rolnictwa i ludnością kraju lub jakiej jego części zachodzi punkt okazujący potrzebę ożywienia przemysłu przez rękodzieła, który to punkt rząd krajowy...
Strona 105 - Wylany na dobro prawdy i nauki, stał się tym wszystkim drobnym poruszeniom niedostępny: i dla tego, żeby z nauką tak śmiałą oswoić uprzedzone umysły, stara się prawie odjąć jej postać nowości: a przytaczając to wszystko, cokolwiek starożytność o biegu ziemi pisała, ledwo się nie zdaje swoich pierworodnych zapierać myśli. Wszedłszy atoli w bezstronne i ścisłe roztrząśnienie jego nauki, okazuje się; że układ świata przez Kopernika wytłumaczony, nie jest nauką z szczątków...
Strona 105 - Każdy prawie rozdział jego książki jest i wierną historya, i razem dowodzeniem zdań i myśli w nim zawartych. Wielki ten człowiek w każdym kroku, sądząc swych poprzedników, albo rozwija i utwierdza ich myśli, albo je prostuje, albo swoje na miejsce tamtych kładzie i przytacza. Ani praw własności, które ma do swych wynalazków, żadnem przywłaszczeniem, ani swej chwały żadną nie skaził próżnością. Wylany na dobro prawdy i nauki, stał się tym wszystkim drobnym poruszeniom...
Strona 193 - Komisje Porządkowe usiłujące poprawić niełady i opuszczenia, czuć powinny i czują zapewne potrzebę tych wiadomości, które z wymiaru całego kraju i konstrukcji dokładnej jego...
Strona 28 - ... publicznej. Kiedy więc idzie o powszechne oświecenie kraju , nie należy brać przykładu z dawnych kapłanów egipskich trzymających klucze nauki i skarby wiadomości, nie godzi się ulegać...
Strona 97 - Przez cały ten przeciąg wieków wszystkie usiłowania uczonych Arabów i Europejczyków , wytężone były na tłumaczenie , szerzenie , i objaśnienie nauki Ptolemeusza. Zadziwienie tak upoiło umysł ludzki, iż ten granice wzroku wziął za granice świata, siebie za cel najokazalszych dzieł stworzenia , a siedlisko swoje za środek , i niby za Stolicę tych niezliczonych światów, .w których ogromności ziemia ginie i niknie.

Informacje bibliograficzne