Obrazy na stronie
PDF
ePub

PATROLOGIÆ

CURSUS COMPLETUS
SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

[ocr errors]

OMNIUM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICORUM,

SIVE LATINORUM, SIVE GRÆCORUM,
QUI AB ÆVO APOSTOLICO AD TEMPORA INNOCENTII III (ANNO 1216) PRO LATINIS
ET CONCILA FLORENTINI (INN. 1439) PRO GRÆCIS FLORUERUNT :

RECUSIO CIIRONOLOGICA
OMNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIMA

ECCLESIÆ SÆCULA,

XTA EDITIONES ACCURATISSIMAS, INTER SE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS, PERQUAM DILIGEN-
TER CASTIGATA; DISSERTATIONIBUS, COMMENTARIIS, VARIISQUE LECTIONIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA; OMNIBUS
OPERIBUS POST AMPLISSIMAS EDITIONES QUÆ TRIBUS NOVISSIMIS SÆCULIS DEBENTUR ABSOLUTAS DETECTIS, AUCTA;
INDICIBUS PARTICULARIBUS ANALYTICIS, SINGULOS SIVE TOMOS SIVE AUCTORES ALICUJUS MOMENTI SUBSEQUENTI-
BUS, DONATA; CAPITULIS INTRA IPSUM TEXTUM RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINA-
RUM MARGINEM SUPERIOREM DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNA-
Th; OPERIBUS CUM DUBIIS, TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCT TATE IN ORDINE

AD TRADITIONEM ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA ;
DUCENTIS ET AMPLIUS LOCUPLETATA INDICIBUS AUCTORUM SICUT ET OPERUM, ALPHABETICIS, CHRONOLOGICIS, STATIS.
TICIS, SYNTHETICIS, ANALYTICIS, ANALOGICIS, IN QUODQUE RELIGIONIS PUNCTUM, DOGMATICUM, MORALE, LITUR-
(HICUM, CANONICUM, DISCIPLINARE, HISTORICUM, ET CUNCTA ALIA SINE ULLA EXCEPTIONE; SED PRÆSERTIM
DUOBUS INDICIBUS IMMENSIS ET GENERALIBUS, ALTERO SCILICET RERUM, QUO CONSULTO, QUIDQUID
NON SOLUM TALIS TALISVE PATER, VERUM ETIAM UNUSQUISQUE PATRUM, NE UNO QUIDEN OMISSO,
IN QUODLIBET THEMA SCRIPSERIT, UNO INTUITU CONSPICIATUR; ALTERO SCRIPTURÆ
SACRÆ, EX QUO LECTORI COMPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATRES ET IN QUIBUS OPERUM
SUORUN LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUM S. SCRIPTURÆ VERSUS, A PRIMO

GENESEOS USQUE AD NOVISSIMUM APOCALYPSIS, COMMENTATI SINT: EDITIO ACCURATISSIMA, CÆTERISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR CHARACTERUM NITIDITAS, CHARTB QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECUSORUM TUM

VARIRTAS,
TUM NUMERUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTO PATROLOGIÆ DECURSU CONSTANTER
SIMILIS, PRETII EXIGUITAS, PRÆSERTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METHODICA

ET CHRONOLOGICA,
SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM, PRIMUM AUTEM
IN NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPERIBUS ET MSS. AD OMNES ATATES, LOCOS, LINGUAS FORMASQUE

PERTINENTIBUS, COADUNATORUM.

SERIES LATINA PRIOR
IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINE

A TERTULLIANO AD INNOCENTIUM III.

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

Bibliothecæ Cleri aniversæ,
SIVE CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE

PATHOLOGIE- TOMUS CXCVII.

SANCTA HILDEGARDIS ABBATISSA.

PARISIIS
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA AVENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSÉE DU MAINE, 127.

1882

[blocks in formation]

typis societatis dictæ Societas impressionis et librariæ administrationum viarumque forratarum,

PAULO DUPONT. Parisiis, in via dicta Jean-Jacques-Rousseau 41 (C1.) 14.1.81.

SÆCULUM XII

S. HILDEGARDIS

ABBATISSÆ

OPERA OMNIA,

AD OPTIMORUM LIBRORUM FIDEM EDITA.

PHYSICÆ TEXTUM PRIMUS INTEGRE PUBLICI JURIS FECIT D' CAR. DAREMBERG

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE, SUCCESSORES
IN VIA DICTA : AVENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSÉE DU MAINE, 127.

1882

AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOC TOMO CXCVII CONTINENTUR

145

383

[ocr errors]

SANCTA HILDEGARDIS ABBATISSA.
Epistolæ.

Col.
Scivias seu Visiones
Liber divinorum operum simp!icis hominis
Solutiones triginta octo quæstionum
Explanatio Regula S. Benedicti
Explanatio Symboli S. Athanasii.
Vita S. Ruperti.
Vita S. Disibodi.
Physica, cujus titulus ex cod. ms. : Subtilitatum diversarum naturarum creaturarum

libri novem.

739 1037 1053 1065 1081 1093

[ocr errors]

.

.

.

1117

SANCTÆ HILDEGARDIS
NATALES, RES GESTÆ, SCRIPTA

(Acta sanctorum Bolland., Sept. tom. V, die 17, p. 629.)

§ I. Acta S. Hildegardis jam edita, et illius aucto- A vestræ præceptum accepi, ut post Godefridum, vi-

res : alia quædam er ms. edenda : Vita supplenda rum ingenio clarum, Vitam sanctæ ac Deo dilectæ

in hoc Commentario maxime ex Sanctæ scriptis.

Hildegardis virginis (quam ille honesto stylo inchoa-

1. Inter sanctos qui sæculo xii floruerunt, locum vit, sed non perfecit) in ordinem redigerem, et

non vulgarem habet S. Hildegardis virgo, virtuti quasi odoriferis floribus serta contexens, visiones
bus, miraculis, propheticis scriptis, ac mira no ejus, gestis suis insertas, sub divisione librorum,
minis celebritate clarissima, cujus gesta modo il in unius corporis formam redigerem. » Tum post
lustranda suscipio. Vita ipsius ad hunc diem im aliquot excusationes, quid fecerit, sic explicat :
pressa est apud Surium, et jam anno 1566 Colo « Itaque parui eo modo, ut præfati viri liber, pri-
niæ edita. Auctorem Vitæ Theodoricum abbatem mæ positionis locum obtinens, nullam suæ dispo-
Benedictinum omnes passim recentiores dicunt, sitionis patiatur jacturam; deinde secundus liber
sed non addunt cujus monasterii sit abbas. Apud visionum pulcherrimum et admirabilem textum :
Surium de Theodorico hæc notantur : « Claruit is tertius miraculorum... a nobis digestam, divisam
anno 1200, estque diversos a Theodorico abbate et ordinatam contineret scripturam. » Itaque pri-
S. Trudonis. » Distinctio hæc certa est, cum Theo mus liber est Godefridi, excepta præfatione, con-

B
doricus Trudonopolitanus abbas anno 1100 florne tinetque pleraque Sanctæ gesta, non tamen mor-
rit. Trithemius in Catalogo illustrium virorum , tem, visiones quoque et miracula in hoc libro ali-
pag. 138, parum exacte de Theodorico, ejusque qua referuntur. At liber secundus de visionibus et
ætate loquitur : « Theodoricus, inquit, abbas or tertius de miraculis et morte Hildegardis, solius
dinis S. Benedicti, beatæ Hildegardis quondam sunt Theodorici.
amator castissimus, vir tam in Scripturis sanctis 3. Jam vero ambos hosce scriptores, non abba-
quam in litteris sæcularibus exercitatus et doctus, tes, sed monachos fuisse, habeo ex Actis mss., pro
ingenio promptus, sermone scholasticus, scripsit canonizatione S. Hildegardis compositis, et apud
ad multorum ædificationem im ejusdem Hi nos edendis, in quibus num. 7 hæc leguntur :
gardis sponsæ Christi lib. iv, Epistolas quoque va « Bruno custos S. Petri in Argentina et presbyter
rias ad diversos, et quædam alia nobis incognita. juratus dicit de vita beatæ Hildegardis ,... quod
Claruit temporibus Henrici VI (defuncti anno 1198) in libello qui de ejus vita a duobus religiosis,
anno Domini 1200. » Trithemius memoriæ lapsu, aut, scilicet Gotfrido et Theodorico, qui cum beata
ut magis credo, errore transcribentium aut impri- virgine morabantur, statim post ejus obitum est
mentium, vitam in quatuor libros videtur dividere, c scriptus, legit : quem omnibus modis vera credit
cum tantum sint libri tres, ut clarum et certum continere, etc. » Ex his habemus primo, auctores
est ex singulorum præfatione, et conclusione libri Sanctæ convixisse, et non modo esse contempora-
tertii. De scriptorum ætate infra.

neos, sed in multis etiam testes oculatos. Hac de
2. Primus forte est Trithemius qui Theodoricum, causa Theodoricus, licet in præfationibus de more

biographum, vocavit abbatem; multumque dubito multis utatur excusationibus, nunquam pro excu-

an revera abbas fuerit, imo potius credo monachum satione allegat ignorantiam gestorum, visionum

fuisse, non abbatem. Certe monachus tantum fuit, aut miraculorum S. Hildegardis, et ne insinuat

quando vitam conscripsit. Præterea non solus quidem nisi raro, se aliorum instructione indigere,

Theodoricus laudatam Hildegardis Vitam scripsit; aut aliorum relatione uti, ad gesta Sanctæ conscri-

sed eam ante ipsum scribere cæpit Godefridus benda. Itaque dubitare non possumus quin Gode-

monachus, cujus est liber primus. Secundum vero fridus et Theodoricus fuerint ex iis monachis, qui

et tertium composuit Theodoricus, jubentibus Lu in monasterio B. Hildegardis rem divinam perage-

dovico et Godefrido abbatibus. Hæc omnia clare bant, eaque de causa poterant omnia habere per-

eruuntur ex præfationibus, quas omnes composuit spectissima. Godefridus verosimiliter erat catu

Theodoricus. Etenim toli vitæ ita præfari incipit : D major, isque solus Vitam scripsisset, nisi mors in-

« Dominis venerabilibus, Ludovico et Godefrido ab tervenisset. Nam defunctum fuisse Godefridum ,

batibus, Theodoricus humilis servorum Dei servus quando scribebat Theodoricus, liquet ex præfatio-

salutem

devotis orationibus. Auctoritatis ne libri secundi, in qua « Godefridus bone man

PATROL. CXCVII.

1

3

« PoprzedniaDalej »